Toetsmomenten

Toetsmomenten studiejaar 2021-2022

LET OP: Onderstaande data en tijden zijn onder voorbehoud van de ontwikkelingen met betrekking tot corona.
We behouden ons dus het recht voor om data, tijdstippen en eventueel toetsvormen te wijzigen, wanneer daar aanleiding voor is. De toetsen Nederlands en Engels vinden altijd online plaats. De overige toetsen worden op locatie Eindhoven afgenomen (onder voorbehoud).

Data

Bedrijfseconomie, Biologie, Duits, Economie, Frans, Maatschappijleer,
Natuurkunde, Scheikunde, Spaans, Wiskunde A, Wiskunde B:

15 december 2021
31 maart 2022
16 juni 2022
Aanmelden voor bovenstaande toetsen kan vanaf november 2021
Uiterste aanmelddata en inzagemomenten volgen z.s.m.

Aanvangstijden:

9.00 - 10.30 uur Wiskunde A + B
11.15 - 12.45 uur Economie en Natuurkunde
13.30 - 15.00 uur Biologie en Maatschappijleer
15.45 - 17.15 uur Bedrijfseconomie, Scheikunde, Duits, Spaans en Frans

Engels en Nederlands:

9 december 2021
20 januari 2022
10 maart 2022
23 juni 2022
23 augustus 2022

Aanmelden voor bovenstaande toetsen kan vanaf november 2021
Uiterste aanmelddata en inzagemomenten volgen z.s.m.

Aanvangstijden Engels en Nederlands:
De aanvangstijden van de digitale toetsen Engels en Nederlands zijn afhankelijk van het aantal aanmeldingen.
In principe is de toets Nederlands in de ochtend en de toets Engels in de middag. De exacte aanvangstijd ontvang je in de week voorafgaand aan de toets.

Afmelden en restitutie

De uiterste afmelddatum is één week voor de vastgestelde toetsdatum. Je kunt je afmelden via info@toelatingstoetsen.nl. Bij afmelding na betaling is in principe geen restitutie mogelijk. Je kunt vanaf drie weken voor de toets betalen. Uiterlijk één week voor de toets dient het volledige bedrag door ons te zijn ontvangen, anders word je verwijderd van de deelnemerslijst. De betaalinstructie staat in de e-mail die je na je aanmelding ontvangt.