School Wide Positive Behavior Support

  • PBS-opleiding volgen?
  • Effecten PBS
  • Voor wie?
  • Interventies
  • Kwaliteit van de opleidingen
  • In company trajecten
  • Nieuws & Events
  • Contact

School Wide Positive Behavior Support

Een school met heldere gedragsverwachtingen waar leerlingen en personeel zich aan houden. Een gemotiveerde inzet van leerlingen en leraren die binnen de lessen zichtbaar is. Een opgeruimde aula en personeelskamer. Leerlingen die hun spullen bij zich hebben en hun huiswerk hebben gemaakt. Een sfeer waarbinnen vooral het positieve wordt benoemd. Een droom? Nee! Een weldoordachte aanpak waarbij personeel van de school, leerlingen en ouders worden betrokken, dat is School Wide Positive Behavior Support, SWPBS!

Wil je een SWPBS traject volgen? Kies dan de opleiding die het best aansluit bij je werksituatie. In onze opleidingen leer je meer over de PBS-piramide: het raamwerk voor het toepassen van PBS-interventies op drie ondersteuningsniveaus. Elk lid van een PBS-team voert zijn rol uit op basis van de piramide en de daarbij behorende rol. Professionals worden dan ook opgeleid voor één van deze rollen en leren vaardigheden als een uitbreiding op coachvaardigheden of vaardigheden op het gebied van data-analyse of het analyseren van gedragsvraagstukken. Zo dragen zij straks vanuit hun rol bij aan het creëren van een veilige schoolomgeving. Er zijn SWPBS trajecten voor individuen (basistraining, coach en specialist), maar een InCompany training op school is ook mogelijk. Lees hieronder meer over de verschillende trajecten.

Effecten PBS

SWPBS is een bewezen, effectieve manier om gedragsproblemen te verminderen, leerprocessen te optimaliseren en te werken aan een positieve en veilige leeromgeving waarin de effectieve instructie- en leertijd toeneemt.

Daarnaast zien we:
• een afname van het aantal leerlingen dat slachtoffer wordt van verbaal geweld,
• een toename van sociaal gedrag op school, in de klas en thuis.,
• een betere samenwerking van het schoolteam met ouders en (jeugd)zorg,
• een reductie van het aantal disciplinaire maatregelen (zoals schorsing of verwijdering),
• minder handelingsverlegenheid van leraren,
• meer collegialiteit.

Voor wie?

PBS is een schoolbrede en systematische aanpak die toepasbaar is in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De aanpak is gericht op het creëren van een positief, veilig en voorspelbaar schoolklimaat, waardoor het leren wordt bevorderd en gedragsproblemen zoveel mogelijk worden voorkomen. De PBS-cursussen zijn geschikt voor het team dat het PBS-model in uw school implementeert.

In het PBS-team zit de directeur van de school, iemand vanuit de zorg, een afvaardiging van leraren en overig personeel, een datamanager, een ouder en soms ook een leerling. Ook kunnen ambulant begeleiders en/of medewerkers vanuit de jeugdzorg een rol krijgen in het implementatieproces naar leraren en leerlingen toe. Belangrijke rollen in het PBS-team zijn weggelegd voor de voorzitter (de PBS-coördinator), die tevens fungeert als intern coach, de notulant, die zorgt voor heldere communicatie, en de datamanager die data verzamelt, verwerkt en aantrekkelijk publiceert.

Interventies

SWPBS-scholen werken met een gelaagd (piramide)systeem waarin duidelijk wordt welke vormen van interventies ingezet worden.  De groene interventies worden aan alle leerlingen van de school aangeboden. Uit onderzoek blijkt dat  80% van de leerlingen aan een dergelijke interventie voldoende heeft  om het doel van de interventie te behalen. 20% van de leerlingen heeft behoefte aan extra training en oefening, omdat zij een beperkt risico op het ontstaan van gedrags-en leerproblemen lopen. Voor hen worden (gele) groepsinterventies ingezet. Een klein deel van de leerlingen heeft een vergroot risico op het ontstaan van probleemgedrag. Voor hen gelden (rode) individuele keten-interventies.

Sfeerafbeelding Fontys

Kwaliteit van de opleidingen

Wij bieden de PBS-opleidingen aan met Windesheim als partner. Wij bundelen onze kennis en krachten en ontwikkelen de inhoud en opzet van het programma samen. Daarnaast is PBS opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het  Nederlands Jeugd Instituut (NJI) als ‘Goed onderbouwd’. Er is veel buitenlands effectonderzoek. Accreditatie van de opleidingen voor het lerarenregister is aangevraagd.

In company trajecten

Het is mogelijk om de beschreven PBS-opleidingen Incompany te volgen, bijvoorbeeld binnen een samenwerkingsverband. Er zijn mogelijkheden om losse modules af te nemen, de data worden in overleg vastgelegd. Bij incompany trajecten hanteren wij een minimum van vijftien deelnemers en een maximum van twintig deelnemers. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te verkennen.

SWPBS-traject op uw school?

PBS-Europe Research Symposium in Cyprus (May 21-22, 2018)

8 en 9 november SWPBS conferentie in Nederland "10 jaar SWPBS in Nederland"

Meer informatie en inschrijven

SWPBS officieel erkend

SWPBS-NL is officieel erkend en Trees Das vertegenwoordigt Fontys op nationaal en internationaal niveau.

De erkenningscommissie van de databankeffectieve jeugdinterventies heeft vastgesteld dat SWPBS is erkend als goedonderbouwd. Concreet betekent dit dat SWPBS, zoals beschreven vanuit het landelijke Kenniscentrum SWPBS Nederland, zal worden opgenomen in:
• De databank effectieve jeugdinterventies van het NJI (www.nji.nl)
• De database van het loket gezondleven van het Centrum Gezond Leven

SWIS™ Suite

SWIS™ Suite is een programma waarmee scholen data verzamelen over gedragsincidenten op school-,klas- en leerlingniveau. Deze dataverzameling is onderdeel van het School Wide Positive Behavior Support (SWPBS).
SWIS Suite maakt het mogelijk om op een efficiënte,betrouwbare en vertrouwelijke manier informatie over gedragsincidenten en gewenst gedrag te verzamelen. Via het programma is direct te zien wat er opschool gebeurt en wat risicovolle ontwikkelingen zijn.
Het team registreert gedragsincidenten enevalueert en analyseert de data. De schoolbrede aanpak leidt tot onderbouwde beslissingen voor het opzetten van gerichte interventies.

Meer weten over SWIS Suite?
Klik hier om een virtuele indruk te krijgen van SWIS Suite of bezoek de website voor meer informatie.

Fontys PRO Educatie
08850 70700
fontyspro-educatie@fontys.nl

Fontys Kenniscentrum voor Gedrag en SWPBS
Mariette Haasen;
telefoon: 08850 77133 / 06 1092 9460
swpbs-oso@fontys.nl

Coördinatie opleiding
Pauline Bruinsma;
telefoon: 06 23 279 701
p.bruinsma@fontys.nl

Conferentie
Monique van der Aa
telefoon: 08850 74761 / 06 1288 4765
m.vanderaa@fontys.nl

Wat is SWPBS?

School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een positief schoolklimaat, zodat het leren wordt bevorderd en gedragsproblemen worden voorkomen. SWPBS is toepasbaar in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs.

SWPBS Nieuwsbrief

Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Pauline Bruinsma

06 23 279 701
p.bruinsma@fontys.nl

Contact

Fontys Pro Educatie

SWPBS in Nederland

Om het gedachtegoed van SWPBS stevig in het Nederlandse onderwijs te verankeren, bundelen onderstaande organisaties hun krachten binnen het Netwerk SWPBS Nederland .

Vanuit de waarden respect en transparantie streven wij ernaar:

• betrokken partijen te verbinden;
• landelijke structuren te bouwen om implementatie te ondersteunen;
• een kwalitatief hoogstaande uitvoering te waarborgen om effectieve uitvoering te realiseren.

Voeg één van de SWPBS opleidingen toe aan je:

Sfeerafbeelding Fontys