Sprint naar content

Interdisciplinair Oriënterend Voortraject

  • Algemeen
  • Interdisciplinair werken
  • Inhoud
  • Voor wie en door wie
  • Wanneer
  • Toelatingseisen en aanmelding

Dit voortraject wordt georganiseerd door de Academies voor Kunsteducatie:
Beeldende Vorming, Theater, Dans en Muziek

Wil jij graag met kunst bezig zijn maar weet je niet precies op welke manier? Of werk jij al vanuit verschillende disciplines? In dit voortraject gaan we grensoverstijgend te werk. Je leert de wereld om je heen met een brede blik te benaderen en deze blik om te zetten in creatieve uitingen. Zo ontdek je welke/of een educatieve kunstvakopleiding bij jou past.

“Rene Magritte zei dat hij met zijn kunst “Nieuw leven” wilde inblazen in de manier waarop we naar de gewone dingen om ons heen kijken. En dat is wat kunstenaars doen: door extra aandacht te besteden aan hun wereld, leren ze ons meer aandacht besteden aan de onze. De eerste stap om je leven om te zetten in kunst is meer aandacht eraan besteden.” - Austin Kleon Keepgoing

Hoewel de vakgebieden beeldend, theater, dans en muziek op een andere manier te werk gaan, wordt er uitgegaan van eenzelfde doel; een verhaal vertellen. In dit interdisciplinaire voortraject maak je kennis met een werkhouding waarin de communicatie de discipline overstijgt. Aan de hand van kennismaking met basisvaardigheden vanuit de disciplines leer je een verhaal te vertellen met onder andere beeld, geluid, gevoel, taal, beweging etc.

Samen met alumni van de educatieve academies onderzoek je spelenderwijs wat een interdisciplinaire werkhouding en manier van denken is. Je ontdekt of de manier van leren en werken op de Fontys Hogeschool voor de Kunsten bij je past. Je maakt kennis met creëren op een educatieve manier en ontdekt hoe jij je verhoudt tot educatie, interdisciplinair werken en tot de opleidingen an sich. Naast een vernieuwende ervaring ontdek je zo ook of en welke educatieve opleiding bij je past.

Interdisciplinair werken. Wat is dat eigenlijk en hoe gaan we dat doen?

In de kunsten worden verschillende vakgebieden omschreven als disciplines. Bij onze Academies voor Kunsteducatie kennen we de disciplines Beeldend, Theater, Dans en Muziek.
Kunstenaarschap en docentschap reduceert zich niet tot een enkele discipline of uitingsvorm. Het gaat om een manier van denken, werken en kijken/reageren op je omgeving.  De huidige kunstenaar, maker en educator/inspirator is op verschillende velden werkzaam. Makerschap is breder dan één enkele disciplinaire vorm. Het overkoepelende aan kunstenaars, is dat ze een andere wereld kunnen creëren en een alternatief laten zien. Vanuit deze gedachte zullen we met met jou gaan werken en je zo een interdisciplinaire denk- en werkwijze meegeven.

In dit voortraject maak je kennis met creatie en educatie vanuit een interdisciplinaire manier van denken en werken. Er worden verscheidene tools aangeboden, ervaren en ingezet vanuit de verschillende disciplines (beeldend, theater, dans en muziek) om een creatief proces te kunnen begrijpen en ervaren. Je leert je te verhouden tot kunst, creatie en educatie vanuit een communicatief en inspirerend oogpunt: één verhaal vertellen en hiervoor verschillende talen(disciplines) gebruiken. De kennismaking met alle disciplines zal een waardevolle bagage voor de toekomst aan een kunstvakopleiding zijn.

Het traject bestaat uit 8 cursusdagen welke op zaterdagen in het gebouw van FHK zullen plaatsvinden*.

Vervreemding van het alledaagse is het thema van waaruit in dit traject gewerkt wordt. Kunst is een weergave van een andere wereld, een verbeelding, een verhaal uit de wereld om ons heen. Kunst is dus eigenlijk een vervreemding van het alledaagse.

We gaan in groepen aan de slag met het leren van basisvaardigheden, het leren kennen van een creatief proces en het maken van een interdisciplinair werk. Aan het einde van het traject is er een presentatiemoment en heb je een gesprek met een van de docenten waarin je feedback en advies ontvangt met betrekking tot het volgen van een van de opleidingen**. Dit oriënterend voortraject geeft geen directe toelating tot een van de academies maar heeft een inspirerend doeleinde. Tevens beschik je na afloop van dit traject over waardevolle vaardigheden, kennis en ervaring welke je meeneemt in je verdere loopbaan.

*Bij Fontys Hogeschool voor de Kunsten werken wij zowel offline als online. Door met blended-learning te werken bieden wij de cursus via beide wegen aan. Dit betekent dat je zowel live bij ons les zal volgen als live vanuit je eigen omgeving.

** De vervolgopleidingen aan de Academies voor Kunsteducatie betreffen
Academie voor Beeldende Vorming
Academie voor Theater
Academie voor Danseducatie
Academie voor Muziekeducatie

Dit voortraject is bedoeld voor potentiële studenten die een opleiding aan een van de Academies voor Kunsteducatie overwegen. Het is een oriënterende cursus voor iedereen die zich wil laten inspireren en wil ontdekken welke en of een van de opleidingen bij je past.
Iedereen vanaf vijftien jaar is welkom bij dit voortraject. Er zijn geen vereisten wat betreft vooropleiding om te starten.

Dit voortraject wordt gegeven door vier professionele kunstenaars en kunstdocenten die allemaal aan de Academies voor Kunsteducatie hebben gestudeerd. In onderstaande video (volgt later) stellen zij zichzelf voor en vertellen ze wat interdisciplinair werken voor hen betekent en waarom het van belang is.

Het voortraject start niet in schooljaar 2021-2022.

Iedereen vanaf vijftien jaar is welkom bij dit voortraject. Er zijn geen vereisten wat betreft vooropleiding om te starten.

Je kunt je inschrijven door onderstaand aanmeldingsformulier in te vullen. Toelating is op basis van aanmelding dus wees er op tijd bij. Bij het bereiken van de maximumcapaciteit laten we je dit weten via de mail en kom je op de wachtlijst.

Als je vragen hebt kun je contact opnemen via onderstaande mail.

fhkinterdisciplinairvoortraject@fontys.nl

Cursusniveau
Voortraject