Empower TEC kickstartprogramma

Wat is het?Empower is een onderwijsprogramma gericht op heroriëntatie van studiekeuze.
Voor wie is het?Alle Fontys propedeuse studenten die stoppen met hun opleiding omdat zij het gevoel hebben niet op de juiste plek te zitten en nog niet weten welke nieuwe studie zij willen kiezen.
ContactpersoonEmpower@fontys.nl

Soms kom je er als student achter dat de studie die je hebt gekozen toch niet zo goed bij je past. Je wil graag ontdekken welke studie wel passend is en vindt het prettig om in een onderwijsomgeving en -ritme te blijven. Hiervoor is het Empower – TEC kickstartprogramma ontwikkeld. Als eerstejaars student kun je deelnemen aan dit onderwijsprogramma om je talenten, interesses te ontdekken en studievaardigheden te ontwikkelen met als doel een beter passende studierichting te kiezen.

Het concept Empower is ontwikkeld samen met docenten, propedeuse coördinators, SLB’ers en studenten. De naam TEC verwijst naar kennis en vaardigheden die voor alle vakgebieden essentieel zijn, en staat voor Technology, Entrepreneurship en Creativity.
TEC vaardigheden komen terug in het onderwijs en onderzoek van Fontys.

Voor wie is dit programma?

Dit programma is bedoeld voor de propedeuse student die gestopt is met de studie en die:

• wil blijven studeren

• erachter wil komen waar zijn/haar interesse ligt

• wil weten waar zijn/haar talenten liggen

• een nieuw onderwijsconcept wil ervaren.

Hoe meld ik mij aan?

Aanmelden bij Empower kan door het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Deze afspraak kan je zelf maken of in samenspraak met je studentcoach.

HOUVAST & RITME
LEREN & PRESTEREN
TROTS & ZELFVERTROUWEN

 'Het is simpelweg verbazingwekkend hoeveel je kunt leren over jezelf in Empower TEC.'    
'Mijn talenten en interesses zijn aan het licht gekomen. En op basis daarvan heb ik 3 studies gevonden.’

Waar en wanneer?

• Empower is een flexibel modulair programma, wat betekent dat studenten elke twee weken kunnen instromen.

• Het programma heeft 3 dagen contacttijd per week (maandagmiddag, woensdagochtend en vrijdagochtend).

• De thuisbasis is in Eindhoven op het TU/e terrein (S3)

Zijn er voorwaarden?

Voorwaarde is dat studenten die aan Empower willen deelnemen, ingeschreven moeten blijven bij Fontys tijdens het volgen van dit programma. Het programma zelf brengt geen extra kosten met zich mee, maar een student mag zich niet uitschrijven, en kan dus geen resterend collegegeld terugvorderen.

Hoe gaat het precies in zijn werk?

• Het programma bestaat uit zes modules van drie weken.

• In iedere module staat één vraagstuk/ uitdaging centraal.

• Je volgt zoveel modules als je zelf wil en nodig hebt.

• In de eerste 4 modules staan opdrachten centraal die je helpen je eigen identiteit te ontdekken.

• De laatste 2 modules zijn meer gericht op het verkennen van (leer)omgevingen waar jij tot je recht komt.

• Je leert tijdens alle modules TEC vaardigheden (technologie, creativiteit en ondernemerschap).

• Je krijgt individuele coaching en werkt in projecten samen met andere studenten.

• Je bouwt een portfolio op met leerervaringen.

• Je wordt begeleid in het vinden van opleidingen die passen bij wat je over jezelf ontdekt tijdens het programma.