Waar word ik voor opgeleid?

De nadruk binnen Fontys Sportkunde wordt vooral gelegd op de sociaal-maatschappelijke waarde en de gezondheidswaarde van bewegen en sport.

Sociaal-maatschappelijke waarde

Maatschappelijke betrokkenheid en ‘meedoen’ tijdens alle levensfases en voor alle doelgroepen wordt in de huidige, multiculturele samenleving als belangrijk gezien.

Plezier in sporten en bewegen staat daarbij meestal voorop, maar ook het idee ‘jong geleerd is oud gedaan’ speelt zeker mee, evenals de sociale contacten met leeftijdgenoten.

Sfeerafbeelding Fontys

Binnen Fontys Sportkunde herkennen we drie profielen binnen deze waarde:

  1. Sportondernemer;
  2. Sportmanager;
  3. Buurtsportcoach

Gezondheidswaarde

Door de toename van het aantal welvaartziekten investeren zowel de overheid alsook het bedrijfsleven steeds vaker in preventie en gezondheidsbevordering. Hierbij is bewegen en sport een veel gebruikt middel. Door specifiek te trainen, kunnen we onze eigen mogelijkheden optimaal benutten. Dit leidt tot een diversiteit aan waardevolle prestaties; van sport- en beweegdoelen tot het beter of blijvend kunnen participeren in activiteiten in het dagelijkse leven.

Binnen Fontys Sportkunde herkennen we drie profielen binnen deze waarde:

1. Gezondheidsmanager

2. Beweeg- en leefstijlcoach

3. Kracht- en conditiespecialist