Tips voor je open dagenbezoek

Inhoudelijk kan een open dag of avond veel opleveren, als je je goed voorbereidt en kritisch bent. Hieronder staan voorbeeldvragen die je kunt stellen aan docenten, studiebegeleiders en studenten.

Sfeerafbeelding Fontys

Over toelating

- Welke toelatingseisen heeft deze opleiding?
- Kan ik nog iets doen als ik niet aan de eisen voldoe?
- Zijn er vrijstellingen waar ik voor in aanmerking kom?
- Over welke interesses moet je beschikken?

Over lessen

- Hoeveel lesuren krijg ik per week?
- Hoe is de verdeling klassikaal onderwijs en projecten?
- Hoeveel uur moet ik thuis nog studeren?
- Hoeveel studenten zitten er in een klas?
- Welke werkvormen kent de opleiding?

Over opleiding aan studenten

- Hoe bevalt de opleiding jou?
- Over welke vakken ben je enthousiast en waarom?
- Over welke vakken ben je minder enthousiast en waarom?
- Hoe is het niveau van de opleiding (in vergelijking met havo/vwo of mbo)?
- Zijn er vakken waar veel studenten moeite mee hebben? Zo ja: welke zijn dat?
- Hoeveel contact/lesuren zijn er hoeveel tijd studeer je zelfstandig/thuis?
- Hoe is de sfeer op deze opleiding?
- Hoe is de begeleiding op deze opleiding?
- Hoe is het contact met de docenten?
- Heb je al stage gelopen?
- Wat moet je doen?

Over opleiding aan docenten

- Welke afstudeerrichtingen zijn er?
- Welke stage-momenten zijn er?
- In welk jaar begint dit?
- Wat leer je tijdens een stage?
- Kan ik op stage in het buitenland?
- Hoe is de verhouding theorie en praktijk bij deze opleiding?
- Welke vakken krijg ik in het eerste jaar en wat houden ze precies in?
- Welke vakken vinden studenten moeilijk?
- Waarom is dat?
- Kan ik studieboeken van het eerste jaar inzien?
- Is er na het 1e jaar een bindend studieadvies?
- Hoe worden tentamens afgenomen?

Over begeleiding

- Hoe word ik begeleid tijdens mijn studie?
- Hoe is het contact met de docenten?
- Ik heb een functiebeperking? Zijn daar extra voorzieningen voor?

Over studiekeuze

- Kan ik proefstuderen of dagje meelopen bij de opleiding?
- Kun je mij informeren over de studiekeuzecheck?

Over werkveld

- In welke beroepen kun je met deze opleiding terechtkomen?
- Welke functies beoefenen studenten die deze opleiding gedaan hebben?
- Is het gemakkelijk om een baan te vinden?

Over studentenleven

- Hoe bevalt de stad jou?
- Is het gemakkelijk om hier een kamer te vinden?
- Heb je tips voor het vinden van een kamer?
- Hoe ziet jouw leven als student eruit?

Over rendement

- Hoeveel procent van de studenten studeert af in 4 jaar?
- Hoe hoog is het uitvalspercentage in het eerste jaar?
- Wat kan ik doen om studie-uitval te voorkomen?

Over verschillen

- Wat is het verschil tussen deze opleiding en de opleiding met dezelfde naam in een andere stad of van een andere hogeschool?
- Waarin onderscheidt deze onderwijsinstelling zich van andere onderwijsinstellingen?
- Waarin verschilt deze opleiding met een soortgelijke opleiding op een universiteit? (Vraag het ook aan de studenten.)