Zorginnovatiecentrum en Zorginnovatienetwerk

Binnen ZorgInnovatieCentra (ZIC) en ZorgInnovatieNetwerken (ZIN) werken studenten, zorgprofessionals, docenten en zorgvragers nauw met elkaar samen. Leren, onderzoeken en innoveren gaan hand in hand. Samen wordt een uitdagende werkplek en de best mogelijke zorg gerealiseerd door praktijk en theorie dicht bij elkaar te brengen. De centra en netwerken zijn ontstaan vanuit een intensieve samenwerking tussen zorgorganisaties, de opleiding Verpleegkunde en het lectoraat Persoonsgerichte Praktijkvoering van Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid (FHMG).

Zorginnovatiecentrum Damast (Wever Tilburg)

Damast is een behandelcentrum dat zich vooral richt op revalidatie van ouderen.

Samen leren, samen werken

Verpleegkundestudenten leren het beroep door de theorie op school én het praktijkleren in de zorgorganisatie. In een ZIC/ZIN leren studenten samen te werken en werken ze samen om te leren. Niet alleen van en met elkaar, maar ook van verpleegkundige rolmodellen in de diverse zorgorganisaties. Tegelijkertijd leren zorgprofessionals van studenten. Dat maakt een ZIC/ZIN tot een krachtige leeromgeving, waarin studenten en zorgprofessionals worden uitgedaagd om zich te blijven ontwikkelen. Waar mogelijk wordt een ZIC/ZIN multidisciplinair ingericht. Denk aan een combinatie van verpleegkundestudenten met studenten fysiotherapie of toegepaste gerontologie. Ook combinaties met andere opleidingen van Fontys zijn mogelijk.

Wat maakt een ZIC/ZIN uniek?

Kenmerkend voor het praktijkleren op een ZIC/ZIN is dat een grotere groep studenten deel uitmaakt van het team, er onderwijsactiviteiten op de werkplek zijn en er samen met zorgprofessionals en zorgvragers gewerkt wordt aan verbetering van de kwaliteit van zorg. Werkbegeleiders, praktijkopleiders en een lecturer practitioner ondersteunen hierbij. De lecturer practitioner is master opgeleid, verpleegkundige én docent bij Fontys en werkt een deel van de week op het ZIC/ZIN. Hier ondersteunt de lecturer practitioner het leren en faciliteert onderzoek en innovatie waardoor een werkplekcultuur ontstaat waar iedereen lerende is.

Onderzoek doen hoort er vanzelfsprekend bij

Elke lecturer practitioner van een ZIC/ZIN werkt samen met onderzoekers die verbonden zijn aan de programmalijnen van het lectoraat van FHMG. Samen met de zorgorganisaties worden thema’s vastgesteld en uitgewerkt in onderzoekslijnen. Studenten werken mee aan de (deel-)onderzoeken, maar ook afstudeerstudenten en zorgprofessionals hebben hier een rol in. Door vragen uit de praktijk te vertalen naar onderzoeken die weer leiden tot verbetertrajecten en innovatieve werkwijzen, is er sprake van een verbetercyclus, waarbij iedereen een kritische en reflectieve beroepshouding ontwikkelt.

Het verschil tussen ZIC en ZIN

Een ZIC gesitueerd is binnen één bepaalde zorgafdeling of werkplek. Bij een ZIN werken studenten en andere betrokkenen samen vanuit verschillende teams of werkplekken. Denk hierbij aan een ambulante of thuiszorgsetting. In wezen verschillen beide vormen niet veel van elkaar, behalve dat men binnen een ZIN minder fysieke en spontane ontmoetingen met elkaar heeft.

Sfeerafbeelding Fontys