Toetsmomenten

Toetsmomenten studiejaar 2021-2022

LET OP: Onderstaande data en tijden zijn onder voorbehoud van de ontwikkelingen met betrekking tot corona.
We behouden ons dus het recht voor om data, tijdstippen en eventueel toetsvormen te wijzigen, wanneer daar aanleiding voor is. De toetsen worden op locatie Eindhoven afgenomen (onder voorbehoud).

Houd er rekening mee dat de afname van de toelatingstoetsen op 16 juni 2022 mogelijk in de tweede eindexamenperiode van het voortgezet onderwijs valt (data en tijdstippen tweede eindexamenperiode voortgezet onderwijs worden in maart 2022 bekendgemaakt).

Data

Bedrijfseconomie, Biologie, Duits, Economie, Frans, Maatschappijleer,
Natuurkunde, Scheikunde, Spaans, Wiskunde A, Wiskunde B:

Donderdag 16 juni 2022 (uiterste aanmelddatum 2 juni 2022 & inzage 7 juli 2022)

Aanvangstijden:

9.00 - 10.30 uur Wiskunde A + B
11.15 - 12.45 uur Economie en Natuurkunde
13.30 - 15.00 uur Biologie en Maatschappijleer
15.45 - 17.15 uur Bedrijfseconomie, Scheikunde, Duits, Spaans en Frans

Afmelden en restitutie

De uiterste afmelddatum is één week voor de vastgestelde toetsdatum. Je kunt je afmelden via info@toelatingstoetsen.nl. Bij afmelding na betaling is in principe geen restitutie mogelijk. Je kunt vanaf drie weken voor de toets betalen. Uiterlijk één week voor de toets dient het volledige bedrag door ons te zijn ontvangen, anders word je verwijderd van de deelnemerslijst. De betaalinstructie staat in de e-mail die je na je aanmelding ontvangt.