Centre of Expertise HTSM: 10 kenmerken

Sfeerafbeelding Fontys
In het verenigingskader Centres of Expertise 2020 worden 10 kenmerken genoemd die bepalend zijn voor een Centre of Expertise. Op deze pagina laten we zien in hoeverre en op welke manier je het Fontys Centre of Expertise HTSM kunt herkennen aan de genoemde kenmerken.
 • 1. Bijdrage maatschappelijke vraagstukken
  Sfeerafbeelding Fontys

  Kenmerk 1

  Een Centre levert jaarlijks een aantoonbare (a) bijdrage in de versnelling van één of meer maatschappelijke vraagstukken (in de regio waar zij is gevestigd), (b) deelt de hiervoor ontwikkelde kennis op nationale schaal opdat andere regio’s en kennisinstellingen hiervan kunnen profiteren, er aan kunnen bijdragen en (c) integreert de verworven inzichten op een structurele wijze in het (hoger beroeps) onderwijs.

  Kenmerk 1 in relatie tot ons Centre


  (a) Bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken

  • Overzicht van maatschappelijke vraagstukken waaraan is gewerkt bij Fontys onderzoeksprojecten (2019 en 2020). [link volgt]
  • Belangrijke inbreng bij Sleuteltechnologieën van het Missiegedreven innovatiebeleid. [iets meer uitleg]
  • Fontys richt zich in haar coroporate strategie (tot 2025) op zes kennisthema’s, [die mede zijn gebaseerd op maatschappelijke vraagstukken?]. Het Centre richt haar pijlen daarbinnen (met name) op Enabling Technologies. (De technologieën waarin Fontys veel expertise bezit: Artificial Intelligence, Robotica, Additive Manufacturing, Embedded Software, Sensoren, Thin Films & Functional Materials [en andere SIG's van ANS?])
  • Voorjaar 2021: de programmaraad* ontwikkelt een HTSM-roadmap [voor Fontys onderzoek] op basis van regionale en nationale agenda’s en maatschappelijke vraagstukken.
  • 2021: Het Centre of Expertise stimuleert van gebruik innovatieve technologieën in de vijf overige Fontys kennisthema’s. [Aantonen hoe? Link naar kennsithema's Fontys.]

  Bekijk ook het overzicht met lopende en afgeronde HTSM-gerelateerde praktijkgerichte onderzoeken.

  (b) Kennis delen op nationale schaal

  Opmerking: kennisdeling vanuit het Centre of Expertise HTSM gebeurt met name op regionale schaal. Actief op (inter)nationale schaal zijn we gezamenlijk met het Centre of Expertise TechForFuture (Oost-Nederland), tijdens de presentatie van hightech-praktijkgericht onderzoek op de Hannover Messe.

  • Het Centre of Expertise maakt high tech kennis (die voortkomt uit praktijkgericht onderzoek en onderwijs) toegankelijk voor externen.
   Bijvoorbeeld via: ASQ Fontys, Hannover Messe (en regionale techbeurzen), Fontys Engineering & Technology in Practice, presentaties / lezingen van lectoren en docent-onderzoekers.
  • Voorjaar 2021: Agenda beschikbaar [via website - link] van activiteiten kennisdeling door het Centre of Expertise.
  • 2021: Afspraken met alle aangesloten HTSM-gerelateerde onderzoeksgroepen om jaarlijks minimaal twee activiteiten rondom kennisdeling te organiseren.
  • 2021: Kennisdeling in de vorm van programma’s. [iets meer uitleg]

  (c) Inzichten integreren in onderwijs

  • De resultaten van het praktijkgericht onderzoek zijn [intern en extern?] toegankelijk middels een database [link].
  • Docent-onderzoekers nemen actief deel aan praktijkgericht onderzoek en delen hun ervaringen in het onderwijs. [kwantificeren? Hoeveel docent-onderzoekers participeren (in 2020 / 2021) in praktijkgericht onderzoek?]

  *Programmaraad: [korte uitleg]

   Sfeerafbeelding Fontys
  • 2. Complexe vraagstukken
   Sfeerafbeelding Fontys

   Kenmerk 2

   Centres richten zich op vraagstukken met een hoge mate van complexiteit in de zin van ‘een verscheidenheid van stakeholders’, ‘meerdere betrokken disciplines’ en/of ‘multi-gelaagdheid: micro-meso en macro’.

   Kenmerk 2 in relatie tot ons Centre

   • 3. Bijdrage zwaartepuntvorming

    Kenmerk 3

    Centres sluiten aan bij het profiel van de hogeschool of hogescholen waaraan zij verbonden zijn, ze dragen hiermee bij aan integrale zwaartepuntvorming van een hogeschool rond onderwijs, onderzoek en doorwerking.

    Kenmerk 3 in relatie tot ons Centre