Autisme, geen onoverkoombaar studieprobleem

Van havo naar hbo

“Al vanaf 3 havo wist ik dat ik het laboratorium in wilde. Inmiddels studeer ik al enkele jaren aan de opleiding Applied Science (Technische Natuurwetenschappen) en heb ik gemerkt dat je op het hbo hoofd- en bijzaken goed van elkaar moet kunnen onderscheiden.”

“Gedurende mijn middelbare school periode kreeg ik hulp bij het maken van mijn huiswerkplanning en leerde ik om hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden in teksten. Dit heeft erg geholpen bij mijn overstap van de havo naar het hbo. Op het hbo wordt er van je verwacht dat je zelf op zoek gaat naar informatie als je die nodig hebt. Als je ergens vastloopt, zorg je dat je zelf om hulp vraagt. Dat is moeilijk voor de meeste nieuwe studenten, vooral voor studenten met een functiebeperking.”

“De kennis die ik in de loop van de jaren binnen Fontys heb opgedaan geef ik graag door. Zo ben ik al een paar jaar ‘buddy’ bij mijn opleiding. Als buddy help ik andere studenten met plannen, groepswerk, het schrijven van verslagen etc.”

Ondersteuning

 “Ik volgde de training Studeren met Autisme. Daar heb ik veel baat bij gehad. Graag geef ik als tip om te kijken welke training er bij je past en die te gaan volgen. Je steekt er altijd wel iets van op.“ Dienst Studentenvoorzieningen verzorgt meerdere trainingen om studenten te ondersteunen tijdens hun studie. Via deze link is te zien welke trainingen er worden aangeboden.

Planckgas

Binnen de opleiding Technische Natuurwetenschappen is sinds de zomer van 2016 het project Planckgas gestart. Alle studenten bij Fontys krijgen standaardbegeleiding van een studieloopbaanbegeleider (slb'er). Voor sommige studenten is dit niet genoeg. Vaak zijn dit studenten waarvan het vermoeden bestaat dat een functiebeperking (bijvoorbeeld ASS, ADD, ADHD) hen ‘mogelijk’ belemmert om succesvol door het eerste studiejaar te komen. Individuele coaching via Planckgas moet helpen om de studie-uitval in het eerste jaar onder deze specifieke groep studenten terug te dringen.

“Ik ben heel blij dat dit project is opgezet en dat er veel studenten mee geholpen kunnen worden.”

Sfeerafbeelding Fontys

Merel Cooijmans heeft autisme. Ze heeft vooral geleerd om zelf op zoek te gaan naar hulp. De kennis die ze heeft opgedaan wil ze graag doorgeven aan andere studenten, daarom is ze al jaren ‘buddy’ bij haar opleiding Applied Science.