Voortraject

Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de opleiding zijn er voortrajecten.

Het Voortraject geeft een goed beeld van de opleiding. Je bent vooral praktisch bezig in de verschillende disciplines:

  • Tekenen
  • Fotografie
  • Audiovisueel
  • Interactief
  • Grafische- en driedimensionale vormgeving
  • Bioart

Ook een bezoek aan Museum De Pont staat op het programma en je krijgt ook een lesblok Theorie der Kunsten.

De cursus start twee keer per jaar - begin september en begin januari - en beslaat een periode van veertien hele zaterdagen.

Het Voortraject staat voor je open wanneer je:
- in het laatste of één-na-laatste jaar zit van havo, vwo of mbo (4-jarig);
- het voortgezet onderwijs al enige tijd achter je hebt gelaten.

Zie verder:
- Voortraject beeldend.