Instromen mbo-verpleegkundigen

Als mbo-verpleegkundige breng je al de nodige expertise en praktijkervaring mee. Op basis hiervan krijg je vrijstelling voor de propedeuse waardoor je de opleiding in 2,5 jaar kunt afronden. Je start samen met andere mbo-verpleegkundigen in een aparte onderwijsgroep.

Het eerste half jaar van het onderwijs bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Projecten

Samen met medestudenten werk je twee onderwijsperiodes aan een project. Tijdens de lessen werk je aan thema’s over Evidence Based Practice (EBP) die je ook gaat toepassen in het schrijven van een artikel. Samenwerken is hierin belangrijk evenals feedback geven en ontvangen.

2. AFP: Anatomie, Fysiologie en Pathologie

Bij deze lessen vindt een verdieping plaats in de anatomie, fysiologie en pathologie van onderwerpen zoals neurologie, geriatrie en farmacologie. In de tweede onderwijsperiode komen ook psychiatrie en psychopathologie aan bod.

3. Kernmodule

De Kernmodule bevat onderwijs rond een kritische beroepssituatie ofwel rond een complexe praktijkcasus. Er wordt verdieping gezocht in de organisatie van de (palliatieve) thuiszorg maar ook in de organisatie van de ggz-zorg. De lessen communicatie maken integraal deel uit van de kernmodule. Je leert hoe je een slecht nieuwsgesprek en een klachtgesprek voert en je oefent de motiverende gesprekstechniek.

4. Leven lang leren (LLL)

Dit vak loopt als een rode draad door de opleiding waarbij je je steeds meer bewust wordt van jouw persoonlijke en professionele kwaliteiten en van je valkuilen. Je leert je krachten verder te ontwikkelen, je valkuilen onder ogen te zien en hier op bij te sturen. Kortom: je leert zelfstandig en effectief te studeren, je werkt planmatig en je stuurt sterk op jouw persoonlijke succesfactoren.

Vervolg van je studie

Na de theorie ga je een half jaar stagelopen en volg je een minor (ook een half jaar). De volgorde hiervan kan varieren. Er zijn diverse opleidingsminoren maar het staat je vrij om een minor elders bij Fontys of bij een andere onderwijsinstelling te kiezen mits deze aansluiting heeft op jouw studie. Het laatste jaar loop je stage waar je ook werkt aan een afstudeerproject. De opdracht hiervoor komt uit en het werkveld en je krijgt hierbij begeleiding van een projectbegeleider (docent) en een begeleider uit het werkveld.

Als mbo-verpleegkundige kun je ook de verkorte duale opleiding volgen.