Aanvragen Fontys topsport- of talentstatus

Ben je topsporter, dan kun je bij Fontys een topsport- of een talentstatus aanvragen. Deze status heb je nodig, wanneer je een beroep wil doen op voorzieningen uit de topsportregeling.


Wat zijn de criteria voor een Fontys topsport- of talentstatus?

Voor de status van Topsporter komen studenten in aanmerking, die beschikken over een door NOC*NSF toegekende A-, HP-, IT-, NT-, en Selectie-status. Deze statussen staan geregistreerd in het Topsport Monitoring System (TMS) van NOC*NSF. De Topsportcoördinator heeft toegang tot het TMS.

Voor de status van Talent komen studenten in aanmerking, die:

 • Vanuit NOC*NSF een Beloftestatus toegekend hebben gekregen;
 • Internationaal presteren op het hoogste juniorenniveau (Europese en Wereldkampioenschappen, Jeugd Olympische Spelen) binnen een door NOC*NSF erkende topsportdiscipline;
 • Internationaal presteren op het hoogste studentensportniveau (Universiades, Studenten Wereld Kampioenschappen) binnen een door NOC*NSF erkende topsportdiscipline;
 • Internationaal presteren op het hoogste seniorenniveau (Europese en Wereldkampioenschappen) binnen een niet door NOC*NSF erkende topsportdiscipline;
 • Nationaal presteren op het hoogste junioren- of seniorenniveau binnen een door NOC*NSF erkende topsportdiscipline;
 • Vanuit een Olympisch Netwerk een RS1-status toegekend hebben gekregen of aantoonbaar presteren op dat niveau.

Hoe kan ik een Fontys topsport- of talentstatus aanvragen?

Lees hier de Corona-update m.b.t. het aanvragen van je status.

Bij de (her)inschrijving in studielink kun je meteen je topsport of talentstatus aanvragen.

 • Wanneer je beschikt over een NT-, IT-, Selectie of A-status van NOC*NSF, kun je een Fontys-topsportstatus aanvragen. Je hoeft dit dan alleen maar aan te vinken in Studielink.
 • Wanneer je beschikt over een beloftestatus van NOC*NSF, dan kun je een Fontys-talentstatus aanvragen. Je hoeft dit dan alleen maar aan te vinken in Studielink.
 • Wanneer je beschikt over een RS1-status, kun je een Fontys-talentstatus aanvragen. Je dient dan je topsportpas te uploaden via een link, die je wordt toegestuurd na aanmelding.
 • Wanneer je niet beschikt over bovengenoemde statussen, maar wel voldoet aan de criteria voor een Fontys-talentstatus, kun je deze aanvragen wanneer je zelf aanvullende informatie uploadt via de link, die je wordt toegestuurd na aanmelding.

Wanneer je je topsport- of talentstatus nog niet hebt aangevraagd via studielink, dan kun je dat doen via onderstaande button.

Mogelijke voorbeelden van aanvullende informatie voor het aanvragen van een talentstatus zijn:

 • Kopie Topsportpas Olympisch Netwerk (bij een RS1-status);
 • Kopie Spelerslicentie waar team/ club/ niveau op staat;
 • Officiële brief van de sportbond, waarin het niveau bevestigd wordt;
 • Officiële brief van de club, waarin het niveau bevestigd wordt;
 • Recente uitslagen van officiële wedstrijden.

Johan Cruyff Academy in Tilburg kent een eigen toelatingsprocedure voor topsporters. Meer informatie hierover vind je op de website van de Johan Cruyff Academy.

Hoe lang is de Fontys-topsport- of talentstatus geldig?

De Fontys topsport- of talentstatus wordt toegekend voor de duur van een studiejaar of, indien de status in de loop van het studiejaar wordt toegekend, voor de verdere duur van het studiejaar.

Een status kan worden toegekend wanneer je bent toegelaten tot de opleiding en je inschrijving definitief is.

Topsportfaciliteiten kunnen worden aangevraagd nadat de Fontys-topsport- of talenstatus is toegekend. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht faciliteiten aan te vragen.

Wanneer wordt mijn aanvraag voor een Fontys-topsport- of talentstatus behandeld?

De aanvragen van topsport- en talentstatussen worden behandeld door de Commissie Toekenning Statussen op de eerste maandag van de maand. De resultaten worden binnen twee weken daarna bekend gemaakt.

De commissie behandelt alleen complete aanvragen. Vergeet dus niet bewijslast te uploaden wanneer daarom gevraagd wordt.