Programma-inhoud

Het programma van de pre-bachelor bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Module Taal NT2

Tijdens de pre-bachelor wordt in het NT2 programma toegewerkt naar minimaal niveau B2. Op niveau B2 zal staatsexamen worden afgelegd. De datum voor dit staatsexamen wordt vastgesteld door Fontys en ligt in periode 3 van het betreffende studiejaar. In de pre-bachelor zal in periode 4 tevens een module Nederlandse taal worden aangeboden van niveau B2 naar C1 (Academisch niveau).

2. Deficiëntievakken / Profielvakken

De deficiëntievakken Engels en Wiskunde maken onderdeel uit van de pre-bachelor. Deze deficiëntievakken worden op het niveau van havo 5 aangeboden en worden gedurende het hele studiejaar ingeroosterd. De samenwerking met VAVO is sinds studiejaar 2016-2017 aangegaan voor wiskunde

3. Module Studiekeuze (inclusief ONA en KNM)

Tijdens de module studiekeuze wordt aandacht besteed aan het studiekeuzeproces vanuit het Nederlandse maatschappelijke en culturele perspectief. De inburgeringsmodules ONA (Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt) en KNM (Kennis Nederlandse Maatschappij) komen in deze module kort aan de orde.

4. Modules Studievaardigheden en Succesvol Starten

Module Studievaardigheden
Tijdens de module studievaardigheden wordt kennisgemaakt met de onderwijsvormen die het hoger onderwijs in Nederland hanteert, zoals projectmatig werken, groepsproducten maken en presenteren. Belangrijke vaardigheden op het gebied van zelfreflectie en timemanagement komen in deze module ook aan bod. 

Module Succesvol Starten

De module Succesvol Starten wordt aan het einde van de pre-bachelor aangeboden en loopt door in het eerste jaar van de opleiding in het hoger onderwijs.

5. Module ICT

In de module ICT worden onder andere het werken met Word, Excel, Power Point en Outlook behandeld.

Het studiejaar bestaat uit vier periodes van 10 weken. Deze periodes zijn opgebouwd uit 8 lesweken en twee toets weken. De studiebelasting omvat 40 uur per week waarvan 20 contacturen en 20 uur zelfstudie.

Buddy en mentor

Tijdens de pre-bachelor krijg je een buddy (student) toegewezen die zich richt op je sociale integratie binnen de studentenwereld. Daarnaast krijg je vanuit Fontys Hogescholen een mentor die samen met jou je studieloopbaan volgt.Module Studievaardigheden
Tijdens de module studievaardigheden wordt kennisgemaakt met de onderwijsvormen die het hoger onderwijs in Nederland hanteert, zoals projectmatig werken, groepsproducten maken en presenteren. Belangrijke vaardigheden op het gebied van zelfreflectie en timemanagement komen in deze module ook aan bod.