Aanvullende toelatingseisen opleiding Sportkunde

1. Je meldt je aan voor 1 mei via Studielink

2. Je doet een toelatingstest

Als je de opleiding Sportkunde wilt volgen, moet je deelnemen aan de toelatingstest. De toelating staat in het teken van wederzijdse kennismaking en we kijken naar jouw studiegeschiktheid. Tijdens de toelating krijgen wij een beeld van jouw talenten en ambities en jij krijgt een duidelijker beeld van de opleiding.

De toelating is dit jaar online georganiseerd wegens CoVID -19. Na inschrijving via Studielink krijg je toegang tot de inhoud, voorbereiding, planning en beoordeling van de toelating.

Voorbereidende opdrachten
Na ontvangst van de informatie kun je zelfstandig starten aan jouw toelating. Je maakt daarvoor een aantal opdrachten die je digitaal kunt inleveren via MijnFontys:

  • Je vult een online vragenlijst over je studiekeuze in
  • Je maakt een schrijfopdracht
  • Je bereidt vragen voor, aan de hand van een casus
  • Je oefent en filmt een aantal fysieke metingen
  • Je bestudeert een hoofdstuk theorie

Online toelating
Na het tijdig inleveren van je opdrachten en het bestuderen van de theorie kun je jouw online toets en toelatingsgesprek met een docent plannen. Je kunt daarvoor kiezen uit een aantal data en tijdvakken. Voor deze toets en het gesprek ontvang je van ons informatie over hoe je online kunt deelnemen.

  • De toets maak je aan de hand van de door jou bestudeerde theorie.
  • Je toelatingsgesprek met een docent gaat aan de hand van je ingevulde vragenlijst en je schrijfopdracht

Na afloop van het toets- en gespreksmoment is er een groepsgesprek met een docent en ouderejaars student. Aan hen kun je al je vragen stellen.

Binnen twee werkdagen na je online toelating krijg je de resultaten toegestuurd. Er zijn twee opties:

  • Je resultaten zijn voldoende: je bent toelaatbaar. Op basis van de toelating en de uitkomsten van de online vragenlijst geven we je een studiekeuzeadvies. Je bent van harte welkom bij Fontys Sportkunde.
  • Je resultaten zijn onvoldoende: je bent niet toelaatbaar. Je kunt niet starten aan de opleiding en zonder verzwarende, bijzondere omstandigheden kun je niet herkansen.

3. Medische sportkeuring

Voor de start van de opleiding Sportkunde moet je een medische (basis)sportkeuring ondergaan. Deze is verplicht en bindend. Doel daarvan is dat zowel jij als de opleiding weet met welke fysieke beginsituatie je aan de opleiding begint. Wij adviseren om de medische keuring te plannen na je toelating. Voor deze keuring kun je terecht bij een erkend Sportmedisch Adviescentrum (SMA). Op deze site kun je zoeken naar een SMA bij jou in de buurt. De kosten zijn zo’n € 115,-. Het bewijs van deze medische keuring lever je vóór 15 augustus 2021 aan.