Pre-bachelor vluchteling-studenten

De pre-bachelor is een éénjarig traject voor vluchtelingstudenten ter voorbereiding op het volgen van een opleiding op het hbo (hoger beroepsonderwijs) in Nederland. Fontys werkt voor de pre-bachelor intensief samen met UAF, de onderwijsinstellingen en grotere gemeenten in Zuid Nederland om zo veel mogelijk een dekkend en passend aanbod te creëren voor vluchteling-studenten.

Je bent een hoogopgeleide asielzoeker met rechtmatig verblijf in Nederland (in bezit of in afwachting van een verblijfsvergunning). Verder dien je te voldoen aan de volgende instroomeisen:

 • Cliënt van UAF
 • Toestemming gemeente om met behoud van uitkering de pre-bachelor te volgen
 • Aantoonbaar buitenlands diploma op minimaal MBO-4/Havo niveau (aan te tonen met een diplomawaardering)
 • Nederlands – NT2 niveau B1 behaald
 • Engels – niveau A2 behaald
 • Wiskunde (algemeen, Wiskunde A) - minimaal havo 4 niveau
 • Beschikbare DUO lening voor inburgering
 • Intentie om een opleiding te gaan volgen bij het HBO in Nederland

Intake- en aanmeldtraject

Kosten pre-bachelor

Deelname kost €3750,-* exclusief verplichte leermiddelen (boeken en lesmateriaal) en Staatsexamen. Je kunt voor de pre-bachelor geen studiefinanciering aanvragen. Het is daarom van belang dat je kunt aantonen dat je minimaal € 3750,- beschikbaar hebt vanuit je DUO inburgeringslening. Voor het volgen van de lessen van de pre-bachelor is het ook van belang om in het bezit te zijn van een laptop. Bij de start van de pre-bachelor teken je een cursuscontract. Met het tekenen van dit cursuscontract ga je akkoord dat de betaling in drie periodes zal plaatsvinden en dat je deel neemt aan het Staatsexamen op de door Fontys Hogescholen ingeplande datum. * voor de aanvullende kosten beschikt Fontys Hogescholen over aanvullende bronnen.

 • Startdatum pre-bachelor studiejaar 2017-2018

  In september 2017 start de pre-bachelor van Fontys Hogescholen. De pre-bachelor zal bij voldoende aanmeldingen aangeboden worden op de locatie Eindhoven en Tilburg.


 • Intake- en aanmeldtraject

  Het intake- en aanmeldtraject voor de pre-bachelor bestaat uit drie fases.

  Fase 1 – Beoordeling HBO potentie door UAF

  UAF is een landelijke organisatie die hoogopgeleide vluchtelingen ondersteunt bij het zoeken naar een passende opleiding. UAF werkt nauw samen met Fontys Hogescholen.

  Dit wil zeggen dat UAF de HBO potentie toetst als voorwaarde om cliënt van het UAF te worden.
  De toetsing bestaat uit:

  o Diplomawaardering (minimaal MBO-4/Havo niveau)
  o HBO potentie toets (NOA)
  o Taalniveau Nederlands (niveau B1 behaald)
  o Taalniveau Engels (niveau A2 behaald)
  o Externe factoren in relatie tot “studiefitheid”

  Fase 2 – Aanvullende toetsing toelaatbaarheid pre-bachelor Fontys Hogescholen

  Na een positieve afronding van fase 1 (je hebt een UAF cliëntnummer en UAF begeleider) zal je kennis door Fontys Hogescholen aanvullend getoetst worden op het gebied van Engels en Wiskunde.

  Fase 3 – Uitnodiging intakegesprek Fontys Hogescholen

  Op basis van voldoende resultaten van de aanvullende toetsen, ontvang je een uitnodiging voor een intakegesprek bij Fontys Hogescholen. Bij een positief advies volgt de definitieve inschrijving voor de pre-bachelor.

  Wat moet ik doen om te kunnen starten met de pre-bachelor van Fontys Hogescholen studiejaar 2017-2018?

  Het intake- en aanmeldtraject bestaat uit de eerder omschreven fases. Het is van belang om zo snel mogelijk te starten met het intake- en aanmeldtraject als je in september 2017 wilt starten met de pre-bachelor. De uiterlijke aanmelddatum is 1 juli 2017.

  Nadat je het intake- en aanmeldformulier hebt ingevuld volg je, afhankelijk van het tijdstip van aanmelden, een van onderstaande trajecten:

  12 april 2017 - bijeenkomst UAF voor afname NOA toets (toetsing fase 1)
  10 mei 2017 - toetsdag Engels en Wiskunde bij Fontys Hogescholen (fase 2)
  In de periode 12 juni t/m 23 juni worden de Intakegesprekken bij Fontys Hogescholen ingepland

  of

  11 mei 2017 – bijeenkomst UAF voor afname NOA toets (toetsing fase 1)
  13 juni 2017 – toetsdag Engels en Wiskunde bij Fontys Hogescholen (fase 2)
  In de periode 19 t/m 23 juni worden de intakegesprekken bij Fontys Hogescholen ingepland

  of

  10 juli 2017 – bijeenkomst UAF voor afname NOA toets (toetsing fase 1)
  11 juli 2017 – toetsdag Engels en Wiskunde bij Fontys Hogescholen (fase 2)
  In de periode 21 t/m 23 augustus worden de intakegesprekken bij Fontys Hogescholen ingepland

  Zet deze data alvast in je agenda!

 • Programma-inhoud

  Het programma van de pre-bachelor bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Module Taal NT2

  Tijdens de pre-bachelor wordt in het NT2 programma toegewerkt naar minimaal niveau B2. Op niveau B2 zal staatsexamen worden afgelegd. De datum voor dit staatsexamen wordt vastgesteld door Fontys en ligt in periode 3 van het betreffende studiejaar. In de pre-bachelor zal in periode 4 tevens een module Nederlandse taal worden aangeboden van niveau B2 naar C1 (Academisch niveau).

  2. Deficiëntievakken / Profielvakken

  De deficiëntievakken Engels en Wiskunde maken onderdeel uit van de pre-bachelor. Deze deficiëntievakken worden op het niveau van havo 5 aangeboden en worden gedurende het hele studiejaar ingeroosterd. De samenwerking met VAVO is sinds studiejaar 2016-2017 aangegaan voor wiskunde

  3. Module Studiekeuze (inclusief ONA en KNM)

  Tijdens de module studiekeuze wordt aandacht besteed aan het studiekeuzeproces vanuit het Nederlandse maatschappelijke en culturele perspectief. De inburgeringsmodules ONA (Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt) en KNM (Kennis Nederlandse Maatschappij) komen in deze module kort aan de orde.

  4. Modules Studievaardigheden en Succesvol Starten

  Module Studievaardigheden
  Tijdens de module studievaardigheden wordt kennisgemaakt met de onderwijsvormen die het hoger onderwijs in Nederland hanteert, zoals projectmatig werken, groepsproducten maken en presenteren. Belangrijke vaardigheden op het gebied van zelfreflectie en timemanagement komen in deze module ook aan bod. 

  Module Succesvol Starten

  De module Succesvol Starten wordt aan het einde van de pre-bachelor aangeboden en loopt door in het eerste jaar van de opleiding in het hoger onderwijs.

  5. Module ICT

  In de module ICT worden onder andere het werken met Word, Excel, Power Point en Outlook behandeld.

  Het studiejaar bestaat uit vier periodes van 10 weken. Deze periodes zijn opgebouwd uit 8 lesweken en twee toets weken. De studiebelasting omvat 40 uur per week waarvan 20 contacturen en 20 uur zelfstudie.

  Buddy en mentor

  Tijdens de pre-bachelor krijg je een buddy (student) toegewezen die zich richt op je sociale integratie binnen de studentenwereld. Daarnaast krijg je vanuit Fontys Hogescholen een mentor die samen met jou je studieloopbaan volgt.Module Studievaardigheden
  Tijdens de module studievaardigheden wordt kennisgemaakt met de onderwijsvormen die het hoger onderwijs in Nederland hanteert, zoals projectmatig werken, groepsproducten maken en presenteren. Belangrijke vaardigheden op het gebied van zelfreflectie en timemanagement komen in deze module ook aan bod.

 • Contact

  Contact

  Heb je nog vragen neem dan contact op!

  prebachelor@fontys.nl
  08850 85889