PHENIX

Printing of Hybrid EngiNeering Inventive eXample parts

Onderzoek naar het op conventionele wijze vervaardigen van metalen stukken (met name middels verspanen) aangevuld met het plaatselijk 3D-printen ervan, met als doel verlaging van de kosten en/of verhoging van de functionaliteit. Gedacht wordt aan het 3D-printen op onvolledige delen.

Voorontwikkeling (inventarisatie van mogelijke technologieën voor hybride fabricage / inventarisatie materiaalkundige aspecten / evaluatie en selectie), Ontwikkeling (ontwerpen van demonstrators / voorbereiding voor fabricage / proceskeuze, realisatie van demonstrators, nabewerking en procesverificatie), evaluatie en rapportage.

Projectresultaten
  •          Rapport met de resultaten van de voorontwikkelingen
  •          Ontwikkelen van proefmodellen (demonstrators)
  •          Meetrapport, testrapport, eindrapport, process flowchart
Projectteam

Joris Glaser (projectleider), Sjef van Gastel, Martin Stroetinga

Studenten: nog niet bekend

Looptijd

Januari 2019 t/m juli 2019.

Onderzoekslijn Additive Manufacturing

Sjef van Gastel

08850 78566
s.vangastel@fontys.nl

Projectleiding

Joris Glaser

08850 79463
j.glaser@fontys.nl

Partners

Tebra Messen
Remavo
Esma
Amitek
Dinnissen