Toetsmomenten

Eerste toetsmoment

  • Uiterlijke datum van aanmelden: volgt
  • Uiterlijke datum van afmelden met behoud van restitutie (minus administratiekosten): volgt
  • Toetsmoment: 18 januari 2018


Tweede toetsmoment

  • Uiterlijke datum van aanmelden: volgt
  • Uiterlijke datum van afmelden met behoud van restitutie (minus administratiekosten): volgt
  • Toetsmoment: 21 juni 2018


Derde toetsmoment

  • Uiterlijke datum van aanmelden: volgt
  • Uiterlijke datum van afmelden met behoud van restitutie (minus administratiekosten): volgt
  • Toetsmoment: 15 augustus 2018

Toetstijden

09.00 - 10.30 uur Wiskunde A, Wiskunde B
11.15 - 12.45 uur Economie, Natuurkunde
13.30 - 15.00 uur Biologie, Maatschappijleer
15.45 - 17.15 uur Duits, Frans, M&O, Scheikunde