Ervaringen vanuit de praktijk

Bas Delfsma

Sfeerafbeelding Fontys

Ouderenadviseur bij SWOVE: Stichting Welzijn Ouderen Veldhoven

Wij zetten ons in voor kwetsbare ouderen van 55 jaar en ouder en voor mantelzorgers. We ondersteunen en informeren de ouderen met onder andere maaltijdvoorziening en vervoer en we organiseren activiteiten voor mantelzorgers.

De helft van mijn werk bestaat uit contacten met ouderen. In de ochtend zijn er contacten met de mensen die bij ons binnenlopen en is er veel telefonisch contact. In de middag ga ik vaak op huisbezoek. Ieder gesprek en elke vraag is anders. Van een eenvoudige praktische vraag tot zeer complexe problemen waarvoor directe actie noodzakelijk is. Tijdens een huisbezoek bespreek ik met de cliënten de problemen en onderzoek ik samen met hen hoe deze opgelost kunnen worden. In veel gevallen help ik hen om de juiste weg te vinden. Soms is het nodig dat ik andere partijen inschakel om ervoor te zorgen dat zij de juiste hulp krijgen.

In september 2018 ben ik gestart met de Master Innovatie in Zorg en Welzijn aan de HU. Een opleiding die goed aansluit op de bachelor Toegepaste Gerontologie.

Marit Janssen

Sfeerafbeelding Fontys

Student

Tijdens de stages ben ik erachter gekomen dat ik een type ben om te werken in de sociale sector, waarbij er veel contact is met de ouderen. Hierbij kun je denken aan een zorg- of welzijnsorganisatie, maar ook aan een belangenbehartigingsorganisatie of ouderenbond. Kortom, een organisatie die zich inzet om de kwaliteit van leven van ouderen te behouden of te verbeteren door de diensten en producten die worden aangeboden door die organisatie.
Het lijkt mij leuk om in mijn toekomstige baan projecten te doen. De laatste tijd zijn veel zorginstellingen op zoek naar hoe zij de komende jaren zorg gaan leveren en hoe zij daar hun medewerkers in kunnen scholen. Daarnaast is het opzetten van dementievriendelijke gemeentes een belangrijk onderwerp. Het lijkt mij ook leuk om hier aan bij te dragen, bijvoorbeeld als projectleider. Wat voor project het ook is, ik zie mijn rol als toegepast gerontoloog als een verbindende factor tussen meerdere organisaties en ouderen.
Ik vind het belangrijk om meerdere partijen te betrekken, en om zeker de oudere doelgroep niet te vergeten. Ik denk dat de kracht van een toegepast gerontoloog ligt bij het verbinden van verschillende partijen om zo tot een mooi eindproduct of -dienst te komen.

Esther Verwer

Sfeerafbeelding Fontys

Student

Ik zie mijn toekomst in het innoveren. Nieuwe producten en diensten ontwikkelen voor de oudere consument of bestaande producten en diensten implementeren in bedrijven en organisaties.

Om nieuwe diensten te ontwikkelen is het belangrijk om de gebruiker, de ouderen, centraal te stellen. Tijdens de opleiding leer je verschillende methodes om de wensen en behoeften van deze doelgroep inzichtelijk te maken. Door met deze methodes tot de kern van het probleem door te dringen, ben je beter in staat producten en diensten te ontwikkelen die ook echt een oplossing bieden.

Het belangrijkste als toegepast gerontoloog vind ik de brug slaan tussen de "zakelijke" en de "persoonlijke" kant van product -en dienstontwikkeling. In de meest ideale situatie zijn bedrijven en organisaties zich bewust van de kansen die het biedt voor hen om zich te richten op de ouderen als doelgroep. Staan bedrijven en organisaties open voor nieuwe manieren om deze producten en diensten te ontwikkelen? Zien zij het belang van samen met de doelgroep te komen tot een passende oplossing voor beide partijen.

Robin Smith

Sfeerafbeelding Fontys

Robin heeft 2 bedrijven

Mijn werk is iedere dag anders. Via mijn eigen bedrijf, SMITH Advies & Consultancy, word ik o.a. als onderzoeker, projectleider en procesbegeleider ingehuurd door bedrijven en organisaties. Ook ontwikkel en implementeer ik diensten en (technologische) producten die de ouder wordende mens ondersteunen.  
Met mijn tweede bedrijf, SMITH Senioren Service, werk ik als adviseur voor particulieren. Ik kom bij hen aan huis, om wensen en behoeften in kaart te brengen en hen zo te kunnen adviseren, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit betekent ook dat ik de samenwerking zoek met andere, vaak lokale bedrijven, om direct te kunnen handelen (bijvoorbeeld bij woningaanpassingen) en passende ondersteuning te kunnen bieden. Ouderen staan bij mij centraal; ik betrek hen dan ook altijd bij het ontwikkelen van diensten en producten. Dit doe ik op verschillende manieren: door hen individueel te bevragen, door middel van co-creatie sessies, focusgroepen of door het verrichten van onderzoek en/of testen in de praktijk. Ik vind het belangrijk om iets voor ouderen te kunnen betekenen in hun woon- en leefomgeving en in de maatschappij.

Karlijn Weijs

Sfeerafbeelding Fontys

Student

Na de opleiding wil ik graag een baan in de zakelijke sector, bijvoorbeeld bij een bank of verzekeraar. Daar wil ik graag een onderzoekende/adviserende functie. Hier zou ik dan graag onderzoek willen doen naar hoe zij hun producten of diensten beter aan kunnen laten sluiten aan de oudere doelgroep zodat deze voor ouderen toegankelijker en gebruiksvriendelijker worden, zodat ouderen er dan zelfstandig gebruik van kunnen (blijven) maken.

Ik wil daarbij veel contact hebben met de doelgroep. Door ouderen te interviewen en met ze te co-creëren kan ik onderzoek doen naar hun behoefte en wensen. Alleen zo kan ik een passend advies schrijven voor een organisatie en deze implementeren.