Algemene informatie

Digitaal toetsen

Vanwege de corona maatregelen is het momenteel niet mogelijk om de toelatingstoets op een hogeschool locatie af te nemen. Dit betekent dat je de toets vanuit huis maakt. Zodra de corona maatregelen worden versoepeld, zullen wij mogelijk hierna weer toetsing op locatie aanbieden.

Voorwaarden

Om mee te kunnen doen aan digitaal toetsen op afstand dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Meld je eerst aan via Studielink voor een opleiding.
  • Je hebt de beschikking over een laptop/desktop met webcam en een goede internetverbinding;
  • Je hebt de beschikking over een rustige ruimte/werkplek waar je tijdens de test niet gestoord wordt door medebewoners;
  • Je dient in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs. Je legitimatiebewijs wordt voor aanvang van de toets door de surveillant gecheckt.

Functiebeperking

Denk je in aanmerking te komen voor een bijzondere voorziening om de toets te kunnen maken (bijvoorbeeld vanwege dyslexie), dan kun je dit aangeven bij de inschrijving voor een toelatingstoets. Mail uiterlijk 2 weken voor de toetsafname naar info@toelatingstoetsen.nl om welke voorziening het gaat. De verklaring/bewijsstukken ten behoeve van je verzoek kun je uiterlijk één week voor de toetsafname mailen naar genoemd emailadres.

Samenwerking hogescholen

Fontys heeft een samenwerkingsverband met NHL Stenden hogeschool (NHLS) in Leeuwarden, van Hall Larenstein (VHL) in Leeuwarden) en de Hanzehogeschool (Hanze) in Groningen. Er is een verdeling welke hogeschool welke toets afneemt. Dit kan betekenen dat een andere hogeschool dan Fontys de toets bij je afneemt. De resultaten van de afgenomen toets zijn bij alle 4 de hogescholen geldig.

Wil je weten wanneer welke toets plaatsvindt? klik hier!

Herkansingsmogelijkheid

Je hebt 1 herkansingsmogelijkheid per studiejaar (de datum is afhankelijk van de toets die je wilt herkansen).

Kosten

De kosten zijn € 65,- per toelatingstoets. Bij afmelding na betaling is in principe geen restitutie mogelijk. Je kunt vanaf drie weken voor de toets betalen. Uiterlijk één week voor de toets dient het volledige bedrag door ons te zijn ontvangen, anders word je verwijderd van de deelnemerslijst. De betaalinstructie staat in de e-mail die je na je aanmelding ontvangt.

Voorbereiding op de toetsen

Als je weet welke toetsen je met succes moet afronden om toegelaten te worden tot de opleiding van jouw keuze dan kun je je gaan voorbereiden op de toets. Hier vind je per toets informatie over de inhoud van de toelatingstoetsen en hoe je je kunt voorbereiden.

Daarnaast vind je op onderstaande websites ook zeer nuttige informatie over de toetsen:

Uitslag en geldigheid

Binnen vijftien werkdagen na afname van de toets(en) wordt de uitslag per mail bekend gemaakt. Per toets ontvang je een certificaat. Dit bewijs is 4 jaar geldig.

Inzage

Wil je inzage in je toets hebben dan dien je dit tijdig kenbaar te maken (zie belangrijke data) door een mail te sturen aan info@toelatingstoetsen.nl. Vermeld hierin duidelijk:

- Je naam
- Welke toelatingstoets je wilt inzien
- Op welke locatie je de toelatingstoets wilt inzien

Je ontvangt daarna een uitnodiging met alle informatie.

Tijdens de inzage kun je alleen het gemaakte werk inzien en er mogen geen aantekeningen of foto’s worden gemaakt. Legitimatie is verplicht en je mag niet worden vergezeld door derden.

Wanneer moet je een toelatingstoets doen?

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.