Nationaal preventieakkoord

Eind 2018 is het Nationaal Preventieakkoord getekend, ook door het HBO en WO. In dit akkoord zijn maatregelen opgenomen die zich richten op de aanpak van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. 

Een van de doelstellingen in het akkoord is een afname van overmatig en/of problematisch alcoholgebruik onder studerende jongvolwassenen van 50% (in 2040 ten opzichte van 2018). De verwachting is dat veel gezondheidswinst te halen is bij de doelgroep studenten (hbo en wo), aangezien hier in verhouding tot de andere onderwijstypen nog weinig preventieve maatregelen worden toegepast en relatief veel wordt gedronken. Overmatig en zwaar alcoholgebruik moet in de toekomst een minder vanzelfsprekend onderdeel van het studentenleven worden, aldus het akkoord.

De studentenverenigingen, verenigd in de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), zetten zich in om in alle steden waar zij actief zijn een eigen bijdrage te laten leveren aan de plannen ‘Studie & Alcoholpreventie’. Onderdeel van deze bijdrage zijn maatregelen die verantwoord alcoholgebruik onder hun leden en binnen de verenigingen stimuleren.