Master in 5 jaar

Sfeerafbeelding FontysVoor vwo’ers bestaat de mogelijkheid om de bacheloropleiding te versnellen. Je doet de bachelor Nederlands in 3 jaar en aansluitend in 2 jaar de master. Je hebt dan in 5 jaar een tweedegraads- én eerstegraadslesbevoegdheid. Je mag dan in het gehele voortgezet onderwijs (bovenbouw en onderbouw), middelbaar beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs het vak Nederlands geven. 

Het voordeel van deze opleiding bij Fontys in Sittard boven een universitaire opleiding tot docent, die ook 5 jaar duurt, is dat je al vanaf het begin van de opleiding bezig bent met je onderwijskundige ontwikkeling. Je ervaart wat het betekent om als docent voor de klas te staan, terwijl je toch diepgaande vakkennis beheerst.

Hoe werkt het?

In het eerste studiejaar volg je al vak, vakdidactiek en onderwijskunde van het eerste jaar, aangevuld met vakken uit de hoofdfase en je loopt een havo-stage (onderbouw). In het tweede jaar volg je vak, vakdidactiek en onderwijskunde uit jaar 2 en 3 en loop je stage in het (v)mbo. In het derde jaar kies je een afstudeerrichting. Wanneer je de master Nederlands gaat doen is je afstudeerrichting havo/ vwo. Binnen deze afstudeerrichting doe jij je stage en je afstudeeronderzoek. Daarnaast kun je een keuze maken uit de profielen Ontwerpen van onderwijs, Educational needs en Vakoverstijging. Aan het einde van het derde jaar sluit je de bacheloropleiding af en ben je tweedegraads bevoegd. Aansluitend ga je dus verder met de masteropleiding Nederlands. Deze masteropleiding duurt 2 jaar en levert je de eerstegraadslesbevoegdheid.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met dhr. V. Westerwoudt, e-mail: v.westerwoudt@fontys.nl.