Pre-bachelor vluchteling-studenten

Heb je een verblijfsvergunning en wil je een HBO-Bachelor of -Master gaan volgen? Dan kun je jezelf aanmelden voor de pre-bachelor voor vluchteling-studenten.
Tijdens de pre-bachelor werk je aan je taalniveau, je bereidt je voor op de keuze voor een vervolgopleiding en werk je aan het verwerven van HBO-vaardigheden.

Programma pre-bachelor

Het programma van de pre-bachelor bestaat uit 4 delen namelijk:

 • Taalverwerving NT2 (B1 naar C1, inclusief staatsexamen B2) en ICT-vaardigheden;
 • HBO vaardigheden, waaronder ook onderzoeksvaardigheden;
 • Oriëntatie op studie, beroep en arbeidsmarkt (met daarin aandacht voor persoonlijkheidsvorming en burgerschap);
 • Deficiëntie vakken.

Voor wie is het bedoeld?

De pre-bachelor is bedoeld voor studenten die voldoen aan het volgende profiel:

 1. Rechtmatig verblijf in Nederland;
 2. Aantoonbare vooropleiding (minimaal vergelijkbaar met MBO-4/Havo);
 3. NT2 niveau B1 behaald.

Voor toelating tot een reguliere Bacheloropleiding is het eigen toelatingsbeleid van de diverse bachelors van toepassing. Afronding van de pre-bachelor geeft niet automatisch toegang tot een bacheloropleiding. 

Kosten pre-bachelor

Deelname kost €3750,- inclusief boeken en lesmateriaal. Je kunt voor de pre-bachelor geen studiefinanciering aanvragen. Wel kun je, als inburgeraar, je lening bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) inzetten voor de betaling.

Bij de start van de pre-bachelor teken je een cursuscontract. Als je stopt met de pre-bachelor moet je alle periodes betalen die je gevolgd hebt en waar je mee gestart bent. 

Om te kunnen deelnemen moet je lid zijn van UAF. Kijk voor meer informatie op www.uaf.nl

Lesmateriaal

Boeken en lesmateriaal zijn bij de cursusprijs inbegrepen.

Hoe ziet de aanmeldprocedure eruit?

Aanmelding voor de pre-bachelor van Fontys Hogescholen voor het studiejaar 2016-2017 is niet meer mogelijk. Houd deze pagina in de gaten voor informatie over aanmelding voor het studiejaar 2017-2018.

 • Programma-inhoud
   • Het jaar beslaat vier periodes en begint in september 2016 en eindigt in juli 2017. De studieweek bestaat uit vier lesdagen met een studiebelasting van +/- 40 uur. Tijdens deze lesdagen volg je colleges, werk je samen met medestudenten aan projecten en opdrachten en neem je deel aan studiekeuze-activiteiten (zowel binnen als buiten Fontys).
    Aan het einde van periode 3 maak je het staatsexamen NT2 om van B1 naar B2 te komen.

   Activiteiten per periode

   De activiteiten per periode zien er als volgt uit:

   Periode 1

   • Nederlands als tweede taal
   • Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)
   • HBO-vaardigheden

   Periode 2

   • Nederlands als tweede taal
   • Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)
   • Oriëntatie Nederlandse arbeidsmarkt (ONA)
   • Oriëntatie op studiekeuze en beroep
   • HBO-vaardigheden

   Periode 3

   • Staatsexamentraining en staatsexamen B2
   • Afronding studiekeuzetraject
   • Deficiëntievakken (Engels, economie, wiskunde, natuur- en scheikunde, biologie)

   Periode 4

   • Indien nodig: herkansing staatsexamen B2
   • Na behalen staatsexamen B2 extra lessen NT2 van B2 naar C1
   • Deficiëntievakken (Engels, economie, wiskunde, natuur- en scheikunde, biologie)