Inhoud opleiding

Inhoud

Binnen de opleiding staat projectmatig werken en contact met het bedrijfsleven centraal. Je leert beter als je begrijpt hoe je je kennis in de praktijk kunt gebruiken. Daarom voer je praktijkopdrachten uit bij bedrijven en volg je ondersteunende colleges over de onderwerpen waarmee je bezig bent. Praktijk en theorie sluiten zo goed op elkaar aan. Je volgt vakken als logistiek, organisatiekunde, productietechniek, communicatie en economie. Je leert samen te werken en tegelijkertijd zelfstandig beslissingen te nemen; onmisbare vaardigheden voor een technisch bedrijfskundig ingenieur.

Sfeerafbeelding Fontys
 • Opbouw

  Het eerste jaar

  In het eerste jaar werk je aan fictieve cases om voldoende basiskennis op te doen. En je maakt kennis met het brede vakgebied van Technische Bedrijfskunde

  Hoeveel uren per week ben je het eerste jaar met je studie bezig?

  • 20 uur Contacturen
  • 12 uur Projecten/praktijk
  • 8 uur Zelfstudie

  Hoe is de studie ingedeeld?

  Theorie
  35%
  Zelfstudie
  25%
  Praktijk
  40%


  Een studiejaar bestaat uit 4 periodes van 10 weken.

  Studiebelasting

  Technische Bedrijfskunde kent een druk programma. Je moet per week rekenen op ongeveer 20 uur contacttijd met docenten. De overige 20 uur heb je hard nodig om zelf te studeren, te werken aan je projecten en om bij bedrijven op bezoek te gaan.

  Studenten vertellen: "Raak gedurende het jaar niet in paniek en zorg dat je goed bij blijft. Dan is het goed te doen."

  Propedeuse

  Tijdens het eerste jaar maak je kennis met het brede vakgebied van Technische Bedrijfskunde. Zo verwerf je vaardigheden als samenwerken, leidinggeven en organiseren, en doe je vooral ook echte vakkennis op.

  In dit eerste jaar geef je in projecten antwoord op vragen als: "hoe gaan we efficiënter produceren?", "hoe organiseren we onze nieuwe fabriek?", "kunnen we meer verdienen als ons bedrijf gaat uitbesteden?".

  Vakken die in het eerste jaar worden aangeboden zijn bijvoorbeeld:

  Productietechniek Sociologie Economie Communicatie
  Natuurkunde Business Creativity Wiskunde Marketing & Organisatie

  Kijken en begrijpen

  Al in het tweede jaar doe je projecten in en voor het bedrijfsleven. Je gaat één dag in de week ervaring opdoen in een bedrijf. Samen met medestudenten, vakdocenten en de groepsbegeleider verbeter je bedrijfsprocessen. Zo pas je je vakkennis via projecten toe in de praktijk. Je doorgrondt processen, pakt problemen aan en maakt kansen zichtbaar. Vragen die je jezelff stelt zijn bijvoorbeeld: Hoe zit het met de kosten? Wat willen de mensen? Hoe zet je welke machines in? Hoe krijg je het georganiseerd? Hoe kun je anders kijken - en beter begrijpen? Wat willen de klanten?

  Studenten vertellen: "Je werkt veel samen met andere studenten tijdens je studie. Zo leer je goed omgaan met andere mensen en dat werkt uiteindelijk in je voordeel."

  Vakken die in het tweede jaar gegeven worden zijn bijvoorbeeld:

  Operations ManagementB2B MarketingOperational ExcellenceLogistiek
  Methoden van onderzoekStatistiekInkoopVerandermanagement

  Stage

  Je derde jaar start met een individuele stage in Nederland of in het buitenland.
  Het volgende halfjaar volg je de minor, een keuzemodule. Hiermee kun je eigen invulling geven aan je opleiding.

  Studenten vertellen: "In vier jaar tijd bouw je aan je netwerk en kennis om de Brainport-regio aan te kunnen."

  Durven en doen

  In het laatste jaar kom je terug naar de opleiding voor het laatste groepsproject. In dit project ga je een internationaal georiënteerd bedrijf doorlichten en ga je vaststellen hoe je dit bedrijf kunt helpen nog beter te presteren. Je verbetert bijvoorbeeld de logistieke keten of het innovatieproces of misschien de internationale marketing.

  Studenten vertellen: "Maak gebruik van de vrijheid die je krijgt om creativiteit en originaliteit toe te passen. Dit wordt enorm gewaardeerd binnen de opleiding."

  Na afronding van alle projecten mag je gaan afstuderen. Je legt de meesterproef af om daarmee duidelijk te maken dat je klaar bent voor de praktijk.

  Vakken die je in het vierde jaar kan verwachten zijn bijvoorbeeld:

  Maatschappelijk ondernemenInnovatieOrganisatie & ITInternational Marketing
  Supply Chain ManagementFinance & LawBusiness EnglishBusiness Analysis

  Bekijk dit filmpje eens! Twee studenten leggen op een creatieve manier uit hoe het eerste jaar van de opleiding in elkaar zit.

  Studenten vertellen:


  "Het buddy-systeem werkt fijn. Een buddy kan je goed helpen bij de vakken waar je moeite mee hebt."

  "Ik had Technische Bedrijfskunde moeilijker verwacht, maar als je voldoende inzet toont, ben je in staat om deze opleiding goed en binnen de tijd af te ronden."

  "De informele relatie met docenten zorgde ervoor dat ik me enorm op mijn gemak voelde gedurende mijn studie."

 • Stage en afstuderen

  Stage in binnen- of buitenland

  In het derde jaar ga je een half jaar fulltime stage lopen, dat wil zeggen, 5 dagen in de week ervaring opdoen in een bedrijf. In deze periode los je een bedrijfskundig probleem op en implementeer je een verbetering. Dit kan bijvoorbeeld het verkorten van de doorlooptijd of het verlagen van de productiekosten zijn. Deze stage is ook uitermate geschikt om in een ander land te doorlopen.

  Djim vertelt over zijn stage bij Kuhn in Geldrop

  Afstuderen

  Aan het einde van het vierde jaar is het tijd om af te studeren. Tijdens het afstuderen ga je individueel een ingewikkeld bedrijfsprobleem analyseren en het bedrijf advies geven. Je laat zien dat je de kennis en vaardigheden die je tijdens je opleiding hebt opgedaan in de praktijk kan toepassen. Je ervaringen leg je vast in je afstudeerverslag, dat je ter afsluiting aan je begeleider en extern deskundige presenteert. Het afstudeertraject laat zien dat je klaar bent voor de bedrijfskundige beroepspraktijk.

 • Hoe krijg je les

  Bij deze opleiding krijg je les door middel van projecten en (ondersteunende) werk- en hoorcolleges.

  Projecten

  In een project werk je samen met 5 à 6 studenten. Elk project duurt 10 lesweken. In het tweede jaar vinden twee grotere bedrijfsopdrachten plaats. De ene opdracht is gericht op de interne processen van een organisatie (verbeter een bedrijfsproces) en de andere is gericht op de externe omgeving van een organisatie (realiseer de klantwens).

  De bedrijfsopdrachten zijn iedere keer anders, daarom bieden we ondersteuning op maat aan. Docenten zijn er niet alleen om je kennis aan te bieden maar ook om met je mee te denken. Samen ga je op zoek naar de juiste richting. Het is natuurlijk aan jou om daarbij het voortouw te nemen.

  Praktijkervaring

  Je doet tijdens deze opleiding veel praktijkervaring op en er is veel samenwerking tussen de projectgroepen onderling. De docenten die aan deze opleiding verbonden zijn, zijn altijd bereid om je te helpen, zowel tijdens als buiten de lessen om!

 • Studiebegeleiding

  Hoe word ik begeleid tijdens mijn studie?

  Studierendement, studiekosten en de juiste studiekeuze maken zijn belangrijke onderwerpen. Onze overheid spreekt opleidingen hierop aan en wij nemen hierin graag verantwoordelijkheid. Het onderwijsprogramma, de studeerbaarheid en de begeleiding zijn zodanig aangepast dat je binnen één jaar je propedeuse kunt halen.

  Om te bepalen of je geschikt bent voor de opleiding en of je de juiste keuze hebt gemaakt, houden we van tevoren een studiekeuzecheck en -gesprek. Met een intensieve begeleiding doen wij er alles aan om je te helpen je studie tot een succes te maken. Van jou verwachten we uiteraard een volledige inzet met bijbehorende resultaten.

  Studieloopbaanbegeleider

  Als student krijg je een persoonlijke studieloopbaanbegeleider met wie je regelmatig contact hebt. Hij of zij volgt je prestaties en geeft je adviezen. Samen met je begeleider bepaal je via welke route je gaat werken aan de competenties (kennis, houding en vaardigheden) die bij je toekomstig beroep horen.

 • Excellentietraject
  • Ben jij een goede en gemotiveerde student en ben je bereid én in staat om een stevige extra inspanning te doen tijdens je opleiding Technische Bedrijfskunde? Dan bieden wij je samen met de TU/e en Tilburg University tijdens je hbo-studie, een voorbereidend studieprogramma voor de onderstaande universitaire masterstudies. Hierdoor kun je binnen de vier jaar bij Fontys al starten aan je masteropleiding.

   Voordelen voor jou

   • Een groot deel van de pre-master volg je tijdens je hbo-bacheloropleiding. Deels erbinnen (je gebruikt je minor-ruimte), deels bovenop het bachelorprogramma;
   • Het studieprogramma van de pre-master wordt verdeeld over de studiejaren;
   • De studieduur voor het behalen van je hbo-bachelorleiding én je wo-masteropleiding verkort je met maximaal 1 jaar;
   • Slaag je niet voor het pre-masterprogramma dan kun je toch de studiepunten halen die nodig zijn voor het hbo-bachelorgetuigschrift;
   • Aan het volgen van een pre-masteropleiding zijn geen extra studiekosten verbonden.

 • Studie in Cijfers
  Een studie kiezen die echt bij jou past kan lastig zijn. Het is dan ook goed om te weten hoe studenten hun opleiding beoordelen en hoe er landelijk over gedacht wordt.

  Bij Fontys vinden we eerlijke voorlichting heel belangrijk, want we zien graag dat je op de juiste plek terechtkomt. Daarom vind je hieronder een handig overzicht, waarin je snel ziet hoe de opleiding scoort ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Zie de toelichting voor meer informatie.

  Technische Bedrijfskunde is één van de twee differentiaties van de opleiding Technische Bedrijfskunde. De andere differentiatie is Bedrijfsmanagement MKB. Binnen de laatstgenoemde differentiatie wordt tevens de specialisatie Automotive Management aangeboden.

  Sfeerafbeelding Fontys