Na de opleiding

Beroepsmogelijkheden

Afgestudeerde toegepaste wiskundige komen in allerlei functies bij uiteenlopende organisaties terecht. Je komt vaak in een deelgebied van de wiskunde terecht die gericht is op engineering, operations research of Data Analysis. Een toegepaste wiskundige met een van deze specialisaties beschikt over de vaardigheden en houding die hem of haar in staat stelt te werken in multidisciplinaire teams, veelal in projectvorm, binnen uiteenlopende bedrijfstakken.

Engineering

Studenten uit jaar 1 beschrijven dit vak als de wiskunde die je krijgt op de middelbare school, echter is het meer gericht op modellen en het uitvoeren van toetsen. Een toegepaste wiskundige die werkzaam is in het vakgebied engineering houdt zich doorgaans bezig met wiskundige modellen van uiteenlopende technische systemen. Vaak zijn dit complexe mathematisch fysische modellen, zoals bijvoorbeeld warmte- of stromingsprocessen, signaalverwerking, beeldverwerking etc. Een toegepaste wiskundige is in staat om met geschikte tools te begrijpen hoe zo’n complex model werkt. Hij of zij kan uit deze modellen specifieke inzichten verkrijgen waardoor een technologisch systeem verbeterd of aangepast kan worden. Zonder een goed wiskundig model zou een dergelijke verbetering of aanpassing ondenkbaar zijn. De ingenieur zal eerder een beroep doen op zijn technologische inzicht, terwijl de toegepast wiskundige een beroep zal doen op grootschalige numerieke berekeningen van een goed ontworpen model van het technologische systeem.

Data Analysis

Organisaties beschikken in toenemende mate over grote hoeveelheden data die gebruikt kunnen worden om inzicht te krijgen in hun bedrijfsprocessen en projecten. Deze inzichten kunnen worden aangewend om processen te verbeteren en onderbouwde beslissingen te nemen. Het is de taak van Data Analysis om de data te verzamelen en te structureren, om te zetten in informatie en de informatie te reduceren tot inzichten. Hierbij gebruikt de data analist zijn kennis en vaardigheden van wiskunde en informatica om data te verzamelen, op te schonen en te structureren, te analyseren, te modelleren en inzichtelijk te maken ten einde patronen bloot te leggen, voorspellingen te doen en conclusies te trekken.

Een voorbeeld van een opdracht voor een data analist is het uitvoeren van een onderzoek voor een waterzuiveringsbedrijf met als doel de effectiviteit van de waterzuiveringsinstallaties te verbeteren. Een ander voorbeeld van werkzaamheden van een toegepaste wiskundige met de specialisatie Data Analysis is het wekelijks opstellen van, met data onderbouwde, rapportages die op managementniveau gebruikt kunnen worden om een organisatie te sturen. De data analist is daarbij verantwoordelijk voor het verzamelen, valideren, structureren, samenvatten en presenteren van de benodigde gegevens.

Operations Research

Bijna ieder bedrijf van enige omvang heeft te maken met problemen op het gebied van logistiek en operations research. Het doel van logistiek is om de juiste producten, in de juiste hoeveelheid, op de juiste tijd, op de juiste plaats, tegen de juiste kosten te leveren. De operations research levert wiskundige modellen en technieken om deze doelen te verwezenlijken. De toegevoegde waarde van een toegepaste wiskundige ligt in het verzamelen en structuren van relevante informatie en het kunnen toepassen van een breed arsenaal aan wiskundige modellen en technieken uit de operations research om logistieke problemen aan te pakken.

Het werk ligt bij uitstek bij vervoersbedrijven, distributiecentra en grotere productiebedrijven, maar toegepaste wiskundige kunnen ook werken voor supermarkten en ziekenhuizen. Bij deze bedrijven kan een toegepaste wiskundige worden aangenomen als voorraad-, productie- of transportplanner, logistiek engineer of efficiency-onderzoeker.