Fontys Denktank

Goed nieuws! De uitslag van de CMR verkiezingen is bekend!

De verkiezingen voor de Centrale Medezeggenschapsraad gingen op woensdag 24 juni van start, vandaag delen we graag de samenstelling van de nieuwe raad.

In de personeelsfractie zijn gekozen: Andrea Schrauwen, Els Geertman, Mark Madsen, Martijn Derksen, Rosemarie Moonen, Simone Egberts, André Diedrichs, Barbara Roosken, Ed Korkers, Gert-Jan Reus en Theo van der Heide. Hans Smaal en Loes Pieroen-van Gemert zijn benoemd tot reserve lid.

In de studentenfractie zijn gekozen: Elke van Kessel, Nick Martens, Rinus Smeets, Thusa Selvarajah Thusanthan, Thyme van den Beuken, Timo Verreussel, Bo van Otterdijk, Coen Jonkman, Enrico Leonardo Bosters, Marijke Jetten en Trang Lê. Lukas Langer en Thomas Preis zijn benoemd tot reserve lid.

Een mooie vertegenwoordiging van Fontys dus! De leden van de ‘nieuwe CMR’ zullen op donderdag 9 juli bij elkaar komen voor een eerste kennismaking. Op 27 en 28 augustus trappen zij het medezeggenschapsjaar af met twee studiedagen om onder meer nader kennis te maken en met elkaar de rol van de CMR en de rollen binnen de CMR te verkennen.

Digitale stembus
Maar liefst 59 studenten en 29 medewerkers wilden graag een plek in de Fontys Denktank en daarmee lid worden van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR). Van alle collega’s is dit keer 31% naar de digitale stembus gekomen, van de studenten heeft 2% de weg naar de stembus kunnen vinden. Bij de vorige CMR verkiezingen in 2018 was dat respectievelijk 38% en 4%.

Meer weten?
Heb je vragen, ideeën of wil je eens een vergadering van de CMR bijwonen? Neem dan contact op met het ambtelijk secretariaat van de CMR via cmr@fontys.nl.

For English scroll down.

Good news! We are happy to announce the results of the CPC elections!The elections for the Central Participation Council started on WednesdayJune 24th, today we are happy to present to you: the new council.

The following collegues were selected to take place in the personnel fraction: Andrea Schrauwen, Els Geertman, Mark Madsen, Martijn Derksen, Rosemarie Moonen, Simone Egberts, André Diedrichs, Barbara Roosken, Ed Korkers, Gert-Jan Reus and Theo van der Heide. Hans Smaal and Loes Pieroen-van Gemert are reserve members.

In the student fraction the following students are chosen: Elke van Kessel, Nick Martens, Rinus Smeets, Thusa Selvarajah Thusanthan, Thyme van den Beuken, Timo Verreussel, Regio Tilburg, Bo van Otterdijk, Coen Jonkman, Enrico Leonardo Bosters, Marijke Jetten and Trang Lê. Lukas Langer and Thomas Preis are reserve members.

The members of the 'new CPC’ will come together for an introduction on July 9th, and will start the new year with a kick off on August 27th and 28th.

Digital poll 
59 students and 29 staff members wanted to have a place in the Fontys Denktank and become a member of the Central Participation Council (CPC). Approximately 31% of all colleagues casted a vote and 2% of the students. In the previous CPC elections in 2018, it was 38% and 4%, respectively.

More information?
If you have any questions or would like to attend a CMR meeting, please contact the secretariat of the CPC at cmr@fontys.nl.