Ondersteuning & advies leidinggevenden

Fontys heeft gekozen voor een nieuwe strategische koers: Fontys for Society. Eén van de doelen uit deze strategie is een wendbaar Fontys. Dit betekent iets voor jou als leidinggevende. Als leidinggevende heb je een belangrijke rol in deze verandering. Gelukkig hoef je dit niet alleen te doen. Wij helpen graag mee. De P&O-Consultant biedt ondersteuning en advies aan leidinggevenden en teams om de verandering (waaronder de veranderende rol van docent) mee vorm te geven.
Zij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van veranderprocessen en hebben experts op het gebied van docentprofessionalisering tot hun beschikking.

Wat kunnen de Consultants P&O voor jou als leidinggevende betekenen?
De Consultants P&O beschikken o.a. over een tool-kit met middelen die ze kunnen inzetten (zoals SPO, verandertools, coachingsvaardigheden en kennis en ervaring opgedaan bij andere Fontys instituten) en zijn in staat vragen rondom het thema helder te krijgen en/of een proces op te starten. Docentprofessionalisering heeft een duidelijke link met de onderwijsvisie en de strategie van het instituut. We gaan graag het gesprek aan wat de onderwijsvisie/ strategie van jouw instituut betekent voor de toekomstige rollen van Docenten. Wellicht kan een Strategisch Personeels Ontwikkelings –traject (SPO) belangrijke informatie geven over de professionaliseringsbehoefte van het instituut. Het hele traject van het komen van een onderwijsvisie tot aan de vraag welke professionalisering belangrijk is en welke verandering daarvoor noodzakelijk is kan door ons ondersteund worden. Daarnaast biedt de P&O-Consultant leidinggevenden ondersteuning aan in de vorm van coaching om als leidinggevende je rol te kunnen pakken in veranderprocessen.

Wanneer neem ik als leidinggevende contact op?
Wil je als leidinggevende ondersteuning bij deze verandering? Ben je aan het nadenken wat de nieuwe strategische koers betekent voor jouw instituut en/ of team? Ben je aan het nadenken over nieuwe/ andere docentrollen? Of ben je op een heel ander thema aan het veranderen? Geef dan aan waar jouw vraag ligt op gebied van leiderschap en/of verandermanagement dan komen wij met een advies op maat. Zijn er onderwerpen of thema’s waar je meer informatie over wilt krijgen dan horen wij dit graag. Jouw P&O-Consultant kan je hiermee verder helpen.