Bijspijkerprogramma's

Heb je extra hulp nodig voor het vak wiskunde of communicatie? Wij bieden hier gratis bijspijkertrajecten voor aan. Je kunt je aanmelden voor deze cursussen via tbdeeltijd@fontys.nl. Geef in je mail aan welk onderdeel, wiskunde en/of communicatie, je wilt bijspijkeren. Binnen een week ontvang je dan de informatie voor het betreffende vak waarmee je zelf aan de slag kunt. Houd er wel rekening mee dat voor wiskunde het boek ‘Basisvaardigheden Wiskunde voor het HTO’ vierde druk (ISBN: 9789001575175) wordt gebruikt. Dit boek kost € 35,-.

Benieuwd naar de inhoud van deze cursussen? Bekijk dan onderstaande informatie.

 • Bijspijkerprogramma Wiskunde

  Laatste update: juli 2022


  Wiskunde en daarmee basale rekenvaardigheden worden binnen Technische Bedrijfskunde veelvuldig gebruikt in bijvoorbeeld kwantificeren van logistieke aspecten en het doen van onderzoek waarbij statistiek een rol speelt. Daarbij is het van belang dat je bepaalde wiskunde basisbeginselen relatief makkelijk kan uitvoeren. Denk daarbij aan oplossen van lineaire vergelijkingen enz.

  Zelf doen of met wat hulp?

  Het bijspijkerprogramma bestaat vooral uit online activiteiten en vraagt een grote mate van zelfsturing. Voor wiskunde heb je het boek ‘Basisvaardigheden Wiskunde voor het HTO’ vierde druk (ISBN: 9789001575175) nodig. De antwoorden staan in het laatste hoofdstuk en er zijn verwijzingen naar youtube waar alle stof door de wiskunde academie online wordt uitgelegd. Dit bijspijkerprogramma wordt ook (voor aanvang van de lessen) in lesweek 3 t/m 8 aangeboden. Als je dit programma nu doet hoef je deze lessen in oktober niet te volgen of kun je alsnog aansluiten als je toch extra hulp nodig hebt.


  Docent

  Corine Lousberg

  Lesplan en oefenopgaven

  Bij de cursus wordt het boek ‘Basisvaardigheden Wiskunde voor het HTO’ vierde druk (isbn: 978-90-01-57517-5) gebruikt. In dit boek staan de oefenopgaven en wordt beknopt de theorie behandeld; dit boek is ook een handig naslagwerk voor onderwerpen die niet in deze cursus behandeld worden. Het programma kan online gevolgd worden, de links naar de lessen van de Wiskundeacademie op YouTube staan hieronder; deze kun je naast het boek gebruiken als voorbereiding op de (online) lessen gebruiken. De weeknummers staan erbij om het programma goed over de periode te spreiden.

  Weekoverzicht van onderwerpen en aanbevolen oefenstof

   

  Lesstof week 1

  Voorrangsregels §1.3
  Breuken optellen en aftrekken §1.5
  Breuken vermenigvuldigen en delen §1.6

  Oefenstof
  Blz. 19 opg. 34 abc, 35cdelz. 21 opg. 38 abc, 41 abc, 42 adg

  Lesstof week 2

  Positieve gehele exponenten §2.1
  Negatieve gehele exponenten §2.2
  Wetenschappelijke notatie

  Oefenstof
  Blz.23 opg. 1 a t/m l, 3 a t/m f
  Blz.25 opg. 5 a t/m f, 7 e t/m h

  Lesstof week 3

  Haakjes wegwerken §3.1
  Merkwaardige producten §3.2
  Ontbinden in factoren §3.3 (gedeeltelijk)

  Oefenstof
  Blz.29 opg. 1 abcd, 2 aejq
  Blz. 31 opg. 6 aci
  Blz. 33 opg. 8 ghkl

  Lesstof week 4

  Eerstegraadsvergelijkingen §6.1
  Tweedegraadsvergelijkingen (abc-formule) §7.2

  Oefenstof
  Blz. 53 opg. 2 ab, 3 ab, 6 ab
  Blz. 65 opg 8 abfgh

  Lesstof week 5

  Vergelijking van een lijn §6.3
  Vergelijking van een lijn opstellen §6.4

  Oefenstof
  Blz. 57 opg. 10 abcd, 12 a t/m h
  Blz. 59 opg. 15 abcd, 16 efgh, 17

  Lesstof week 6

  Exponentiele functies §10.1

  Oefenstof
  Blz. 89 opg. 1

   

 • Bijspijkerprogramma Communicatie

  Laatste update: juli 2022


  Docent

  Mieke Pulles

  Traject

  Het bijspijkertraject communicatie is gebaseerd op zelfstudie en heeft de volgende opbouw.

  • Je krijgt een assessment toegestuurd dat je digitaal kunt maken en inleveren. Op basis van dit assessment stelt de docent een advies op met ontwikkelpunten op het gebied van schrijfvaardigheid.
  • Tijdens een intakegesprek bespreek je met de docent zowel de struikelblokken die jij zelf ervaart op het gebied van schrijfvaardigheid, als de ontwikkelpunten die uit het assessment naar voren zijn gekomen. Aan de hand hiervan geeft de docent een zelfstudieadvies.
  • Je doorloopt vervolgens zelfstandig (enkele van) de modules van Hogeschooltaal Nederlands (www.hogeschooltaal.nl) om tot minimaal 3F/B2-niveau te komen. Tijdens het volgen van deze online cursus, kun je gebruik maken van de hieronder aanbevolen literatuur ter ondersteuning.
  • Na het zelfstandig doorlopen van de online modules, lever je nogmaals een schrijfopdracht in. Aan de hand daarvan brengt de docent een eindadvies uit aan de student over de haalbaarheid van de opleiding op dit vakgebied. Hiervoor zijn de volgende uitkomsten mogelijk.
   • Uitkomst 1: het bijspijkertraject is voldoende doorlopen, er is een duidelijke groei waarneembaar, al dan niet met aandachtspunten. We voorzien geen belemmering in het doorlopen van de opleiding.
   • Uitkomst 2: het bijspijkertraject is doorlopen, er is groei waarneembaar, maar investering is nog steeds vereist. Starten is mogelijk met extra aandacht voor dit vakgebied.
   • Uitkomst 3: het bijspijkertraject is doorlopen, er is enige groei waarneembaar, echter de achterstand is te groot. Starten is niet mogelijk (bij niet toelaatbaar) of wordt sterk afgeraden. Je ontvangt een specifiek advies wat je kunt doen om de achterstand in te lopen voor aanmelding en toelating op een later tijdstip.  

  Voorbereiding

  Er is geen uitgebreide voorbereiding vereist, maar het helpt zeker:

  • Als je bij het adviesgesprek duidelijk kunt aangeven wat jij zelf als struikelblokken ervaart op het gebied van schrijfvaardigheid (opbouw van een tekst, formuleren van zinnen, spelling en grammatica).
  • Als je een paar brieven of korte teksten meeneemt naar het adviesgesprek die je heel goed of juist niet zo goed vindt. Dit kunnen brieven of teksten zijn uit je werkomgeving, maar ook brieven of teksten afkomstig van instanties zoals een bank, de gemeente, je verzekeringsmaatschappij, etc.

  Verplichte literatuur

  Schaf via www.hogeschooltaal.nl een licentie aan voor Hogeschooltaal Nederlands. Druk op de knop ‘bestellen’ en kies vervolgens je hogeschool en opleiding. Na aankoop heb je 5 jaar onbeperkt toegang tot dit online zelfstudieprogramma om je taal- en schrijfvaardigheid te verbeteren tot professioneel afstudeerniveau (C1/C2).

  Aanbevolen literatuur

  Er zijn twee boekjes waar je zelfstandig mee aan de slag kunt om je schrijfvaardigheid te verbeteren. Het eerste boekje helpt bij het systematisch leren opstellen van je tekst. Het tweede boekje helpt bij het verbeteren van je spelling, grammatica en formulering.

  Tekstontwerp (opbouw en structuur)

  Van Bouwdijk Bastiaanse - van Berckel, M. (2017). Schrijven voor Technici. Groningen/Houten, Nederland: Noordhoff Uitgevers.

  ISBN 9789001875336

  Dit boek richt zich specifiek op tekstsoorten in de beroepsomgeving van technische bedrijfskundigen. Met deze methode leert de student om beroepsproducten zoals zakelijke notities, verslagen en rapporten te schrijven door middel van duidelijke instructies, schema's en tabellen. Aan de hand van de bijlagen kan de student (zelfstandig) aan het werk.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Taalverzorging (formuleren van zinnen, spelling en grammatica)

  Pak, D. (2008). Vlekkeloos Nederlands voor iedereen (7e druk). 's-Gravenhage, Nederland: Uitgeverij Pak.

  ISBN 9789077018750

  Dit boek is zelfstudieboek en naslagwerk uitbreiden en testen van kennis op het gebied van het Nederlands. Het bevat naast alle belangrijke spelling-, stijl- en interpunctieregels een volledig overzicht van de Nederlandse grammatica. Na ieder hoofdstuk theorie volgt een hoofdstuk met oefeningen en een hoofdstuk met antwoorden. Achterin het boek een woordenlijst met meer dan duizend lastig te spellen woorden opgenomen.

  Sfeerafbeelding Fontys