Studiekosten

Collegegeld

De hoogte van het collegegeld is afhankelijk van een aantal factoren. Voor het berekenen daarvan verwijzen we je naar de Collegegeldmeter.

Aanvullende kosten

Daarnaast moet je rekening houden met aanvullende kosten voor boeken, readers, sportkleding en kampen.

  • Verplichte boeken/readers circa € 450 (berekend over 2 jaar). Boeken/readers van jaar 3 en 4 zijn afhankelijk van keuzes die je maakt binnen het onderwijs
  • Verplichte sportkleding tussen € 355 en € 730 (afhankelijk van wat je al hebt). Dit bedrag is berekend over vier jaar.
  • Kamp jaar 1 circa € 150. Een kosteloos alternatief is altijd mogelijk.
  • Medische sportkeuring circa € 120

Studiefinanciering

Jouw studiefinanciering kun je regelen via de website van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).
Uitgebreidere informatie over je studiekosten vind je op deze pagina.