Inhoud opleiding

Tijdens de opleiding leer je veel over het menselijk gedrag in zowel de alledaagse omgeving als onder bijzondere omstandigheden. Hiermee kun je in de praktijk inspelen op vragen, zoals: Hoe kun je mensen helpen om beter te leren en hoe voorkom je dat ze zonder diploma het onderwijs verlaten? Wanneer ervaren mensen stress op hun werk? Hoe maak je mensen bewust van hun gedrag?

Een student Toegepaste Psychologie heeft veel interesse in het gedrag van mensen en heeft een onderzoekende houding. Wanneer je daarnaast gevoel hebt voor exacte vakken, zoals wiskunde, is de opleiding Toegepaste Psychologie mogelijk iets voor jou!

Wil je weten wat er speelt bij de opleiding TP?

Like dan onze Facebookpagina

Sfeerafbeelding Fontys
 • Opbouw

  Het eerste jaar

  Hoeveel uren per week ben je met je studie bezig?

  • 20 uur lessen
  • 10 uur projectwerk
  • 10 tot 20 uur zelfstudie

  Hoe is de studie ingedeeld?

  Theorie
  50%
  Zelfstudie
  25%
  Praktijk
  25%


  Een studiejaar bestaat uit 4 periodes van 10 weken.

  Integrale leerlijn (werken aan projecten)

  Je leert door te doen. Met een projectgroep ga je een concrete opdracht uitwerken. De opdrachten die je krijgt binnen deze leerlijn zijn te verdelen in vier gebieden.
  Voorbeelden zijn:
  • Het doen van onderzoek naar consumentengedrag (Consument & Maatschappij)
  • Het maken van een selectierapportage (Arbeid & Organisatie)
  • Het bedenken van een campagne tegen overgewicht (Gezondheid)
  • Het ontwikkelen van een geheugentraining voor een doelgroep (Onderwijs & Ontwikkeling)

  Conceptuele leerlijn (het opdoen van kennis)

  Je doet kennis op en breidt je kennis uit. Je bestudeert onder andere vakken over psychologie, gezondheid, werken en relaties. Vakken als statistiek en onderzoeksmethoden vallen ook onder de conceptuele leerlijn. Een aantal voorbeelden van vakken uit het eerste leerjaar zijn:

  • Inleiding in de Psychologie
  • Persoonlijkheidsleer
  • Sociale Psychologie

  Vaardigheidslijn (het ontwikkelen van vaardigheden)

  Je werkt aan de vaardigheden, die je later in je beroep nodig hebt. Voorbeelden van vaardigheidstrainingen uit het eerste leerjaar zijn:

  • Gespreksvaardigheden
  • Onderzoek en statistiek (SPSS)
  • Psychodiagnostiek
  • Presentatievaardigheden

       • Vakken in het eerste studiejaar

        Vakken in het eerste studiejaar

        De hoor- en werkcolleges, opdrachten en trainingen staan met elkaar in verbinding en bereiden je samen voor op de beroepspraktijk. De opleiding kent verschillende leerlijnen.

        Klik hier voor het curriculum (het volledige programma) van de opleiding Toegepaste Psychologie.

        Curriculum Toegepaste Psychologie

       • Struikelvakken

        Een hbo-studie kan soms even wennen zijn, de studiedruk ligt vaak hoger maar ook de manier van leren is anders. Er moet veel geschreven en gelezen worden en de leerstof moet je kunnen toepassen. Je kan dus niet meer alles letterlijk uit je hoofd leren.

        Zelfstandigheid is een woord dat past bij de manier van studeren bij de opleiding Toegepast Psychologie. Je bent zelf verantwoordelijk voor je studiehouding en de resultaten die je behaalt. De fout die veel studenten maken in het begin van de opleiding is dat ze de hoeveelheid leerstof onderschatten, waardoor ze dus te laat beginnen met studeren voor hun tentamens. Weet je niet waar je moet beginnen dan kan je raad vragen bij je studiebegeleider (slb-er,) een slb-er kan je helpen en de weg wijzen in het begin. Daarnaast heb je ook de mogelijkheid om studeerbegeleidingslessen te volgen.

        Welke vakken struikelvakken zijn is voor iedereen persoonlijk. Maar vaak vergeten studenten dat naast de vakken waar sociale psychologie centraal staat, andere onderwerpen ook belangrijk zijn. Je bent namelijk ook aan het onderzoeken, voorlichten en adviseren op het gebied van bijvoorbeeld economische psychologie, gezondheid of organisatie. Vergeet daarom niet dat elk vak telt!

       • Stage en afstuderen

        In het derde leerjaar ga je een eerste stage lopen die twintig weken duurt. Je draait dan mee in een organisatie. Je kiest zelf in welk werkveld je stage wilt lopen. Je kan er voor kiezen om bijvoorbeeld mensen te begeleiden met specifieke vragen als coach of begeleider. Of je richt je op leerlingen of studenten op die het op school moeilijk hebben met leren, studiehouding, assertiviteit of een functionele beperking hebben waardoor ze wat extra ondersteuning nodig hebben. Of je verzorgt een voorlichting over bijvoorbeeld pestgedrag, autisme, of gezond eten.

        Op deze manier krijg je een goed beeld van hoe het er in de praktijk aan toe gaat. In het laatste jaar van de opleiding ga je je meer verdiepen in psychodiagnostiek, onderzoek of gedragsbeïnvloeding. Daarna voer je je praktijkonderzoek uit.

       • Buitenland

        Als student Toegepaste Psychologie kan je een deel van je opleiding in het buitenland verblijven; voor veel studenten een erg waardevolle ervaring die je altijd bij zal blijven. Het opdoen van een internationale ervaring vergroot niet alleen je zelfstandigheid, maar vergroot ook je kansen op de arbeidsmarkt. Steeds meer bedrijven zijn internationaal georiënteerd en vinden afgestudeerden met een internationale ervaring erg waardevol. Doordat je je leert aan te passen aan een andere taal en cultuur laat je zien dat je je goed weet te redden binnen een buitenlandse setting en niet bang bent om je grenzen te verleggen. Bovendien verbeter je ook je beheersing van de Engelse taal en bouw je een internationaal netwerk op.

        Wanneer kan ik naar het buitenland?

        Hoe lang en waar kan ik naar toe gaan?
        In het derde studiejaar ga je een minor volgen en stage lopen, van ieder 20 weken. Je kunt ervoor kiezen om de minor of stage in het buitenland te doen. Voor de minor bestaan uitwisselingscontracten met onderwijsinstellingen in het buitenland; zowel binnen als buiten Europa. Je volgt dan een semester lessen in het Engels in een internationale klas. Voor stage kun je zelf een stageplek zoeken in het buitenland (waar je maar wilt) of gebruik maken van één van de contacten die de opleiding heeft.

        Wat ga ik concreet doen?

        Als je een minor gaat doen, stel je zelf een vakkenpakket samen bij de onderwijsinstelling waar je een semester gaat studeren. Dit kan verbredend of verdiepend zijn ten aanzien van je opleiding. Ga je voor stage naar het buitenland, dan ga je aan de slag binnen een organisatie waar je passende werkervaring op kunt doen. Je draait mee in de dagelijkse werkzaamheden en krijgt ook opdrachten mee vanuit de opleiding, welke je binnen je stage vervult.

       • Hoe krijg je les

        In de eerste twee jaar heb je ongeveer 20 lesuren per week. Je volgt klassikaal hoor- en werkcolleges en je krijgt vaardigheidstrainingen. Tijdens een hoorcollege wordt theorie van een bepaald vak behandeld. Naast deze hoorcolleges krijg je ook werkcolleges. Tijdens de werkcolleges werk je in je eigen klas onder begeleiding van een docent aan leeropdrachten. Daarnaast volg je vaardigheidstrainingen. Dit houdt in dat je jouw eigen vaardigheden gaat ontwikkelen en trainen. Je wordt getraind in het voeren van gesprekken. Je leert hoe je gedrag van mensen kunt observeren. Je leert een psychologische test afnemen. Tijdens deze trainingen observeer en beoordeel jij je medestudenten. Alle onderdelen die voorbij komen zijn erop gericht om je kennis, houding en vaardigheden te ontwikkelen die je in het werkveld na je studie nodig hebt.

        Natuurlijk krijg je ook begeleiding bij het studeren: de overstap van de middelbare school of mbo naar het hbo is soms best lastig. Daarom heeft elke klas een studieloopbaanbegeleider waarmee je zowel groepsgewijs als individueel contact hebt. Deze studieloopbaanbegeleider helpt jou de weg te vinden binnen de opleiding.

       • Studiebegeleiding

        Tijdens de studie werk je vooral in groepen met je medestudenten. Daarnaast werk je individueel aan een planning van je eigen studie- en werkproces. Je bent bezig met het maken en verantwoorden van keuzes gedurende je opleiding. Je leert hierdoor om jezelf te oriënteren als professional. Met professional bedoelen we een werkend persoon op de arbeidsmarkt.

        Je krijgt tijdens je studie een persoonlijke begeleider. Dit heet een studieloopbaanbegeleider. De studieloopbaanbegeleider is een van de docenten van de opleiding, die je persoonlijke aandacht geeft en jouw studievoortgang in de gaten houdt. In het eerste jaar stel je samen met je studieloopbaanbegeleider regelmatig vast waar je de komende periode aan gaat werken. Zo houd je zelf de regie over jouw studie.

        Het divers samengestelde docententeam begeleidt je intensief. Gedurende de opleiding ben je constant in dialoog met je studieloopbaanbegeleider, andere docenten, je medestudenten, maar ook met jezelf. De opleiding is een intensief traject van persoonlijke ontwikkeling en training in vaardigheden. Het doel is dat je je in vier jaar ontwikkelt tot een competente Toegepast Psycholoog.

       • Studie in cijfers
        Een studie kiezen die echt bij jou past kan lastig zijn. Het is dan ook goed om te weten hoe studenten hun opleiding beoordelen en hoe er landelijk over gedacht wordt.

        Bij Fontys vinden we eerlijke voorlichting heel belangrijk, want we zien graag dat je op de juiste plek terechtkomt. Daarom vind je hieronder een handig overzicht, waarin je snel ziet hoe de opleiding scoort ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Zie de toelichting voor meer informatie.
        Sfeerafbeelding Fontys
       • Typerend voor deze opleiding

        Typerend voor de opleiding

        Tijdens de opleiding leer je veel over het menselijk gedrag in zowel de alledaagse omgeving als onder bijzondere omstandigheden. Hiermee kun je in de praktijk inspelen op vragen, zoals: Hoe kun je mensen helpen om beter te leren en hoe voorkom je dat ze zonder diploma het onderwijs verlaten? Wanneer ervaren mensen stress op hun werk? Hoe maak je mensen bewust van hun gedrag?

        Een student Toegepaste Psychologie heeft veel interesse in het gedrag van mensen en heeft een onderzoekende houding. Tijdens de opleiding leer je veel over menselijk gedrag en ga je er praktisch mee aan de slag.