Aanvragen Voorzieningen uit de Topsportregeling

Wanneer je beschikt over een Topsport- of Talentstatus, kun je voorzieningen uit de topsportregeling aanvragen.

De topsportregeling faciliteert topsporters en talenten op het gebied van sport wel bij de organisatie van hun studie, maar niet bij de inhoud ervan.

Een topsporter krijgt hetzelfde diploma als een niet-topsporter. Qua inhoud worden aan een topsporter dus dezelfde eisen gesteld als aan een niet-topsporter.

De faciliteiten uit de topsportregeling hebben dus altijd als doel om je te helpen om topsport en studie zo te organiseren, dat je aan de inhoudelijke eisen van je studie kan voldoen. 

Wat mag je als topsporter / talent verwachten van Fontys en wat verwacht Fontys van jou?

Door je topsport- of talentstatus aan te vragen, ga je een samenwerking aan met Fontys, die als doel heeft om samen te zoeken naar oplossingen, die de combinatie topsport en studie voor jou mogelijk maken.

Jij maakt als topsporter/ talent elke lesperiode een planning, waarbij je signaleert welke knelpunten er zijn in de combinatie topsport en studie in die periode. Deze knelpunten leg je voor aan de topsportcontactpersoon van je studie en samen zoeken jullie naar oplossingen.

De voorzieningen in de topsportregeling zijn zo opgesteld dat ze een oplossing bieden voor de meest voorkomende knelpunten, waar een topsporter/ talent tegenaan loopt.

Welke voorzieningen zijn opgenomen in de topsportregeling?

  • Aanpassingen onderwijsrooster aan trainings- en wedstrijdschema
  • Aanpassingen aan de aanwezigheidsplicht
  • Aangepaste groepswerkregeling
  • Aangepaste stage- en afstudeerregeling
  • Aangepaste toetsregeling
  • Aangepaste propedeuseregeling Afstudeersteun

Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende knelpunten in de combinatie Topsport en Studie en mogelijke oplossingen daarbij.

Wat biedt Fontys nog meer voor topsporters?

Naast de voorzieningen in de topsportregeling biedt Fontys je de mogelijkheid om een diplomasupplement Topsport aan te vragen en kun je tegen gunstige voorwaarden sporten in het Universitair Sportcentrum in Eindhoven.

Diplomasupplement

Je kan hett diplomasupplement via de mail aanvragen bij de topsportco├Ârdinator aan de hand van het Invulformat aanvraag Diplomasupplement Topsport.
Houd er rekening mee dat er minimaal 4 weken voor nodig is om het diplomasupplement aan te maken. Je mag je aanvraag dus al indienen voordat je daadwerkelijk bent afgestudeerd.