Docent Dans

 • 4 jaar
 • Nederlands
 • Hbo-bachelor
 • Voltijd
Tilburg

Kom kennismaken

Ja, dat wil ik
 • (Online) open dag
 • Kom meelopen
 • En meer...

Draait jouw leven om dans en ben je creatief en nieuwsgierig? Bij de opleiding Docent Dans kun jij je talent verder ontwikkelen tot een veelzijdige docent die anderen inspireert om in beweging te komen.

Over de opleiding

Wij zijn een dynamische en actuele opleiding. Jouw persoonlijke artistieke ontwikkeling tot docent, dansmaker en performer staat centraal. Ons onderwijs is ervaringsgericht: wat je leert, pas je meteen toe in de praktijk. Binnen ons onderwijs werken wij samen met andere kunstdisciplines zoals muziek, theater en beeldend. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met partners uit jouw toekomstige werkveld. Je bouwt tijdens je studie dus al een netwerk op voor later.  

Waarom opleiding docent dans?

 • Vier kunstvak(docent)opleidingen onder één dak: dans, muziek, theater en beeldend
 • Interdisciplinaire projecten
 • Wij werken samen, en leren met en van elkaar. Wij geven geen cijfers, wij geven feedback
 • In de hoofdfase is er ‘vrije ruimte’ om je eigen initiatieven vorm te geven

 

Wat ga je leren?

Door het veelzijdige studieprogramma ontwikkel jij je tot een authentieke, eigenzinnige en  bevlogen docent dans. Je leert experimenteren, innoveren en out of the box te denken. Je ontwikkelt een eigen stijl die je graag deelt met anderen.

 • feedback om te zetten in persoonlijke ontwikkeling
 • je eigen talent optimaal te ontplooien, creatief en innoverend
 • vanuit jouw eigen visie docentschap en kunstenaarschap vorm te geven
 • samen te werken met andere kunstdisciplines als beeldend, muziek en theater
 
afspelen

Saskia Neuen, student

"Je leert groter en anders denken. Je krijgt de kans om te groeien en je als individu te ontwikkelen tot maker, danser en docent."

 

Hoe ziet je week eruit?

Het lesaanbod is heel afwisselend. Denk hierbij aan praktijklessen en stages in diverse stijlen en technieken, creatieve vakken en het verwerven van pedagogische en didactische vaardigheden. Je leert (praktijk)onderzoek te doen, eigen werk te creëren en lessen en projecten te ontwikkelen en uit te voeren.

 
 

Studie in cijfers

 
 
 
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Tevredenheid
 
3,8 gemiddeld, 37 respondenten
4,1 gemiddeld, 254 respondenten
Aantal eerstejaars
 
19
17
Door naar het tweede jaar
 
79%
82%
Diploma gehaald
 
Deze opleiding 57%
67%
 
HBO-bachelor of hoger 66%
74%
Doorstuderen
 
7%
8%
Arbeidsmarkt
 
-
werk op niveau
75%
Bron: Studie in Cijfers Laatst bijgewerkt op 01-12-2021
sk123-logo-full
 

Toelatingseisen

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • Met een mbo-diploma (niveau 4) word je toegelaten tot deze hbo-opleiding.

Buitenlands diploma
Heb je een buitenlands diploma? Dan moet deze aan de Nederlandse normen voldoen. Wanneer je wordt toegelaten, vragen we gewaarmerkte kopieën van je diploma en cijferlijst op, zodat wij het diploma kunnen laten waarderen. Wil je dit eerder laten doen, neem dan contact met ons op. Daarnaast heb je voldoende kennis van de Nederlandse taal nodig. Hiervoor vragen we om een bewijs van NT2 Programma II. Heb je een Belgisch diploma (Vlaams), dan voldoe je automatisch aan de taaleis.

Niet de juiste vooropleiding?
Heb je niet de juiste vooropleiding en ben je 21 jaar of ouder, dan is het mogelijk om een 21+ toelatingsonderzoek te doen. Deze leeftijdsgrens (21+) geldt voor Art, Communication and Design en de Educatieopleidingen. Voor de overige (Performing) opleidingen geldt dat je het 21+ toelatingsonderzoek mag doen als je 17 jaar of ouder bent op het moment dat de opleiding start.
Uiteraard moet je daarnaast nog toelatingsexamen/auditie doen.

Aanvullende toelatingseisen
Voor de voltijdopleiding Docent Dans doe je auditie aan de Academie voor Danseducatie.

Voorwaarden

 • Je kunt je alleen inschrijven voor een auditie als je in je eindexamenjaar zit (5 havo, 6 vwo) óf al een havo- of vwo-opleiding of mbo-dansopleiding hebt afgerond.
 • Bij het inschrijven voor een auditie is het verplicht om je pasfoto te uploaden. Zonder deze foto kan een auditiecommissie je niet herkennen en beoordelen.

  Audities

  Voor de voltijdopleiding Docent Dans doe je auditie aan de Academie voor Danseducatie. De audities zullen op Fontys Hogeschool voor de Kunsten plaatsvinden.

  De selectie procedure bestaat uit drie onderdelen.

  Onderdeel1:

  Tijdens het eerste onderdeel beoordelen we je fysieke en creatieve vaardigheden. Open staan voor nieuwe ervaringen, authenticiteit en een nieuwsgierige en onderzoekende houding zijn hierin kernwoorden. Als je deze vaardigheden in voldoende mate hebt aangetoond dan nodigen we je graag uit voor het tweede onderdeel.

  Onderdeel 2:

  In dit onderdeel staat verdieping van het voorgaande centraal. Je gaat deze dag creëren, met en van elkaar leren, onderzoeken, durf en lef tonen in het maken van keuzes en kennismaken met interdisciplinair werken.

  Bij een positief resultaat volgt de auditieterugkomdag, dit is een gezamenlijke dag met alle kandidaten die zijn aangenomen.

  Onderdeel 3:

  Een medisch onderzoek maakt deel uit van het auditieproces dit onderzoek wordt afgenomen door de aan de academie verbonden sportarts.

  Als je aan de criteria van de drie onderdelen voldoet ben je aangenomen. Je hebt uitsluitend het recht om te starten in het studiejaar direct volgend op de toelating. Het aantal plaatsen voor de audities is beperkt, uitnodigingen voor deelname worden verzonden in volgorde van binnenkomst van aanmelding. Inschrijven voor audities is mogelijk vanaf 1 december 2021.

  De data van de audities zijn:

  1ste ronde: 12 Maart of 26 Maart

  2de ronde: 9 April

   Terugkomdag (alleen voor aangenomen kandidaten)
   De terugkomdag zal plaatsvinden op 21 april

    Tijd van de audities: 08.30-17.00 uur. Aan de audities zijn geen kosten verbonden.
    Wil jij je op de audities voorbereiden? Volg dan het voortraject Dans.

     

    Leren met en van elkaar is een essentieel onderdeel in de opleiding Docent Dans"

     

    Opbouw

    Je maakt kennis met het lesgeven in het primair onderwijs door het project Dans in de school. Door het project Where Art Meets Dance i.s.m. Museum De Pont maak je kennis met interdisciplinair werken. Daarnaast maak je met medestudenten en een coach/choreograaf een educatieve jeugddansproductie. Deze productie gaat op tournee langs basisscholen waar je voorstellingen en workshops geeft.  

    In het tweede en derde jaar ligt het accent op ervarend leren, artistieke ontwikkeling, verdieping en signatuur. Dit wordt zichtbaar in jouw eigen werk. Je neemt zelf initiatieven en je onderzoekt je choreografisch talent.  
     
    Je krijgt les in verschillende danstechnieken en -stijlen, didactische vaardigheden, kunst- en dansgeschiedenis, psychologie en anatomie. De dansante en danstechnische ontwikkeling krijgt vorm in de lessen klassiek, modern, jazz, urban en danslab. 

    Leren met en van elkaar 
    Leren met en van elkaar is een essentieel onderdeel in onze opleiding. In het kader hiervan neem je deel aan een interactieve werkweek die wordt georganiseerd door vierdejaarsstudenten. Door die lessen en activiteiten en het delen van ervaringen krijg je zicht op de ontwikkeling die jij als student gaat doorlopen. 

    Ondernemerschap 

    In het kader van het ondernemerschap stel je in het tweede jaar, op basis van onderzoek, zelfstandig een projectplan op voor een project dat in het derde studiejaar wordt uitgevoerd bij een educatieve of culturele instelling. Een andere mogelijkheid is om je projectplan te richten op een internationale en/of maatschappelijke uitwisseling. 

    Naast dit lesaanbod loop je in dit jaar stage in het primair onderwijs met leerlingen van 4 tot 12 jaar. 

    In het derde jaar loop je stage binnen de amateurkunsten met diverse doelgroepen en bij diverse instellingen.  
    Vanuit het ondernemerschap voer jij jouw projectplan, dat je in het tweede jaar hebt geschreven, uit bij een zelfgekozen educatieve, maatschappelijke of culturele instelling of tijdens een internationale maatschappelijke uitwisseling. 
    In de hoofdfase, het tweede en derde jaar, is ‘vrije ruimte’ voor jou opgenomen om eigen initiatieven aan de hand van jouw leervragen vorm te geven. Jij bepaalt dus deels zelf je onderwijsroute.

    In het vierde jaar van de opleiding volgt de samensmelting van jou als docent, ontwikkelaar, dansmaker, performer en ondernemer. Er is bijna volledige zelfsturing met ruimte voor het verwerven van een eigen stijl door middel van verdieping en praktijkonderzoek.  

    Werkervaring en onderzoek 
    Naast de stages die je in het voortgezet onderwijs loopt, werk je 6 maanden in het (internationale) werkveld op een werkervaringsplek waar je ook onderzoek doet. Door het onderzoek dat gekoppeld is aan je persoonlijke profilering, verdiep jij jezelf in relatie tot docent, dansmaker of performer.  

    Je hebt je de afgelopen vier jaar kunnen ontwikkelen tot een veelzijdig dansdocent die kan werken in diverse dansrichtingen en kunstvakken, in verschillende onderdelen van het werkveld en voor diverse doelgroepen.

     
     

    Na je opleiding

    Je bent een docent, dansmaker en performer die experimenteert, innoveert en out of the box kan denken. Je werkt samen met verschillende partners in het brede werkveld van een docent dans. 
     
    Je kunt aan de slag in het onderwijs, bij kunstencentra, dansscholen en jeugddansgezelschappen als:  

    • vakdocent Dans
    • educatief medewerker
    • kunstvakdocent en CKV-docent in het voortgezet onderwijs
    • performer en dansmaker
    • onderwijsontwikkelaar
     

    Alumnus Margot Kerstens, docent dans / dansmaker / performer

    “Je krijgt de ruimte om je eigen visie te ontwikkelen en de richting te kiezen die bij je past als kunstenaar.”

     

    Meer weten over de opleiding Docent Dans

    Kom kennismaken

    • kom praten met studenten
    • bekijk een filmpje
    • stel je vragen
    • meld je aan voor events

    Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze opleiding? Ga dan naar de collegegeldmeter.
    Houd naast je collegegeld ook rekening met kosten voor introductie, boeken, readers, excursies en computer.   
    Op DUO kun je zien of je recht hebt op studiefinanciering of een studenten-reisproduct voor je OV-chipkaart. 

    Aanvullende kosten
    Naast het collegegeld, boeken, readers en een laptop moet je ook rekenen op kosten van:

    • eventueel een voortraject
    • werkweek
    • opleidingsbijdrage
    • medisch onderzoek
    • fit blijven is belangrijk: reken ook op kosten voor een fitnessabonnement bij een sportschool

    Kosten fysiotherapeutische begeleiding
    De opleiding werkt samen met een Sport Medisch Centrum. In het auditietraject krijg je een uitgebreide sportmedische keuring door een sportarts. Een groot deel van de zorgverzekeraars vergoedt deze keuring. Je ontvangt een nota die je zelf bij de zorgverzekeraar kunt indienen.

    Op gezette tijden is er een (sport)fysiotherapeut aanwezig in het gebouw. Als je hiervoor verzekerd bent, zijn de kosten voor je verzekeraar.

    Aanmelden

    Aanmelden doe je bij studielink.
    Voor deze opleiding gebruik je:

    Instituut Fontys Hogescholen
    Locatie Tilburg
    Opleiding B Docent Dans

    Voor alle opleidingen van Fontys Hogeschool voor de Kunsten geldt dat je eerst toelating moet doen. Je aanmelding bestaat daarom uit twee stappen.

    Je maakt eerst (éénmalig) een account aan bij Studielink.
    Heb je een Nederlands woonadres? Dan heb je hiervoor je DigiD nodig (aanvraag nieuwe DigiD kan 5 werkdagen duren). Heb je (nog) geen Nederlands woonadres, dan kun je zelf een Studielink account aanmaken. Zodra je bent ingelogd controleer je je persoons- en vooropleidingsgegevens of vul je deze in. 
    Let op! Zorg voor een actief e-mailadres. Bevestig altijd je gegevens.

    Je volgende actie is het indienen van een verzoek tot inschrijving.
    Kies voor ‘nieuwe inschrijving toevoegen’ en volg de stappen. Kies als startdatum: 1 september 2022.

    Na je bevestiging ontvang je per e-mail een bericht van Studielink. Krijg je van hen ook een bericht over verificatie persoonsgegevens? Dan vragen wij je in stap 2 om een kopie van je paspoort of id kaart (met daarop al je voornamen voluit geschreven) te sturen naar fhksa@fontys.nl.
    Krijg je ook een bericht over taaltest of vooropleiding? Dan kun je dat bericht voorlopig negeren. Wij informeren je hierover wanneer je wordt toegelaten, tot die tijd hoef je niets op te sturen. Meer informatie over vooropleidings- en taaleis vind je onder toelatingseisen. Heb je vragen over Studielink? Klik hier.

     

    2. Meld je aan voor de toelating

    Twee werkdagen nadat je in Studielink een verzoek tot inschrijving hebt toegevoegd, krijg je een e-mail van fhksa@fontys.nl met hierin een link naar het aanmeldformulier voor de toelating.

    Let op! Dit is een andere e-mail dan die je na 1 dag van no-reply@fontys.nl ontvangt (met daarin je PCN nummer en wachtwoord om in te kunnen loggen op de Fontysportal). Bewaar deze e-mail ook goed!

    Geen e-mail(s) ontvangen? Controleer dan je ongewenste e-mail (spam ) en voeg ons als veilige afzender toe aan je adresboek. Zodra je het aanmeldformulier hebt ingevuld en bevestigd, krijg je een ontvangstbevestiging.

    In de factsheet vind je de belangrijkste opleidingsinformatie handig op een rij.

    Download de factsheet