Onderwijs op hbo en universiteit

Het belangrijkste verschil tussen hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo) is de lesstof. Een hbo-opleiding leidt studenten op voor een beroep en richt zich vooral op de toepassing van bestaande kennis. Op het hbo ga je vaak uit van een probleem waarbij een oplossing moet worden gezocht. Je werkt dan ook veel in projectgroepen waarin je samen in de theorie op zoek gaat naar die oplossing, om vervolgens de kennis die je hebt opgedaan meteen toe te passen in de praktijk.

Specifiek beroep

Een universitaire opleiding leert studenten op de eerste plaats wetenschappelijk denken en is minder gefocust op een specifiek beroep. Op de universiteit leren studenten verschillende theorieën kritisch te bekijken, vragen te stellen, in grotere verbanden denken, snel veel stof eigen maken en zelf nieuwe kennis te vergaren. In het universitaire onderwijs ga je niet zozeer uit van een probleem, maar vraag je je af hoe het probleem ontstaan is. Je vergelijkt meerdere theorieën met elkaar en analyseert het probleem om daarna eventueel tot een oplossing te komen. Ook in het onderwijs is dit verschil merkbaar. Universitair onderwijs is minder strak georganiseerd dan het hbo en docenten zijn ook wetenschappelijk onderzoeker. In een latere studiefase worden studenten betrokken bij het lopend wetenschappelijk onderzoek, of ze zetten hun eigen (deel)onderzoek op.

Manier van lesgeven

De manier waarop je les krijgt is op het hbo en de universiteit verschillend. Aan een universiteit zul je zelfstandiger moeten werken dan bij een
hbo-opleiding en word je geacht vaker een persoonlijke invulling te geven aan je studieprogramma. Vaak zijn er minder contacturen en wordt er meer zelfstudie van je verwacht. Omdat het tempo en de hoeveelheid stof die je te verwerken krijgt hoger ligt, is een flinke dosis zelfdiscipline vereist. Houd er bovendien ook rekening mee dat colleges en boeken vaker Engelstalig zijn.

Op het hbo krijg je meer begeleiding

In het hbo volg je (vaak) klassikaal onderwijs in vaste groepen met een vast lesrooster. Je wordt tijdens je hbo-studie dan ook beter begeleid. Een begeleider geeft je persoonlijke aandacht en volgt je studievoortgang. Je stelt samen vast aan welke competenties je gaat werken en hoe je dat wilt gaan doen. Op de universiteit heb je weinig tot geen begeleiding, tenzij je er zelf naar op zoek gaat.Sfeerafbeelding Fontys

Titulatuur

Bij afstuderen aan een hbo-opleiding wordt de graad Bachelor aan je toegekend. Je mag dan de B. achter je naam plaatsen. Eventueel kun je de toevoeging van het vakgebied of beroepenveld vermelden. In plaats van de graad Bachelor mag je ook de titel baccalaureus voeren en bc. vóór je naam zetten. Bij een afgestudeerde aan de universiteit staat er BA (Bachelor of Arts) of BSc (Bachelor of Science).

Algemene vragen

Bel met klantcontactcentrum 08850 80000 of stuur een e-mail naar info@fontys.nl