Werkplekleren (Stage)

Gedurende de eerste twee jaar loop je jaarlijks stage bij één van de gemeentes waar Fontys Sportkunde een Strategisch Partnership mee is aangegaan. Door middel van deze Partnerships wil Fontys Sporthogeschool jouw als student enerzijds een beroepsauthentieke situatie bieden en anderzijds een bijdrage leveren aan het sportbeleid van een gemeente.

Binnen deze stage werk je met doelgroepen als inactieve senioren, inactieve kinderen, kinderen met overgewicht/obesitas, bewoners van woonzorgcomplexen of medewerkers in het kader van bewustwording van een gezonde leefstijl en werkomgeving.

Vanaf  het derde jaar kun je, op basis van je onderwijskeuze, specifieker kiezen voor organisaties of bedrijven binnen het werkveld waar je in de toekomst je baan wilt realiseren. Denk hierbij aan organisaties als:

GGD’sOrganisaties gericht op Corporate VitalitySportstimuleringsorganisaties
GezondheidscentraProvinciale Sportservice organisatiesSportbonden
Medische fitnesscentraRevalidatiecentraSportevenementenbureaus
ObesitaskliniekenSportbureaus bij gemeentenWelzijnsinstellingen
Zorginstellingen