Waar word ik voor opgeleid?

De nadruk binnen Fontys Sportkunde wordt vooral gelegd op de sociaal-maatschappelijke waarde en de gezondheidswaarde van bewegen en sport.

Sociaal-maatschappelijke waarde

Maatschappelijke betrokkenheid en ‘meedoen’ tijdens alle levensfases en voor alle doelgroepen wordt in de huidige, multiculturele samenleving als belangrijk gezien.

Plezier in sporten en bewegen staat daarbij meestal voorop, maar ook het idee ‘jong geleerd is oud gedaan’ speelt zeker mee, evenals de sociale contacten met leeftijdgenoten.

Sfeerafbeelding Fontys

Binnen onze opleiding hebben we drie profielen binnen deze waarde:

  1. Sportondernemer;
  2. Sportmanager;
  3. Buurtsportcoach

Gezondheidswaarde

Door de toename van het welvaartsziektes zoals overgewicht, investeren de overheid en het bedrijfsleven steeds vaker in het voorkomen ervan en gezondheidsbevordering. Hierbij is bewegen en sport een veel gebruikt middel. Door specifiek te trainen, kunnen we onze eigen mogelijkheden optimaal benutten. Dit leidt tot verschillende waardevolle prestaties; van sport- en beweegdoelen tot het beter of blijvend kunnen deelnemen in activiteiten in het dagelijkse leven.

Binnen Fontys Sportkunde hebben we drie profielen binnen deze waarde:

1. Gezondheidsmanager

2. Beweeg- en leefstijlcoach

3. Kracht- en conditiespecialist