Doorstroom MBO sport en bewegen / CIOS

Als CIOS student of student MBO voor sport en bewegen (niveau 4) neem je ook deel aan  de toelating van de opleiding Sportkunde.

Alleen als je op jouw MBO-opleiding het keuzedeel ‘Doorstuderen MBO-HBO Sportkunde’ met succes hebt gedaan, vervalt voor jou de toelating.

De inhoud van dit programma is zo opgesteld dat jouw oriëntatie op het HBO in het algemeen en op Sportkunde in het bijzonder, van voldoende niveau is. Bij een voldoende voor dat keuzedeel zijn de doelen en selectiecriteria van onze toelating behaald.

Wel moet je, net als alle andere nieuwe studenten, deelnemen aan een medische keuring.

De registratie van jouw deelname loopt via de docenten van jouw MBO-opleiding. Zij geven ons door wie het keuzedeel met goed gevolg heeft doorlopen. Onze toelating staat wel open voor jou, dus je mag altijd deelnemen aan de toelatingsdag mocht je dat fijner vinden.

Na jouw aanmelding bij Fontys Sportkunde ontvang je een uitnodiging voor inschrijving voor de toelating. In die uitnodiging kun je aangeven dat je het keuzedeel ‘Doorstuderen MBO-HBO Sportkunde’ volgt. Wij stemmen daarna af met jouw MBO opleiding.