Toetsen in Coronatijd

In de huidige situatie zijn we beperkt om te toetsen en beoordelen op een Fontys locatie. Gelukkig zijn er alternatieve mogelijkheden. Kennistoetsen kunnen bijvoorbeeld omgezet worden naar andere toetsvormen.

Bij het omvormen is het wel belangrijk om ervoor te zorgen dat de doelen hetzelfde blijven en om de examencommissie bij deze wijziging goed te betrekken. Er is een beslisboom gemaakt voor het omvormen van schriftelijke toetsen om te bekijken of er andere toetsvormen mogelijk zijn. Helaas zijn er voor sommige toetsen geen alternatieve mogelijkheden. Deze toetsen worden online afgenomen met online surveilleren.

Beslisboom omvormen van schriftelijke toetsen:

Sfeerafbeelding Fontys

Noot: in de kolom Kennistoets afnemen als een open boek tentamen, digitaal staat de volgende link naar "Mogelijkheden project Digitale KennisToetsing (DKT)" .

Bij vragen voor een alternatieve oplossing richt je tot de Dienst O&O.