Inhoud opleiding

Sfeerafbeelding Fontys

Inhoud

Naast de vakken Gerontologie, Service design en Professionalisering ga je concreet aan de slag met projecten uit de praktijk. Hoe je een project vorm geeft en wanneer je daaraan werkt, is aan jou. Uiteraard past het bij wat de opdrachtgever vraagt. Je werkt volgens bepaalde methodes en onderbouwt de uitkomsten. Een docent begeleidt je hierbij. Gedurende de opleiding krijg je steeds meer ruimte om je te verdiepen in een richting waar jouw interesses liggen. In het derde jaar loop je stage en volg je een minor. Het laatste jaar werk je aan twee grote projecten uit de praktijk.    

 

Onderwijs- en examenregeling (OER)

In de Onderwijs- en examenregeling vind je informatie over: de inhoud, de toetsing, de begeleiding.

 • Opbouw

  Het eerste jaar

  Naast de vakken/onderdelen Gerontologie, Service design en Professionalisering werk je aan twee projecten van ieder 9 weken. In de tweede helft van dat jaar werk je aan één groter project.

  Alle lessen in die periodes hebben betrekking op de voorgang van de projecten. Er zijn 20 contacturen en 20 uren werk je aan projecten en zelfstudie.

  Hoeveel uren per week ben je met je studie bezig?

  • 20 contacturen
  • 20 uur projecten

  Gerontologie

  Je maakt kennis met belangrijke theorieën, begrippen en verouderingsvraagstukken. Je bestudeert het ‘ouder worden’ vanuit verschillende invalshoeken, zoals biologische en psychologische veroudering. 

  Service design

  Je gaat voor een organisatie een dienst of product ontwikkelen maar hoe pak je dat aan? Stap voor stap leer je wat daar allemaal voor nodig is en hoe je de doelgroep kunt enthousiasmeren. Marketing, organisatie- en bedrijfskunde komen in dit vak aan bod.

  Professionalisering

  De werkomgeving van de toegepast gerontoloog is dynamisch en daar heb je een aantal vaardigheden voor nodig zoals het kunnen plannen en organiseren van activiteiten. Belangrijke onderwerpen die aan bod komen: feedback geven en ontvangen, samenwerken en het kunnen terugblikken op eigen handelen, dat versterken en het goed kunnen inzetten.

  Projecten

  Je werkt aan realistische opdrachten voor (doorgaans) bestaande opdrachtgevers. Hiermee bereid je je voor op de praktijk van de toegepast gerontoloog. Je leert om samen met de opdrachtgever, de doelgroep én andere betrokkenen projectmatig te werken aan een opdracht. Afhankelijk van het project werk je hier individueel, of samen met andere studenten aan.

  Internationalisering binnen de opleiding
  De opleiding heeft een sterke internationale focus. In het tweede jaar ga je aan een internationaal project werken, kun je op studiereis en in alle vakken wordt er wereldwijd naar demografische ontwikkelingen op het gebied van vergrijzing gekeken.

  Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys
 • Na je propedeuse

  In de eerste twee jaar van de opleiding maken studenten vooral kennis met hun latere beroepspraktijk door de projecten waaraan ze werken. De vakken Gerontologie, Service design en Professionalisering komen ook weer na je propedeuse terug.

  Stage en minor

  In het derde jaar vervolg je de studie met een stage. Je gaat dan een groot vraagstuk uit het gerontologisch domein analyseren. Was je in de eerste twee jaar vooral bezig met projecten vanuit school, nu ben je volledig ondergedompeld in de praktijk. Maandelijks ga je een dag naar school. Die dag leent zich uitstekend om ervaringen met elkaar uit te wisselen en hier van te leren. Het is ook mogelijk om een stage in het buitenland te volgen.

  Minor

  In het derde jaar volg je ook een minor. Met een minorprogramma kun je je studie  verbreden of verdiepen. Fontys biedt veel minoren aan waaruit je kunt kiezen. Je kunt ook buiten Fontys, zelfs in het buitenland, een minor volgen.

  Sfeerafbeelding Fontys

 • Stage en afstuderen

  In het derde jaar volg je een stage. Tijdens de stage ga je een vraagstuk uit het gerontologisch domein analyseren. Je komt met een voorstel passend bij de organisatie waar je stage loopt. Dat voorstel kan een product zijn, adviesrapport, beleidsplan, etc. 

  Projectcyclus

  In het laatste jaar ga je zelfstandig een projectcyclus uitvoeren. Je werkt, in opdracht van het werkveld, individueel aan de evaluatie, (door)ontwikkeling en de realisatie van een leeftijdsvriendelijke dienst of product. Je voert in totaal twee projecten uit, één in het teken van door(ontwikkeling) van een product of dienst en één in het teken van onderzoek doen naar dat product of die dienst.

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Hoe krijg je les?

  Je werkt veel met medestudenten aan projecten uit de praktijk. De nadruk ligt op het zelfstandig oplossen van vraagstukken. Door samen te werken komen er nieuwe inzichten naar boven waarmee je weer verder vorm en inhoud kunt geven aan het project. Je bent actief bezig met jouw eigen leerproces.

  De docent is coach en helpt jou en je medestudenten bij de zoektocht naar oplossingen, stimuleert en daagt uit. Zo kan de docent bijvoorbeeld ook een workshop geven op basis van een vraag uit de projectgroep.

  Daarnaast volg je lessen in de vakken Gerontologie, Service design en Professionalisering. De lessen zijn interactief en afgestemd op jouw leerproces.

   


  Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys
 • Typerend voor deze opleiding

  In heel Nederland zijn er maar twee locaties waar je de opleiding Toegepaste Gerontologie - Age-friendly design and innovation kunt volgen. In Zwolle, bij Hogeschool Windesheim, en in Eindhoven, bij Fontys. De opleidingen zijn ontstaan omdat er vanuit het werkveld vraag is naar deskundigen die breed gespecialiseerd zijn op het gebied van ouderen en wat dat betekent voor de (toekomstige) samenleving.

  Al direct bij de start van je studie ga je met concrete vragen uit het werkveld aan de slag. Samenwerkend leren staat hierbij centraal, waarbij je zelf en samen met anderen vorm geeft aan je eigen leerproces.  De expertise van de docenten staat ter beschikking van de studenten en het onderwijs wordt zoveel mogelijk afgestemd op wat  studenten nodig hebben.

  Lesgebouw Kantine
 • Studie in cijfers
  Een studie kiezen die echt bij jou past kan lastig zijn. Het is dan ook goed om te weten hoe studenten hun opleiding beoordelen en hoe er landelijk over gedacht wordt.

  Bij Fontys vinden we eerlijke voorlichting heel belangrijk, want we zien graag dat je op de juiste plek terechtkomt. Daarom vind je hieronder een handig overzicht, waarin je snel ziet hoe de opleiding scoort ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Zie de toelichting voor meer informatie.
  Sfeerafbeelding Fontys

 • Studiebegeleiding

  Voor de duur van de hele studie word je gekoppeld aan een studieloopbaanbegeleider (slb’er). De slb’er is een docent van de opleiding en is jouw aanspreekpunt op momenten dat je vastloopt, of dreigt te lopen, in je studie, bijvoorbeeld doordat er iets gebeurt in je privé-situatie of op je werk waardoor je (tijdelijk) moeite ervaart om te studeren. De slb’er luistert en denkt met je mee over mogelijke oplossingsrichtingen in relatie tot je studie. De slb’er kan jou ook doorsturen naar een studentconsulent of decaan bij Fontys.

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Internationalisering


  De toegepast gerontoloog krijgt veel te maken met internationale contexten en daarom is er bij de opleiding een sterke internationale focus. In het tweede jaar werk je aan een internationaal project, kun je op studiereis en in alle vakken wordt er wereldwijd naar demografische ontwikkelingen op het gebied van vergrijzing gekeken. Studenten worden gestimuleerd om in het buitenland een minor te volgen, stage te lopen of een onderzoek te doen. Ook docenten verdiepen zich in internationale onderwerpen, presenteren zich op internationale congressen en organiseren, ook samen met studenten, studiereizen.

  Mariëlle Bekhuis was 8 maanden in Curaçao voor haar stage en afstudeerproject

  In Curaçao wordt een woongemeenschap opgezet waar ouderen samen en actief kunnen wonen. Een kleinschalige woongemeenschap geïnspireerd op Sun City in Arizona (VS).

  “De vraag was of ik een businessplan kon maken. Hiervoor heb ik eerst een wensen- en behoeftenonderzoek gedaan. Heel veel moest ik zelf uitzoeken. Zo heb ik me eerst een beeld gevormd van het gezondheidssysteem in Curaçao, wat best anders is dan in Nederland, en ook enkele ministeries benaderd over wat er allemaal bij komt kijken om zo'n woongemeenschap op te zetten. Verder heb ik ook focusgroepen gehouden met potentiële bewoners. Ik zag mijzelf groeien in het proces en werd steeds meer de specialist en adviseur. Soms was het lastig, zeker in het begin met alle nieuwe indrukken, een andere cultuur en een ander land.
  Mijn businessplan heb ik afgerond (met een 9!) en daar zijn ze in Curaçao verder mee aan de slag gegaan. Ik ben nog niet terug geweest maar als het resort geopend wordt, hoop ik te worden uitgenodigd!
  Mijn advies voor studenten die graag naar het buitenland gaan is: rondvragen en niet afwachten. Ik ben ook zelf op zoek gegaan naar een interessant project in het buitenland en heb dit via via gevonden. Laat mensen maar weten wat je wil en wie weet wat daaruit komt.
  De vraag naar nieuwe stagiaires zal in de loop der tijd ontstaan bijvoorbeeld om een verwachtingsonderzoek te doen of de woongemeenschap is zoals de bewoners het hadden verwacht. En zo nee, wat moet er dan veranderen?”

  Sfeerafbeelding Fontys
  Internationalisatie update 2018

  Mariëlle Bekhuis in Curaçao Mariëlle Bekhuis in Curaçao