Bijzondere omstandigheden

Wanneer je dyslexie of een andere beperking hebt, zoals aandachts- en concentratieproblemen, worden dezelfde testomstandigheden gehanteerd als voor deelnemers die geen beperking hebben. Het resultaat van het toelatingsonderzoek 21+ wordt namelijk vergeleken met de resultaten van een grote normgroep waarin ook deelnemers met dyslexie of andere beperkingen vertegenwoordigd zijn. De uitslag is onbetrouwbaar wanneer voor bepaalde deelnemers andere testomstandigheden worden gehanteerd.

Wél kun je bij je opleiding aangeven dat er sprake is van een functie beperking en vragen of hiermee in de beoordeling van de resultaten rekening gehouden wordt.