FAQ

1.   Is wiskunde B een toelatingseis?
Ja, je hebt minimaal havo wiskunde-B nodig om toelaatbaar te zijn tot onze opleiding (naast je reguliere havo-diploma uiteraard). Wiskunde-D is fijn. Fontys biedt zelf geen cursussen aan. Je kunt individueel deelnemen aan het staatsexamen havo wiskunde-B om alsnog toelaatbaar te zijn. Met het certificaat havo wiskunde-B van Boswell-Beta ben je bij ons ook toelaatbaar. http://www.boswell-beta.nl/havo/wiskunde-b of http://www.boswell-beta.nl/vwo/wiskunde-b of via het CCVX de Centrale Commissie Voortentamen Wiskunde http://www.ccvx.nl/ 

Een HBO-propedeuse is overigens niet voldoende ter vervanging van deze eis.

2.   Wat is de toelatingseis vanuit mbo-4?
Formeel ben je met een mbo-4 diploma toelaatbaar. Onze ervaring is echter dat het wiskundeniveau voor mbo-studenten te hoog ligt. De stap van mbo naar hbo kan als moeilijk worden ervaren voor de studie Toegepaste Wiskunde, voorkennis van wiskunde op havo niveau is noodzakelijk. Om de aansluiting goed te laten verlopen kan het verstandig zijn om een extra instapcursus mbo-hbo te volgen.

3.   Wat als ik niet de juiste vooropleiding heb?
Als je niet de juiste vooropleiding hebt, dan is het mogelijk om een toelatingsonderzoek te doen. Voorwaarde is wel dat je 21 jaar of ouder bent op het moment dat de opleiding start. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het bedrijfsbureau Studentzaken FLOT: 08850-74288, studentzakenflot@fontys.nl. Extra toelichting vind je hier.

4.   Kun je tussentijds instromen of doorstromen (versnellen)?
Tussentijds of in een hoger jaar instromen is niet mogelijk bij onze opleiding. Tevens is het niet mogelijk om een versneld traject te volgen. Alle studenten starten steeds in september voor een vierjarige opleiding. De studieduur is in alle gevallen 4 jaar.

We zijn sinds studiejaar 2015-2016 met een volledig nieuw curriculum gestart. Er is geen overlap meer met vakken die bij andere opleidingen worden aangeboden.

 5.   Kun je vrijstellingen krijgen van bepaalde vakken of van een bepaald traject?
Aangezien onze opleiding sterk projectgericht is, worden er geen vrijstellingen of verkorte trajecten aangeboden. Ga dus altijd uit van de vier jaar die voor de opleiding staan.

6.   Hoeveel economie bevat de opleiding?
De opleiding is sterk wiskundig en projectmatig ingericht. De economische component is zeer klein.

7.   Welk niveau Engels moet je beheersen om de opleiding te kunnen volgen?
Wij adviseren om Engels op niveau B1 te beheersen en Engels op de Havo met een voldoende af te sluiten. Er wordt binnen de opleiding gebruik gemaakt van Engels bronmateriaal (wiskunde boeken, casussen, videobeelden, presentaties).

Beheers je dit niet, dan raden we je aan om in het eerste jaar van de opleiding naast de reguliere werkcolleges Engels ook intern (of extern) bijlessen Engels te volgen. Voor het behalen van je Propedeutisch diploma moet je Engels op Business B1 niveau zijn. Voor het behalen van je Bachelor diploma moet je Engels op Business B2 niveau zijn. Voor wie vooruitloopt op deze basiseisen, worden werkcolleges Engels op Business C1 niveau aangeboden. Op basis van beschikbaarheid en inschatting van de docent Engels wordt de mogelijkheid geboden extern een extra certificaat voor Business Engels te behalen.

8.   Waar kan ik me aanmelden voor de meeloopdag?
Dat kan via deze link. Onder de kop open dagen tref je meer informatie aan over de diverse meeloopdagen.

Na half april bieden we geen meeloopdagen meer aan. De onderwijsperiode loopt namelijk tegen die tijd ten einde en de volgende onderwijsperiode start pas na 1 mei en dit is tevens de deadline voor inschrijving van de opleiding.

9.  Welke eisen worden gesteld aan de laptop?
Je dient te beschikken over een recente WINDOWS laptop bij voorkeur met een minimale waarde van € 500,-. De door ons gebruikte software draait niet op Mac’s! Het is gewenst om Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint en Access) op je laptop te hebben. Wanneer je ingeschreven staat als student bij Fontys kun je verschillende computerpakketten, zoals Microsoft Office, tegen sterk gereduceerd tarief aanschaffen via www.surfspot.nl. Meer informatie over andere benodigde software krijg je tijdens de lessen.

10.   Welke studies zijn verwant aan Toegepaste Wiskunde?
Indien je een opleiding wilt volgen die zo goed mogelijk aansluit bij onze opleiding, dien je in eerste instantie een opleiding te kiezen met een zo groot mogelijke wiskundecomponent. In tweede instantie kun je kijken naar een opleiding met een ICT-component (en dan met name programmeren, databases).

11.   Welke master of opleiding kan ik volgen na de bachelor Toegepaste Wiskunde?
Er zijn geen master opleidingen die direct aansluiten bij de opleiding Toegepaste Wiskunde. Veel afgestudeerden volgen echter via hun werkgever verdere opleidingen of cursussen binnen hun werkgebied.

Er zijn diverse mogelijkheden om na je opleiding door te studeren. Je kunt bijvoorbeeld je bevoegdheid halen als docent met een verkorte bachelor Kopopleiding tot tweedegraads leraar wiskunde. Fontys biedt deze opleiding aan. Hiermee kun je lesgeven op het vmbo, mbo, in de onderbouw van het havo/vwo en de volwasseneneducatie.

Je kunt er ook voor kiezen om jezelf te verbreden met een post-hbo-opleiding richting logistiek. Binnen het wetenschappelijk onderwijs kun je denken aan Actuariële wetenschappen of een economische opleiding.

Een enkele student kiest bovendien voor een opleiding Wiskunde aan een technische universiteit.

12.   Kent Toegepaste Wiskunde een deeltijdopleiding?
Nee

13.   Kan ik een parttime of fulltime baan hebben tijdens de studie?
De opleiding Toegepaste Wiskunde bij Fontys is een fulltime opleiding. Je zult hier rond de 40 uur per week mee kwijt zijn. Ook zijn er gedurende het jaar een aantal bijeenkomsten die ’s avonds plaatsvinden. Deze opleiding is dus zeker niet te combineren met een fulltime of parttime baan, want je wordt verwacht iedere dag aanwezig te zijn.

14.   Kun je hier je P halen en dan door naar de universiteit?
Een student die het eerste jaar afrondt, ontvangt een propedeusediploma. Houd er rekening mee dat wij eisen dat alle studenten in het eerste jaar hun propedeuse behalen (dus alle studiepunten). Studenten die dit niet lukt, moeten stoppen met de opleiding. De mogelijkheid om door te stromen naar de universiteit is afhankelijk van de universitaire opleiding die je wil gaan volgen. Sommige universiteiten stellen aanvullende eisen. Neem daarom altijd eerst contact op met de universiteit voordat je deze weg wil volgen. Gerelateerde studies aan de universiteit zijn econometrie (Tilburg University) of wiskunde (TU/e).

15.   Voor welke datum dien ik me aan te melden voor de opleiding?
Je inschrijving moet voor 1 mei geregistreerd zijn om toegelaten te mogen worden voor het nieuwe studiejaar. Bij een aanmelding na 1 mei is het advies van de Studiekeuzecheck bindend en kan inschrijving niet worden gegarandeerd.

16.   Hoe weet ik of ik ben aangenomen op de opleiding?
Indien je voldoet aan de toelatingseisen (havo wiskunde-B) en voor 1 mei hebt ingeschreven ben je toelaatbaar. Als je daarnaast tijdens de intake-dag een positief advies hebt gekregen is er een goede match met de opleiding Toegepaste Wiskunde.

17.   Wat doen jullie aan persoonlijke begeleiding bijvoorbeeld bij autisme?
Studenten worden, indien zij dit zelf graag willen, gesteund bij het maken en uitvoeren van hun studieplanning in een wekelijks een gesprek, op een vaste tijd  met een student-coach. Aangezien iedere student anders is, luisteren we goed naar ieders individuele vragen / behoeften en proberen we waar mogelijk te ondersteunen. Tegelijkertijd is autisme geen verzachtende omstandigheid, de opleidingseisen m.b.t. de competenties die je moet ontwikkelen, blijven staan.

Voor alle wiskundestudenten is het prettig dat de opleiding is gestructureerd. Docenten geven helder aan wat zij per college op de agenda zetten. Daarnaast vinden er ook minder gestructureerde activiteiten plaats, gericht op teambuilding van de groep en activiteiten gericht op het leren out of the box denken. Voorbeelden hiervan zijn het organiseren van Meet & Greets en creatieve workshops. Uiteraard informeren wij de studenten op tijd  over deze activiteiten. Daarnaast wordt veel samengewerkt, in de lessen aan opdrachten, maar ook in grotere projecten waarbij wordt gewerkt aan bedrijfsopdrachten. We vragen veel inzet op het gebied van samenwerken.

18.   Waartoe leidt de opleiding op?
De opleiding Toegepaste Wiskunde leidt je op tot kwantitatief adviseur. Je komt te werken binnen een van de drie specialisaties: data analysis, engineering of operations research. Je adviseert het (bedrijfs)management op basis van (kwantitatief) onderbouwde analyses. Bijvoorbeeld gebaseerd op wiskundige modellen en/of data.

19.   Is er een leeftijdsgrens voor aanmelding voor deze studie?
Formeel niet, maar deze opleiding is ingericht op mensen die net van de middelbare school afkomen. Aangezien wij binnen de opleiding veel tijd besteden aan persoonlijke ontwikkeling, is de inrichting van het eerste jaar redelijk ‘schools’. De eerstejaarsstudenten zijn over het algemeen 17 à 18 jaar oud. Wij beschikken niet over een deeltijdopleiding. Je kunt informeren bij de opleiding Toegepaste Wiskunde van Inholland of van de Hogeschool van Amsterdam.