Inhoud opleiding

Inhoud

De voltijdopleiding Werktuigbouwkunde duurt vier jaar. De studiestof wordt aangeboden in theorie- en praktijklessen. In de eerste twee jaar volgen alle studenten hetzelfde programma. Vanaf het derde studiejaar ga je jouw persoonlijke interesse verder ontwikkelen: je kiest een minor en volgt een stage, waarna je je in het vierde jaar gaat specialiseren in een door jou gekozen richting.

Meld je aan voor de opleiding

Zo pak je het aan

 • Opbouw

  Het eerste jaar

  In de propedeuseperiode oriënteer je je op het brede werkveld van de werktuigbouwkundig engineer en leg je een goede basis voor je verdere studie. Theoretische vakken tijdens je studie zijn energie- en procestechnologie, construeren en mechanica, productietechniek- en materiaalkunde, meet- en regeltechniek en wis- en natuurkunde. Je oefent tijdens practicumlessen je technische vaardigheden en gaat direct in het eerste studiejaar al in projectgroepen aan de slag met het ontwerpen van producten.

  Hoeveel uren per week ben je met je studie bezig?

  • 25 uur colleges/lessen
  • 10 uur projecten/praktijk
  • 10 uur zelfstudie

  Hoe is de studie ingedeeld?

  Theorie
  60%
  Zelfstudie
  25%
  Praktijk
  15%


  Studiejaar 2

  Vanaf het tweede studiejaar van je studie breid je je theoretische basiskennis en vaardigheden uit. Binnen Werktuigbouwkunde zijn er veel mogelijkheden om tijdens je studie betrokken te worden bij toegepast onderzoek. Docenten kijken samen met studenten en bedrijven naar nieuwe technologische mogelijkheden en innovaties. Dit onderzoek kan uitgevoerd worden in projectvorm samen met andere studenten, of als individuele student, afhankelijk van jouw interesse en mogelijkheden. Al in je tweede studiejaar zijn er mogelijkheden om hieraan deel te nemen. Zo zou je bijvoorbeeld kunnen gaan werken aan onderzoek op het gebied van 3D printing.

  Tevens kun je als werktuigbouwkundestudent deelnemen aan onderzoeksprojecten binnen engineering, bijvoorbeeld op het gebied van adaptive robotics bij de opleiding Mechatronica of op het gebied van nieuwe aandrijfmogelijkheden zoals elektrisch rijden bij de opleiding Automotive. Zo zoeken we in lijn met jouw drive en kennishonger samen de grenzen op!

  Studiejaar 3

  In de eerste helft van het derde studiejaar ga je 20 weken op stage bij een door jou gekozen bedrijf in binnen- of buitenland. In de tweede helft van het derde studiejaar volg je een door jou gekozen verbredende of verdiepende minor. Wil je je als specialist binnen de gekozen opleiding verder ontwikkelen dan volg je een van de aangeboden engineeringminoren, wil je je scope verbreden dan is er volop keuze uit het Fontys minorenaanbod binnen máár ook buiten Fontys Hogescholen.

  Studiejaar 4

  In de eerste helft van het vierde studiejaar doe je een laatste studieverdieping en kies je een onderwerp voor je afstudeerstage. De laatste helft van het vierde jaar rond je je studie af met een afstudeer/onderzoeksstage in een bedrijf in binnen- of buitenland.

 • Struikelvakken

  Na de havo of het vwo is het - ook zonder veel technische voorkennis - heel goed mogelijk om te starten met de studie Werktuigbouwkunde. Toch kan onvoldoende kennis van wiskunde B ertoe leiden dat je wiskunde als een mogelijk ‘struikelvak’ zult gaan ervaren.

  Er is de mogelijkheid tot het volgen van een korte cursus om je te helpen je wiskunde op niveau te brengen. Je vindt hier meer informatie.


  Wanneer je je studie vanaf de start goed volgt en je lesstof consequent goed bijhoudt, kun je de studie grotendeels zonder noemenswaardig struikelen doorlopen.

  Kom je van het mbo?

  Uiteraard is instroom uit het mbo ook mogelijk. Kom jij van het mbo dan is er vóór de start van je studie de gelegenheid om je wis- en natuurkundekennis bij te scholen met de instapcursus van mbo naar hbo

 • Specialisaties

  Specialisaties

  Voor je afstuderen in het laatste semester kies je in het zevende semester een van de drie specialisatierichtingen waarvoor je een aantekening krijgt op je diploma. De specialisatierichting die je in het zevende semester kiest, bepaalt ook de richting van je afstudeeronderwerp.

  Algemene werktuigbouwkunde: het ontwerpen van complexe en geavanceerde constructies staat bij veel bedrijven in de hightech industrie voorop. Binnen deze specialisatie leer je onder andere meer over geavanceerdere constructieprincipes. Je gaat werken aan fijnmechanische bewegende en niet-bewegende constructies waarbij je kennis opdoet over bijvoorbeeld vrijheidsgraden, stijfheid van een constructie en effecten van wrijving in een constructie. In een project vanuit het werkveld pas je vervolgens de geleerde theorie verder toe.

  Energie- en procestechniek: : energiebeheer en het verbeteren van energetische rendementen is een belangrijk thema. Binnen deze specialisatie richt je je op energie- en procestechnologische onderwerpen. Je krijgt bijvoorbeeld extra verdieping aangeboden op het gebied van de overdracht van warmte waarbij warmtewisselaars een centrale rol spelen. In projectvorm ga je werken aan industriële klimaatsystemen en ga je kijken naar mogelijkheden tot energiebesparingen binnen industriële toepassingen.

  Commerciële techniek: de opleiding Werktuigbouwkunde biedt ook de mogelijkheid om een meer bedrijfskundig georiënteerde richting te kiezen. Binnen deze specialisatie leer je onder andere meer over business economics zoals management en organisatie, maar ook kostenstructuren en investeringen. Daarnaast ga je werken aan de mogelijkheden van duurzame ontwikkelingen binnen en buiten de werktuigbouwkunde en de commerciële mogelijkheden die dit kan bieden.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

 • Stage en afstuderen

  In de 1ste helft van het derde studiejaar ga je 20 weken op stage. Het is dé mogelijkheid om dat wat je tijdens je opleiding hebt geleerd, ook echt in praktijk te brengen. Je gaat de arbeidsmarkt op! Je loopt stage bij een bedrijf in binnen- of buitenland. Natuurlijk helpen wij je bij die keuze.

  Ook kun je in het laatste studiejaar afstuderen in binnen- of buitenland, je afstudeeropdracht formuleren en in 20 weken uitvoeren. De afstudeerbegeleider begeleidt en beoordeelt mede de onderdelen van je afstuderen.

  Sfeerafbeelding Fontys

 • Hoe krijg je les

  Methode van onderwijs

  Lessen worden verzorgd in practicumruimten of in één van onze innovatieve laboratoria en in klaslokalen. Af en toe worden bijeenkomsten - met grotere aantallen studenten - georganiseerd in collegezalen. Stages vinden plaats bij bedrijven of instellingen in en buiten de regio Eindhoven.

  Groepsgrootte

  Een klas bestaat in de regel uit maximaal 32 studenten. Wanneer je
  werkt in een projectgroep dan is de groepsgrootte maximaal 8 personen.

  Contact met docenten

  De opleiding kenmerkt zich door een informele werksfeer. Contact met
  docenten vindt plaats tijdens de lessen, maar ook buiten lestijden zijn de
  docenten bereikbaar. Elke docent heeft een eigen werkplek. Je kunt altijd bij
  hen binnenlopen. Zijn ze niet aanwezig, dan kun je een mailtje sturen.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Indeling studiejaar

  Het studiejaar is ingedeeld in 4 periodes van elk 10 weken, waarvan je 7 weken les hebt, gevolgd door meerdere weken waarin toetsen en projectafrondingen plaatsvinden.

  Toetsing en studiepunten

  Met het behalen van je toetsen en uitvoering van projecten/practica/stages bouw je studiepunten (credits op). In ieder studiejaar kun je maximaal 60 credits behalen.
  Je kunt in totaal 240 credits (4 x 60) behalen, daarna ontvang je je hbo-bachelorgetuigschrift.
  Het eerste studiejaar wordt afgerond met het behalen van je propedeusegetuigschrift wat inhoudt dat je bekwaam bevonden bent om je studie te vervolgen. Om in te stromen in het 2e studiejaar zijn minimaal 45 credits vereist. Bij het niet behalen van het propedeusegetuigschrift binnen 2 jaar studie krijg je een bindend negatief studieadvies.

 • Studiebegeleiding

  Als student krijg je tijdens je hele studie persoonlijke begeleiding. Of het nu gaat om algemene studievragen, keuzes, projectsamenwerking, stage of afstuderen: je hebt altijd een aanspreekpunt binnen jouw opleiding!

  Studieloopbaanbegeleider

  Je studieloopbaanbegeleider is een soort personal coach. Hij of zij volgt je prestaties en geeft je adviezen over je studieloopbaan.

  Je hebt het samen over:

  • jouw ontwikkelproces (je studie en je professionaliteit)
  • jouw studiekeuzes en je studie-aanpak
  • je studieresultaten en -voortgang
  • beroepsmogelijkheden
  • elk onderwerp dat jij zelf aandraagt (problemen, twijfels)

  Tutor en docenten

  Docenten zijn beschikbaar voor het stellen van vragen, vaak op door hen aangegeven tijden. Elke docent begeleidt en beoordeelt je in het vak dat je van die docent krijgt. Zo raak je goed wegwijs in de vakgebieden binnen de opleiding.
  Bij je projectwerk word je begeleid en beoordeeld door een tutor die wekelijks aanwezig is bij de projectgroepbesprekingen.

  Stage- en afstudeerbegeleider

  Ga je stage lopen en afstuderen, dan krijg je daarvoor ook een begeleider. Hij of zij beoordeelt mede je stage en afstuderen en geeft feedback op je verslagen.

  Fontysdecaan

  Decanen zijn Fontysmedewerkers die niet rechtstreeks aan een opleiding verbonden zijn. Je kunt er terecht voor bijvoorbeeld studieproblemen, studievaardigheden, studeren met een beperking, financiële problemen of andere persoonlijke omstandigheden.

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Studie in cijfers

  Een goede studie kiezen die echt bij jou past, kan lastig zijn. De keuze voor de opleiding heeft grote consequenties voor jouw toekomst net als de plaats wáár je gaat studeren. Het is dan ook goed om te weten hoe andere studenten de opleiding beoordelen en hoe er landelijk over gedacht wordt.
  Fontys vindt eerlijke voorlichting heel belangrijk, want wij zien graag de juiste student op de juiste plek. Vandaar dat je hieronder een handig overzicht vindt, waarin je heel snel kunt zien hoe deze opleiding scoort ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Voor meer informatie: zie toelichting.

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Typerend voor deze opleiding

  Venlo / Eindhoven

  In Venlo heeft de opleiding Werktuigbouwkunde samen met Industrieel Product Ontwerpen een gemeenschappelijk eerste jaar.
  Werktuigbouwkunde Eindhoven heeft een sterke betrokkenheid van en een stevige verankering in interessante bedrijven in de regio (Brainport) en bovendien hebben we ons eigen projectenbureau ExPo. Het bedrijfsleven kan een project laten uitvoeren door jouw projectgroep die samengesteld wordt uit studenten Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek en Mechatronica. Een vakdocent en een procesbegeleider ondersteunen je daarbij.

  Objexlab: additive manufacturing

  Binnen Fontys Hogeschool Engineering te Eindhoven bevindt zich het Objexlab: de fysieke ruimte met verschillende 3D-printers, waarbij de onderzoeksleerlijn gericht is op de snelle ontwikkelingen en toepassingen van additive manufacturing ( 3D printing)

  Sfeerafbeelding Fontys

 • Excellente studenten

  Excellente programma's binnen de studie

  Voor ambitieuze studenten die in staat zijn om naast hun reguliere opleiding extra uitdagingen aan te gaan, biedt de opleiding Werktuigbouwkunde twee Honours programma’s.

  Proud-W (werktuigbouwkunde)

  Binnen dit traject voer je extra-curriculaire activiteiten uit onder begeleiding van een docent om extra kennis en werkervaring op te doen. Deze activiteiten definieer je zelf samen met je begeleider en kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op het doen van toegepast onderzoek, het werken aan innovaties, het schrijven van artikelen en het opdoen van extra ervaring bij een bedrijf. Bij het succesvol afronden van dit traject ontvang je bij je afstuderen een ‘certificaat van Excellentie’.

  HBO-TOP

  Dit programma is erop gericht om parallel aan je bacheloropleiding bij Fontys Werktuigbouwkunde het schakelprogramma voor de Masteropleiding Werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven te volgen. Het succesvol behalen van dit programma geeft je na het behalen van je bacheloropleiding het recht om direct door te stromen in de masteropleiding WtB aan de TU/e. Dit traject geeft dus een tijdswinst van 1 jaar. Bovendien bieden de extra vakken aan de TU/e de mogelijkheid tot extra verdieping op diverse vakgebieden.

  Sfeerafbeelding Fontys

 • Ontwikkelgesprek