Studievertraging & Financiën

Studievertraging? Check de (financiële) mogelijkheden

Als je studievertraging oploopt tijdens je studie, kom je mogelijk in aanmerking voor een financiële regeling.

Voorzieningen prestatiebeurs

Soms lukt het door bijzondere omstandigheden niet om op tijd af te studeren, of moet je zelfs helemaal stoppen met je studie. Hiervoor heeft DUO voorzieningen beschikbaar.

Afstudeersteun bij bijzondere omstandigheden

De Regeling Profileringsfonds biedt financiële ondersteuning aan studenten, die het door bijzondere omstandigheden niet redden om voor afloop van de prestatiebeurs, hun opleiding af te ronden. Bijvoorbeeld als studerende topsporter maar ook als je door bijvoorbeeld zwangerschap, een functiebeperking, ziekte of familieomstandigheden studievertraging oploopt.

Bestuursbeurs

Als je actief bent in de medezeggenschap of in een studie- of studentenvereniging kom je wellicht in aanmerking voor een bestuursbeurs; een financiële ondersteuning vanuit het 'Profileringsfonds'. Daarnaast zijn er nog twee bijzondere voorzieningen:

  • Vrijstelling betaling wettelijk collegegeld
    Bedoeld voor bestuurlijk actieve studenten in studentenverenigingen en maatschappelijke organisaties. Je staat als student dan wél ingeschreven bij Fontys maar je betaalt geen collegegeld. Voorwaarde is dat je bestuurslid bent van een studentenorganisatie of Centrale Medezeggenschapsraad óf dat je activiteiten ontplooit op bestuurlijk of maatschappelijk gebied waarvan Fontys vindt dat deze mede in het belang zijn van (onderwijs bij) Fontys.

Je kunt als student weliswaar niet deelnemen aan het onderwijs, toetsen, etc maar wel gebruik maken van voorzieningen (mailaccount, n@tschool). Daarnaast heb je recht op studiefinanciering en OV.

  • Voorziening collegegeldvrij besturen
    Bedoeld voor bestuurlijk actieve studenten in studentenverenigingen. Je staat als student dan niet ingeschreven bij Fontys en betaalt dus ook geen collegegeld. Voorwaarde is dat je bestuurlijk actief bent voor een studentenorganisatie of Centrale Medezeggenschapsraad.

Je kunt als niet ingeschreven student weliswaar niet deelnemen aan het onderwijs, toetsen, etc maar wel gebruik maken van voorzieningen (mailaccount, n@tschool, etc). Je hebt echter geen recht op studiefinanciering en OV maar ontvangt een bestuursbeurs.

Meer informatie

Meer info over de voorzieningen prestatiebeurs vind je op de pagina 'Studievertraging' van DUO. Informatie over afstudeersteun, bestuursbeurzen en over de voorwaarden en mogelijkheden voor jou, lees je in 'Regeling Profileringsfonds'.

Aanvragen financiële ondersteuning

Wanneer je denkt in aanmerking te komen voor een van de genoemde regelingen, kun je online een afspraak maken met een studentendecaan.

Afstudeersteun na pech onderweg..

Sfeerafbeelding Fontys
Lees hier de blog van Michelle

Commissie profileringsfonds

De commissie Profileringsfonds beoordeelt jouw aanvraag over afstudeersteun of bestuursbeurs.
In de agenda hieronder zie je wanneer de commissie bij elkaar komt. Zodra jouw aanvraag compleet en verstuurd is en (minimaal 10 werkdagen voor de eerstvolgende vergadering), wordt deze besproken. We streven ernaar om je vervolgens binnen 10 werkdagen te informeren over de voortgang.

Vergaderdata

31 oktober 201928 november 201919 december 2019