iFontys

iFontys is het instituutsoverstijgend innovatienetwerk van Fontys Hogescholen. Met medewerkers van verschillende instituten nemen we (toekomstige) onderwijs- en innovatievraagstukken als uitgangspunt en bedenken we concepten en oplossingsrichtingen. Deze toetsen we in de praktijk en indien ze hun waarde bewijzen werken we ze verder uit. Dit doorontwikkelen doen we door te verbinden met bestaande initiatieven (denk aan studiesucces, kwaliteitsagenda, enz) en binnen instituten die interesse hebben in het achterliggende vraagstuk.

Als een concept een bepaalde volwassenheid bereikt richten we ons met iFontys academy op het delen van kennis en ervaring. We ondersteunen andere instituten en medewerkers om te professionaliseren in onderwijsinnovatie door in het eigen onderwijs, met eigen studenten en medewerkers de verandering betekenis, vorm en inhoud te geven. De begeleiding gebeurt door ervaren collega’s op basis van een bewezen didactisch model (SEAL) in een uitdagende leeromgeving.

Contact

neem gerust contact op met Annemarie van den Broek - voorzitter iFontys

Publicaties:

Whitepaper DDBL en Self-Directed Learning (NL)

Whitepaper DDBL en Self-Directed Learning (EN)

Video's gemaakt door eerste jaars FHJ - Condor studenten vind je op de SEAL pagina