Inhoud opleiding

  Voor de opleiding Sportkunde geldt een éénjarig propedeuse. In het eerste én tweede jaar volg je het basisprogramma wat bestaat uit vier blokken onderwijs per jaar.

  In het derde jaar kun je met twee keuzeblokken van een halfjaar jezelf profileren richting de zes profielen. Het vierde jaar geeft je veel keuzeruimte om je verder te specialiseren

  Werkplekleren (stage) vinden we een belangrijk onderdeel van je studie en daarom start je daar al mee vanaf het eerste studiejaar.

  • Opbouw studie

   Opbouw studie

   De opleiding kent een studiebelasting van 40 uur per week. Dit gebeurt op de opleiding, tijdens je stage of in je zelfstudie tijd. De eerste twee studiejaren zijn verdeeld in vier blokken met ieder blok een ander thema. We toetsen zowel gedurende het blok als aan het einde van het blok.

   Hoeveel uren per week ben je in het eerste jaar met je studie bezig?

   • 8 uur stage
   • 12 uur les in een lokaal o.l.v. een docent
   • 12 uur werk je alleen en in je groep aan je opdrachten
   • 4 uur praktijkles

  • Het eerste jaar

   Het eerste jaar van je studie ziet er als volgt uit:

   - In blok 1 leer je hoe je veilig en verantwoord een beweegactiviteit kunt voorbereiden én begeleiden, met als doel het creëren van beweegplezier bij de deelnemers.

   - In blok 2 ga je aan de slag met het versterken van verenigingsaanbod: binnen een bestaande sport- en beweegorganisatie of eigen onderneming ga je ideeën omzetten naar duurzame oplossingen voor een sportvereniging.

   - In blok 3 ontwerp je een trainingsprogramma op het gebied van uithoudingsvermogen, kracht en techniek voor een medestudent die gaat deelnemen aan een obstacle run of mountainbike-evenement.

   - In blok 4 ga je samen met een projectgroep 'De Sportweek' voorbereiden, realiseren en evalueren. De projectgroep wordt gekoppeld aan een basisschool of aan een bepaalde wijk in een Gemeente.

   Tijdens het eerste studiejaar loop je één dag per week stage bij één van de gemeentes waar Fontys Sportkunde een Strategisch Partnership mee is aangegaan.

  • Werkplekleren (Stage)

   Gedurende de eerste twee jaar loop je stage bij één van de gemeentes waar we een intensieve samenwerking mee hebben. Middels dit samenwerkingsverband bieden we jou aan de ene kant een plek in de praktijk en aan de andere kant lever je een bijdrage aan het sportbeleid van een gemeente.

   Binnen deze stage werk je met doelgroepen als inactieve senioren, inactieve kinderen, kinderen met overgewicht, bewoners van woonzorgcomplexen of medewerkers die zich bezighouden met een gezonde leefstijl in een werkomgeving.  Vanaf  het derde jaar kun je, op basis van je onderwijskeuze, specifieker kiezen voor organisaties of bedrijven binnen het werkveld waar je in de toekomst je baan wilt realiseren. Denk hierbij aan organisaties als:

   GGD’sOrganisaties met aandacht voor de vitaliteit van de medewerkerSportstimuleringsorganisaties
   GezondheidscentraProvinciale Sportservice organisatiesSportbonden
   Medische fitnesscentraRevalidatiecentraSportevenementenbureaus
   ObesitaskliniekenSportbureaus bij gemeentenWelzijnsinstellingen
   Zorginstellingen

  • Begeleiding

   Hoe word ik begeleid tijdens mijn studie?

   Bij Sportkunde is jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling tot professionele Sportkundige onlosmakelijk verbonden met de inhoud van de studie. Je leert bij ons om als Sportkundige de beste versie van jezelf te worden. Omdat alles nieuw is in je eerste studiejaar, begeleiden we je intensiever en koppelen we een ouderejaars student aan je klas als studieloopbaantutor Daarnaast zijn er mogelijkheden tot maatwerkbegeleiding. Zo is er ondersteuning mogelijk voor topsporters, ondernemers en studenten met leerbelemmeringen. De mate van ondersteuning stemmen we samen met je af.

   De studiecoach

   Het kan voorkomen dat je belemmeringen in je studievoortgang of persoonlijke ontwikkeling ervaart, waarbij tijdelijk of structureel meer hulp nodig is. Hiervoor zijn er binnen Sportkunde studiecoaches en faciliteiten (bijv. bij dyslexie) beschikbaar. Een studiecoach blijft in principe gedurende jouw studietijd aan jou verbonden en stemt met jou af wat je nodig hebt. Je kunt naar je studiecoach doorverwezen worden door bijvoorbeeld een docent of studieloopbaantutor, maar je kunt de studiecoach ook altijd zelf benaderen.

   Studentvoorzieningen

   Daarnaast heeft  Fontys Hogescholen ook verschillende specialisten in huis, zoals studentendecanen, -psychologen en studiekeuzeadviseurs die jou kunnen helpen waar dat nodig is. Kijk op www.fontys.nl/succesvolstuderen

  • Typerend voor deze opleiding

   Er zijn buiten onze opleiding, nog zeven hogescholen in Nederland die de opleiding Sportkunde aanbieden. Hoewel iedere hogeschool haar eigen accent legt binnen het werkveld, staat Sportkunde Nederland voor dé HBO-opleiding rondom Bewegen en Sport.

   Binnen deze acht hogescholen wordt uitgegaan van de volgende drie sportcontexten:

   • Sociaal maatschappelijk
   • Gezondheid
   • Economie

   Fontys Sportkunde richt zich met name op de gezondheidscontext en sociaal-maatschappelijke context en in mindere mate op de economische waarde.

   Maar waarom zou je kiezen voor Fontys Sportkunde in Eindhoven?

   Fontys Sportkunde biedt je aan de ene kant de mogelijkheid om je te profileren en te specialiseren binnen een thema (bijv. Beweeg- en leefstijlcoach of Sportmanager). Aan de andere kant kun je je breed blijven oriënteren. Dit doen we door een keuzeprogramma aan te bieden vanaf het derde jaar waarin je zelf volledig vrij bent om je richting te kiezen.

   Daarnaast is onze opleiding praktijkgericht. Het lopen van stage vanaf het begin van je studie tot het eind, vormt een belangrijk onderdeel. Sportkunde is een beroepspopleiding en gezien de verscheidenheid aan mogelijke functies en organisaties in het werkveld van bewegen en sport, willen we dat je daar zoveel mogelijk ervaring opdoet in de praktijk.