Aanvragen Faciliteiten Topsportregeling

Wanneer je beschikt over een Topsport- of Talentstatus, kun je voorzieningen uit de topsportregeling aanvragen.

De topsportregeling faciliteert topsporters en talenten op het gebied van sport wel bij de organisatie van hun studie, maar niet bij de inhoud ervan.

Een topsporter krijgt hetzelfde diploma als een niet-topsporter. Qua inhoud worden aan een topsporter dus dezelfde eisen gesteld als aan een niet-topsporter.

De faciliteiten uit de topsportregeling hebben dus altijd als doel om je te helpen om topsport en studie zo te organiseren, dat je aan de inhoudelijke eisen van je studie kan voldoen. 


Welke faciliteiten zijn opgenomen in de topsportregeling?

  • Aanpassingen onderwijsrooster aan trainings- en wedstrijdschema
  • Aanpassingen aan de aanwezigheidsplicht
  • Aangepaste groepswerkregeling
  • Aangepaste stage- en afstudeerregeling
  • Aangepaste toetsregeling
  • Aangepaste propedeuseregeling
  • Afstudeersteun


Wat mag je als topsporter / talent verwachten van Fontys en wat verwacht Fontys van jou?

Door je topsport- of talentstatus aan te vragen, ga je een samenwerking aan met Fontys, die als doel heeft om samen te zoeken naar oplossingen, die de combinatie topsport en studie voor jou mogelijk maken.

Jij maakt als topsporter/ talent elke lesperiode een planning, waarbij je signaleert welke knelpunten er zijn in de combinatie topsport en studie in die periode. Deze knelpunten leg je voor aan de topsportcontactpersoon van je studie en samen zoeken jullie naar oplossingen.

De voorzieningen in de topsportregeling zijn zo opgesteld dat ze een oplossing bieden voor de meest voorkomende knelpunten, waar een topsporter/ talent tegenaan loopt.