Selectie en plaatsing

Met ingang van het studiejaar 2017-2018 vervalt de centrale loting voor opleidingen met numerus fixus. Vanaf dat moment geldt voor deze opleidingen een selectie en plaatsing door de instellingen zelf.

Let op: voorwaarde voor deelname aan de selectie is onderstaande drie opleidingen dat je je uiterlijk 15 januari 2017 hebt aangemeld via Studielink. Kijk voor selectieprocedure bij de opleiding:

Voor de opleiding Verpleegkunde in deeltijd vindt er ook een decentrale selectie plaats. De aanmelddeadline van 15 januari is inmiddels verstreken, maar we hebben goedkeuring van de minister van OC&W om de aanmelddeadline te verlengen naar 1 mei 2017.

In het studiejaar 2016-2017 hanteerden B Toegepaste Psychologie, B Sportkunde, B Journalistiek, B Lerarenopleiding Engels en Geschiedenis nog een numerus fixus. Deze opleidingen hebben besloten in 2017-2018 hiervan af te zien. Zij hanteren de reguliere procedure.