Intake- en aanmeldtraject

Het intake- en aanmeldtraject voor de pre-bachelor bestaat uit drie fases.

Fase 1 – Beoordeling HBO potentie door UAF

UAF is een landelijke organisatie die hoogopgeleide vluchtelingen ondersteunt bij het zoeken naar een passende opleiding. UAF werkt nauw samen met Fontys Hogescholen.

Dit wil zeggen dat UAF de HBO potentie toetst als voorwaarde om cliënt van het UAF te worden.
De toetsing bestaat uit:

o Diplomawaardering (minimaal MBO-4/Havo niveau)
o HBO potentie toets (NOA)
o Taalniveau Nederlands (niveau B1 behaald)
o Taalniveau Engels (niveau A2 behaald)
o Externe factoren in relatie tot “studiefitheid”

Fase 2 – Aanvullende toetsing toelaatbaarheid pre-bachelor Fontys Hogescholen

Na een positieve afronding van fase 1 (je hebt een UAF cliëntnummer en UAF begeleider) zal je kennis door Fontys Hogescholen aanvullend getoetst worden op het gebied van Engels en Wiskunde.

Fase 3 – Uitnodiging intakegesprek Fontys Hogescholen

Op basis van voldoende resultaten van de aanvullende toetsen, ontvang je een uitnodiging voor een intakegesprek bij Fontys Hogescholen. Bij een positief advies volgt de definitieve inschrijving voor de pre-bachelor.

Wat moet ik doen om te kunnen starten met de pre-bachelor van Fontys Hogescholen studiejaar 2017-2018?

Het intake- en aanmeldtraject bestaat uit de eerder omschreven fases. Het is van belang om zo snel mogelijk te starten met het intake- en aanmeldtraject als je in september 2017 wilt starten met de pre-bachelor. De uiterlijke aanmelddatum is 1 juli 2017.

Nadat je het intake- en aanmeldformulier hebt ingevuld volg je, afhankelijk van het tijdstip van aanmelden, een van onderstaande trajecten:

12 april 2017 - bijeenkomst UAF voor afname NOA toets (toetsing fase 1)
10 mei 2017 - toetsdag Engels en Wiskunde bij Fontys Hogescholen (fase 2)
In de periode 12 juni t/m 23 juni worden de Intakegesprekken bij Fontys Hogescholen ingepland

of

11 mei 2017 – bijeenkomst UAF voor afname NOA toets (toetsing fase 1)
13 juni 2017 – toetsdag Engels en Wiskunde bij Fontys Hogescholen (fase 2)
In de periode 19 t/m 23 juni worden de intakegesprekken bij Fontys Hogescholen ingepland

of

10 juli 2017 – bijeenkomst UAF voor afname NOA toets (toetsing fase 1)
11 juli 2017 – toetsdag Engels en Wiskunde bij Fontys Hogescholen (fase 2)
In de periode 21 t/m 23 augustus worden de intakegesprekken bij Fontys Hogescholen ingepland

Zet deze data alvast in je agenda!