Begeleiding van topsporters en talenten bij Fontys

Fontys kent een kleine 200 topsporters en talenten, die studeren aan ruim 30 verschillende Fontys-opleidingen binnen zo'n 20 verschillende Fontys-instituten.

Het is belangrijk dat de directe begeleiding van een topsporter plaatsvindt binnen het instituut, waar de topsporter of het talent studeert. Daarom is in het topsportbeleid van Fontys opgenomen als uitgangspunt dat elk Fontys-instituut beschikt over minimaal 1 Topsportcontactpersoon. Dit kan een ook een studieadviseur of propedeuse coördinator zijn. Het is in ieder geval iemand, die op de hoogte is van de topsportfaciliteiten én de weg binnen de opleiding goed kent.

Wat doet de Topsportcontactpersoon (per instituut)?

Deze topsportcontactpersoon denkt met je mee over hoe je de combinatie van studie en sport goed op elkaar kunt afstemmen. Je kunt bij hem of haar o.a. terecht voor coaching, onderwijsplanning en studiebegeleiding.

De topsportcontactpersoon is het aanspreekpunt voor topsporters/ talenten binnen het betreffende instituut. Hij of zijn houdt intakegesprekken met de topsporters of talenten en draagt zorg voor de toepassing van de faciliteiten uit de Fontys Topsportregeling binnen het betreffende instituut.

Wanneer je voor het eerst kennismaakt met deze topsportcontactpersoon raden we je aan om de checklist Intakegesprek in te vullen en mee te nemen naar het gesprek.

Wat doet de Topsportcoördinator (Fontysbreed)?

Fontysbreed is er één Topsportcoördinator die, samen met Dienst Studentenvoorzieningen, verantwoordelijk is voor het toekennen van topsport- en talentstatussen. Zij is binnen en buiten Fontys aanspreekpunt als het gaat om het Topsportbeleid binnen Fontys. Ook kan de topsportcoördinator benaderd worden voor advies of bij geschillen.

De Topsportcoördinator van Fontys is Dirma Eisenga. Zij is bereikbaar via topsportbeleid@fontys.nl of 08850-77723.