Inhoud opleiding

Voor de opleiding Sportkunde geldt een éénjarig propedeuse. In het eerste én tweede jaar volgt elke student het basisprogramma bestaande uit vier blokken onderwijs per jaar.

  In het derde jaar kun je met twee keuzeblokken van een halfjaar jezelf profileren richting de zes profielen. Het vierde jaar geeft je veel keuzeruimte om je verder te specialiseren als toekomstig Sportkundige.

  Werkplekleren (stage) vinden we een belangrijk onderdeel van je studie en daarom start je daar al mee vanaf het eerste studiejaar.

  • Opbouw studie

   Opbouw studie

   De opleiding kent een studielast van 40 uur per week. Dit gebeurt op de opleiding, tijdens je stage of in je zelfstudie tijd. De eerste twee studiejaren zijn verdeeld in vier blokken met ieder blok een ander thema. We toetsen zowel gedurende het blok als aan het einde van het blok.

   Hoeveel uren per week ben je met je studie bezig?

   • 8 uur stage
   • 12 uur les in een lokaal o.l.v. een docent
   • 12 uur werk je alleen en in je groep aan je opdrachten
   • 4 uur praktijkles

  • Het eerste jaar

   Het eerste jaar van je studie ziet er als volgt uit:

   • In blok 1 leer je hoe je veilig en verantwoord een beweegactiviteit kunt voorbereiden én begeleiden, met als doel het creëren van beweegplezier bij de deelnemers.
   • In blok 2 ga je aan de slag met het versterken van verenigingsaanbod: binnen een bestaande sport- en beweegorganisatie of eigen onderneming ga je ideeën omzetten naar duurzame oplossingen voor een sportvereniging.
   • In blok 3 ontwerp je een trainingsprogramma op het gebied van uithoudingsvermogen, kracht en techniek voor een medestudent die gaat deelnemen aan een obstacle run of mountainbike-evenement.
   • In blok 4 ga je samen met een projectgroep 'De Sportweek' voorbereiden, realiseren en evalueren. De projectgroep wordt gekoppeld aan een basisschool of aan een bepaalde wijk in een Gemeente.

   Tijdens het eerste studiejaar loop je één dag per week stage bij één van de gemeentes waar Fontys Sportkunde een Strategisch Partnership mee is aangegaan.

  • Werkplekleren (Stage)

   Gedurende de eerste twee jaar loop je jaarlijks stage bij één van de gemeentes waar Fontys Sportkunde een Strategisch Partnership mee is aangegaan. Door middel van deze Partnerships wil Fontys Sporthogeschool jouw als student enerzijds een beroepsauthentieke situatie bieden en anderzijds een bijdrage leveren aan het sportbeleid van een gemeente.

   Binnen deze stage werk je met doelgroepen als inactieve senioren, inactieve kinderen, kinderen met overgewicht/obesitas, bewoners van woonzorgcomplexen of medewerkers in het kader van bewustwording van een gezonde leefstijl en werkomgeving.

   Vanaf  het derde jaar kun je, op basis van je onderwijskeuze, specifieker kiezen voor organisaties of bedrijven binnen het werkveld waar je in de toekomst je baan wilt realiseren. Denk hierbij aan organisaties als:

   GGD’sOrganisaties gericht op Corporate VitalitySportstimuleringsorganisaties
   GezondheidscentraProvinciale Sportservice organisatiesSportbonden
   Medische fitnesscentraRevalidatiecentraSportevenementenbureaus
   ObesitaskliniekenSportbureaus bij gemeentenWelzijnsinstellingen
   Zorginstellingen

  • Begeleiding

   Hoe word ik begeleid tijdens mijn studie?

   Bij Sportkunde zien we jouw persoonlijke ontwikkeling en jouw ontwikkeling tot professionele Sportkundige onlosmakelijk verbonden met de inhoud van de studie. Jij als mens leert bij ons om jouw beste versie van Sportkundige te worden. Omdat alles nieuw is in je eerste studiejaar, begeleiden we je intensiever doordat een ouderejaars student aan je klas is gekoppeld als Studieloopbaantutor. Daarnaast weten we dat mensen verschillend zijn en zijn er mogelijkheden tot maatwerkbegeleiding. Zo is er ondersteuning mogelijk voor topsporters, ondernemers en studenten met leerbelemmeringen. De mate van ondersteuning stemmen we samen met je af.

   De Studiecoach

   Het kan voorkomen dat je belemmeringen in je studievoortgang of persoonlijke ontwikkeling ervaart, waarbij tijdelijk of structureel meer hulp nodig is. Hiervoor zijn er binnen Sportkunde Studiecoaches en faciliteiten (bijv. bij dyslexie) beschikbaar. Een Studiecoach blijft in principe gedurende jouw studietijd aan jou verbonden en stemt met jou af wat je nodig hebt. Je kunt naar je Studiecoach doorverwezen worden door bijvoorbeeld een docent of Studieloopbaantutor, maar je kunt de Studiecoach ook altijd zelf benaderen.

   Studentvoorzieningen

   Daarnaast kent Fontys Hogescholen ook verschillende specialisten die jou kunnen helpen waar gewenst: studentendecanen, -psychologen en studiekeuzeadviseurs. Kijk op www.fontys.nl/succesvolstuderen

  • Typerend voor deze opleiding

   Er zijn, naast de opleiding Sportkunde van Fontys, in Nederland nog zeven hogescholen die de opleiding Sportkunde aanbieden. Met behoud van de bestaande accentverschillen per hogeschool staat Sportkunde voor hét aanbod hbo-opleidingen rondom Sport & Bewegen.

   Binnen deze acht hogescholen wordt uitgegaan van de volgende drie sportcontexten:

   • Sociaal-maatschappelijke context: sport helpt bij een grotere participatie voor iedereen
   • Gezondheidscontext: sport voor meer vitaliteit en een betere leefstijl
   • Economische context: sport en de onbegrensde businessmogelijkheden

   Fontys Sporthogeschool richt zich met name op de gezondheidscontext en sociaal-maatschappelijke context en in mindere mate op de economische waarde

   Maar waarom zou je kiezen voor Fontys Sportkunde in Eindhoven?

   Fontys Sportkunde is praktijkgericht en biedt ruimte tot profilering. Deze praktijkgerichtheid uit zich in het werkplekleren (stage) die vanaf week 1 in studiejaar 1 start en, naarmate de studie vordert, alleen maar belangrijker wordt. Sportkunde is een beroepspopleiding en gezien de diversiteit aan mogelijke functies en organisaties in het werkveld van bewegen en sport, willen we dat je daar zoveel mogelijk ervaring in opdoet.

   Sportkunde biedt je dus enerzijds de mogelijkheid om je te profileren en te specialiseren binnen een thema (bijv. Beweeg- en leefstijlcoaching of Sportmanager). Anderzijds kun je je breed blijven oriënteren. Dit doen we door een keuzeprogramma aan te bieden vanaf jaar 3 waarin je zelf volledig vrij bent om je richting te kiezen.