Bijzondere omstandigheden

Wil je in aanmerking komen voor een extra tijd variant van het 21+ toelatingsonderzoek vanwege bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, ADHD, autisme, een visuele beperking of chronische aandoening)? Je ontvangt na aanmelding bericht hoe je extra tijd kunt aanvragen. Goedkeuring voor deelname aan de extra tijd variant van het onderzoek wordt verleend na de beoordeling van je bewijslast door een studentendecaan.