Wat doet FED

Hoe werkt het FED ontwerpproces?

Sfeerafbeelding Fontys

Wanneer je als docent jouw onderwijs wilt (her)ontwerpen loop je al snel tegen een aantal issues aan. Denk hierbij aan de waan van de dag, tijd tekort, weerstand van collega’s, borging van het niveau, stokpaardjes van collega’s enzovoorts. Om ervoor te zorgen dat kostbare uren niet verloren gaan aan vliegen afvangen of langdurende discussies hebben wij een ontwerpproces bedacht.

We beginnen met een oriënterend gesprek. Uit onze ervaring is gebleken dat dit helpt om de vraag achter de vraag van de opdrachtegever helder te krijgen. Ook maken we in dit gesprek inzichtelijk wat de rollen en verantwoordelijkheden zijn van de deelnemers en van ons als FED. Het is voor ons belangrijk dat de werkwijze en uitkomsten van ons proces vooraf concreet en transparant worden besproken en vastgelegd. Onze voorkeur gaat uit naar het begeleiden van complete processen (van ontwerp tot uitvoering) die een duurzame verandering tot stand brengen.

Het ontwerpproces bestaat uit meerdere sessies van het liefst 3-4 aaneen gesloten uren. We gebruiken het woord (ontwerp)sessies omdat we de deelnemers constant laten divergeren en convergeren en er echt (leer)materialen gecreëerd worden. Ieder ontwerpproces bevat meerdere stappen met onze basis ingrediënten.

Ingredienten van het ontwerpproces

Sfeerafbeelding Fontys

Het proces bevat afgebakende stappen die uit een X aantal minuten bestaan.

Sfeerafbeelding Fontys

Met een puls geven we de ontwerpgroep bepaalde tijd in minuten om een vraagstuk op te lossen, door eerst te divergeren en daarna te convergeren.

Sfeerafbeelding Fontys

Als multidisciplinaire ontwerpgroep krijgt iedereen evenveel tijd en ruimte. Dit betekent dat er geen onderscheid is in rang en stand tussen alumni, studenten, docenten.

Sfeerafbeelding Fontys

Wanneer er zaken worden gedeeld in de groep ga je niet het kringetje af, maar laat je de deelnemers wanneer ze behoefte hebben hun zegje doen.

Sfeerafbeelding Fontys

Als ontwerpgroep wordt je gefaciliteerd in het maken van beslissingen (convergeren). De groep bepaalt zelf de mate van vernieuwing.Hoe werkt een samenwerking met FED?

FED staat iedereen bij die een verandering* wil doorvoeren in zijn eigen context. Van student tot docent, van medewerker tot manager, van het bedrijfsleven tot andere scholen. Iedereen is een mogelijke partner van FED.
*we zijn ook actief in niet onderwijsgerelateerde contexten die om een vernieuwing vragen.

Iedere nieuwe samenwerking start op basis van sociaal kapitaal ofwel met ‘gesloten beurzen’. We willen namelijk eerst samen gaan ‘doen’, op deze manier weten beide partijen of er een match is. Tevens blijkt uit onze ervaring dat deze aanpak eraan bijdraagt dat er langdurige samenwerkingen ontstaan.

Binnen Fontys Hogescholen werken we ook op basis van sociaal kapitaal. Een instituutsdirecteur maakt een medewerker voor een x aantal fte beschikbaar voor FED en ontvangt daarvoor gratis alle andere FED-leden en bijbehorende activiteiten retour.Wanneer een instituut nog niet investeert op basis van sociaal kapitaal in FED bepalen in gezamenlijk overleg de vorm van de vergoeding.

Sfeerafbeelding Fontys