Toelating

Inschrijven voor de opleiding Sportkunde is ieder studiejaar mogelijk van 1 oktober t/m 1 mei.

Als je de opleiding Sportkunde in augustus 2020 wilt starten, moet je vooraf deelnemen aan een toelating. De toelating staat in het teken staan van wederzijdse kennismaking en we kijken naar jouw studiegeschiktheid. Tijdens deze dag krijgen wij als opleiding een beeld van jouw talenten en ambities en jij krijgt een duidelijker beeld van de opleiding.

We adviseren je om je zo snel mogelijk in te schrijven. Je krijgt na inschrijving bij Studielink van Fontys een inschrijfpakket en een uitnodiging voor de toelating toegestuurd.

Planning

De toelatingsdagen staan gepland van half maart tot en met juni. Na inschrijving via Studielink krijg je een uitnodiging voor de toelating en kun je kiezen uit verschillende data en tijdvakken. Bij aanmelding voor een toelating krijg je ook de details rondom de inhoud, voorbereiding en planning de toelating. 

 • Opleidingsprofiel en vooropleiding
  Toelatingseisen voor deze opleiding
  Havo Vwo
  CM
  EM
  NG
  NT

  Vooropleiding

  HAVO/VWO

  Voor de opleiding Sportkunde ben je toelaatbaar met een havo-, vwo-diploma. Er zijn geen specifieke profieleisen. Voor meer informatie over de doorstroom van vwo naar hbo kun je kijken op www.fontys.nl/vwohbo.

  MBO niveau 4

  Voor de opleiding Sportkunde ben je ook toelaatbaar met een mbo niveau 4 diploma. Ook als je een diploma van de vooropleiding CIOS of ROC Sport &Bewegen niveau 4 hebt, neem je ook deel aan  de toelating van de opleiding Sportkunde. Alleen als je op jouw MBO-opleiding het keuzedeel ‘Doorstuderen MBO-HBO Sportkunde’ met succes hebt gedaan, vervalt voor jou de toelating. Klik hier voor meer informatie.

  Buitenland diploma

  Ben je in het bezit van een buitenlands diploma? Dan geldt als voorwaarde dat deze aan de Nederlandse normen voldoet. Daarnaast moet je over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikken. Neem contact met ons op om je diploma te laten waarderen.

  Niet de juiste vooropleiding?

  Heb je niet de juiste vooropleiding, dan is het mogelijk om een 21+ toelatingsonderzoek te doen. Voorwaarde is wel dat je 21 jaar of ouder bent op het moment dat de opleiding start. Klik hier voor meer informatie.

 • Programma toelating

  Voorbereiding

  Online vragenlijst (vooraf invullen)

  Voor dat je deelneemt aan de toelating vul je een online-vragenlijst in. Deze vragenlijst bestaat uit vragen over de resultaten van je vooropleiding, persoonlijke kenmerken, vaardigheden en je keuzeactiviteiten. Als je deze online vragenlijst niet hebt ingevuld kun je niet deelnemen aan de toelating.

  Voorbereidende opdrachten

  Voor aanvang van de toelating ontvang je een aantal opdrachten die je thuis voorbereid. Deze kun je digitaal inleveren via MijnFontys.

  • Je schrijft een motivatiebrief;
  • Je bereidt vragen voor, aan de hand van een casus;
  • Je bestudeert een hoofdstuk theorie.

  Programma toelatingsdag

  De volgende onderdelen komen aan bod tijdens de toelatingsdag:

  • Individueel gesprek: je hebt een gesprek met een docent over de online-vragenlijst en je motivatiebrief
  • Groepsgesprek: je stelt ouderejaars studenten vragen over de opleiding aan de hand van je voorbereiding
  • Proeftoets: je maakt een toets aan de hand van de vooraf bestudeerde theorie
  • Fysieke metingen

  Uitslag

  Binnen twee werkdagen na de toelatingsdag krijg je de resultaten toegestuurd. Er zijn twee opties:

  • Je resultaten zijn voldoende: je bent toelaatbaar. Op basis van de toelating en de uitkomsten van de online vragenlijst geven we je een studiekeuzeadvies. Je bent van harte welkom bij Fontys Sportkunde
  • Je resultaten zijn onvoldoende: je bent niet toelaatbaar. Je kunt niet starten aan de opleiding en zonder verzwarende, bijzondere omstandigheden is er geen herkansingsmogelijkheid.
 • Inschrijven en kosten Toelating

  Zodra je je via Studielink hebt aangemeld voor de opleiding Sportkunde, ontvang je een uitnodiging. Je kunt je dan inschrijven voor een toelatingsdag en je krijgt meer informatie over de inhoud, voorbereiding, planning en beoordelingcriteria.

  Voor deze dag worden geen kosten in rekening gebracht.

 • Medische Sportkeuring

  Voor aanvang van de opleiding Sportkunde moet je een medische (basis)sportkeuring ondergaan. Deze is verplicht en bindend.

  Doel daarvan is dat zowel jij als de opleiding weet met welke fysieke beginsituatie je aan de opleiding begint. Deze keuring kan afgenomen worden door een erkend Sportmedisch Adviescentrum (SMA).

  Kijk voor een SMA bij jou in de buurt op www.sportzorg.nl/zoek-een-sportzorgprofessional/

  De kosten bedragen ca. € 115,-