De zes rollen van een wendbare professional

Samen ontwikkelen naar wendbare en talentgerichte professionals

Het is de ambitie van Fontys om onze maatschappelijke opdracht -bijdragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving- optimaal uit te kunnen blijven voeren. Daarom moeten we ons ontwikkelen tot een talentgericht, onderzoekend en wendbaar Fontys (Fontys for Society Strategie, 2025).

Het programma docentprofessionalisering sluit aan op die ambities. Door middel van het leveren van een bijdrage aan (docent)professionalisering door samen te ontwikkelen naar wendbare professionals.

Traditioneel hebben hogescholen de maatschappelijke opdracht hun studenten voor te bereiden op een succesvolle start als beroepsbeoefenaar. Maar in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) maakt ook het bekwaam houden en verder ontwikkelen van professionals onderdeel uit van die opdracht. Hiervoor is het ook belangrijk om voor te leven (voorbeeldrol) wat het is om als professional lerend te zijn en open te staan voor samenwerking.

In het programma Docentprofessionalisering is de wendbare en talentgerichte professional nader gespecificeerd naar zes Fontys rollen: expert, organisator, coach, co-creator, onderzoeker en (lerende) teamspeler.

Bekijk de animatie met een toelichting op de zes rollen

Wegens het niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Heb je al een mooie ervaring of een good practice met één of meer van de zes rollen?

Vertel hier je verhaal

Lerende & samenwerkende professional (teamspeler)

De lerende & samenwerkende professional blijft zich ontwikkelen door het leren en onderzoeken op de werkplek (on the job). Deze samenwerkende professional leert van en samen met andere professionals (in opleiding).

Deel hier jouw ervaring of good practice in deze rol met ons! Willy op bezoek bij docent en onderzoeker Jos Goudsmit - een lerende & samenwerkende professional binnen Fontys!

Organisator

De organisator verbindt inhoud en organisatie van onderwijs. Deze professional is verantwoordelijk voor logistiek en processen rondom het organiseren van het onderwijs.

Deel hier jouw ervaring of good practice in deze rol met ons!

Coach

De coach begeleidt studenten tijdens de persoonlijke en professionele leerroute. Deze professional begeleidt leerprocessen en stimuleert intrinsieke motivatie.

Zelf ontwikkelen in de rol van coach? Bekijk hier het aanbod Willy op bezoek bij docenten & coachende professionals binnen Fontys

Expert

De expert is up to date in zijn vak en verbonden met onderzoek. Deze professional faciliteert leersituaties waarbij studenten vakkennis kunnen verwerven.

Deel hier jouw ervaring of good practice in deze rol met ons!

Co-creator

De co-creator verbindt multidisciplinaire projecten aan theorie en praktijk. Deze professional werkt in co-creatie met het werkveld aan projecten of werkt duurzaam samen binnen hybride leeromgevingen. 

Deel hier jouw ervaring of good practice in deze rol met ons! Willy op bezoek bij programmamanager Suzanne van Kuijk - een co-creator binnen Fontys!

Onderzoeker

De onderzoeker initieert en draagt bij aan praktijkgerichte onderzoeken die passen in jouw werkveld. Deze professional is verbonden aan een lectoraat en draagt bij aan de impact op onderwijs, innovatie en/of kennisverdeling.

Deel hier jouw ervaring of good practice in deze rol met ons!