Na de opleiding

Sfeerafbeelding Fontys

Wat kun je met deze opleiding?

Er zijn steeds meer deskundigen nodig die in kunnen spelen op de vergrijzing van de samenleving. Je kunt bij veel bedrijven en organisaties gaan werken en afhankelijk van je functie daar heb je veel of minder contact met de oudere doelgroep en ben je in meer of mindere mate bezig met het ontwikkelen van diensten en producten.

Voorbeelden:

 • Beleidsmedewerker bij een gemeente om (nieuw) beleid te ontwikkelen.
 • Projectleider die vrijwilligers begeleidt in hun omgang met ouderen en die contactpersoon is voor samenwerkende organisaties..
 • Ouderenadviseur bij een welzijnsorganisatie over het aanbod van diensten.
 • Projectmedewerker bij een grote zorgorganisatie om de verbinding te maken tussen verpleeghuisbewoners en ouderen in de wijk.
 • Beleidsmedewerker bij de ggd op het gebeid van gezondheidspreventie.
 • Vanuit een franchise ga je een nieuw servicepakket ontwikkelen om nieuwe technologie aan te bieden.
 • Zelfstandig ondernemer als voorlichter of consultant.
 • Arbeidsmarktperspectief

  Arbeidsmarktperspectief

  Door de vergrijzing van de samenleving is er in de samenleving ontzettend veel te doen op het gebied van de ouderen en er is veel vraag naar deskundigen die (nieuwe) vraagstukken kunnen gaan aanpakken. Organisaties zijn zich hier steeds meer bewust van en willen investeren in de toekomst, waar ouderen een groot deel van uitmaken.

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Doorstuderen

  Een mogelijke vervolgopleiding is de master Healthy Ageing Professional. Deze opleiding streeft ernaar professionals op te leiden die het initiatief durven en kunnen nemen om de omslag in het denken binnen de sector zorg, welzijn en sport van verzorgen en problemen oplossen, naar het stimuleren van gezondheid te maken. Deze Master richt zich wel meer dan de opleiding Toegepaste Gerontologie op het domein ‘gezondheid’.

  Een andere Masteropleiding die interessant is als vervolg op de opleiding Toegepaste Gerontologie is bijvoorbeeld de internationale Master ‘Vitality and Ageing’ aan de Universiteit Leiden

 • Alumni

  Welkom op de pagina van FHMG-alumni!

  FHMG-alumni is er voor studenten of alumni van de opleidingen die vallen onder het instituut Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid. FHMG alumni staat voor het motto: Blijvend in contact voor wederzijdse groei!

  Over FHMG-alumni

  FHMG-alumni is er voor studenten en alumni van de volgende opleidingen: Verpleegkunde, Peri-operatieve zorg, Management in de Zorg, Toegepaste Gerontologie en de master Advanced Nursing Practice. Per jaar studeren er aan het instituut FHMG ±300 alumni af. Dit zijn inmiddels allemaal professionals binnen het vakgebied zorg en welzijn. Deze professionals gaan elk hun eigen weg door hun kennis toe te passen in de praktijk en te gaan werken, en sommige studeren nog verder voor nog verdere verdieping van hun kennis. FHMG hecht er veel waarde aan dat er een wederzijdse samenwerking tot stand komt tussen FHMG, de verschillende opleidingen, onderwijs en deze professionals (alumni). Uitgangspunten daarbij zijn: boeien, binden, verbinden en kennisdeling.

  Wie zijn alumni?

  Een alumnus (m) of Alumna (v) is een afgestudeerde (oud) student van een universiteit of hogeschool.

  Waarom een alumnivereniging?

  Alumni zijn voor het instituut Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid zo belangrijk omdat alumni kunnen zorgen voor binding tussen school en praktijk. De alumnus neemt zijn/haar theorie mee naar de praktijk en ervaart hier wat hij/zij aan de theorie heeft en soms ook wat eventueel mist. Alumni kunnen dus een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van onderwijs. Uiteraard zijn alumni niet alleen belangrijk voor het instituut maar alumni kunnen ook veel aan elkaar hebben. Door het oprichten van een alumnivereniging is het in de toekomst mogelijk om toe te treden tot een alumni netwerk. Op deze manier kunnen oud-klasgenoten elkaar weer ontmoeten, zijn alumni als eerste op de hoogte van na- of bijscholingen en kunnen zij via het netwerk profiteren van elkaars deskundigheid. Daarnaast is het alumninetwerk ook een mooie kans om nieuwe collega’s te vinden voor jou organisatie, of wellicht ben je zelf wel op zoek naar een nieuwe uitdaging en biedt de alumnivereniging jou een mooi netwerk.